Melkprijs+stijgt+vooral+buiten+Europese+Unie
Nieuws
© Niek Stam

Melkprijs stijgt vooral buiten Europese Unie

De gemiddelde melkprijs van zuivelondernemingen in de Europese Unie daalde in 2019 ten opzichte van 2018. Daarbuiten steeg de melkprijs juist, soms zelfs fors. Dat blijkt uit de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2019.

Jaarlijks laat LTO Nederland door ZuivelNL een vergelijking uitvoeren van de gemiddeld uitbetaalde melkprijzen door zuivelbedrijven. Net als in 2018 stegen in de Europese Unie de melkprijzen in Frankrijk het meest.

Dat land hanteert een systematiek die prijsschommelingen op de wereldmarkt afvlakt. Zuivelanalist Willem Koops van ZuivelNL concludeert dat het Franse systeem van contracten met afgesproken hoeveelheden en prijsindexaties ook in 2019 een positieve invloed op de melkprijs heeft gehad.

De melkprijzen van EU-zuivelondernemingen zijn in 2019 ten opzichte van vorig jaar gemiddeld met 16 cent (0,5 procent) gedaald naar 34,06 euro per 100 kilo standaardmelk. Hiermee is 2019 opnieuw een gemiddeld melkprijsjaar geworden. De melkprijs was ongeveer gelijk aan het gemiddelde van 2010 tot en met 2018.


GMO-premies

De prijsdaling in 2019 bleef beperkt doordat vanaf 2019 de premies voor GMO-vrije melk zijn verwerkt in de berekende melkprijzen. Zonder deze premies zou de gemiddelde melkprijs niet met 16, maar met 30 cent zijn gedaald. Het effect van deze wijziging is alleen zichtbaar in de melkprijzen van de Duitse ondernemingen.

Binnen de Europese Unie (EU) wordt de hoogste melkprijs opnieuw uitbetaald door het Italiaanse Granarolo. Dat bedrijf betaalde gemiddeld 39,24 euro met een stijging van 0,87 euro. Dankzij de hogere nabetaling, steeg de melkprijs van FrieslandCampina in 2019 met 42 cent per 100 kilo standaardmelk ten opzichte van het jaar ervoor. De Ierse melkprijzen sluiten net als in 2018 de ranglijst. Het gat met de overige Europese zuivelondernemingen is alleen maar groter geworden.


Verenigde Staten

Buiten de EU zijn de melkprijzen voornamelijk gestegen. Het meest opvallend is de grote stijging in de Verenigde Staten. Dat is deels te verklaren, doordat de melkprijzen daar in 2018 relatief laag waren.

De klasse III melkprijs uitgedrukt in dollars per cwt steeg omgerekend naar 38,16 euro per 100 kiloe standaardmelk en ligt daarmee ruim boven het EU-gemiddelde. Het beeld is wat vertekend, doordat de koers van de euro ten opzichte van de dollar de afgelopen jaren is gedaald.


Melkaanvoer

De EU-melkaanvoer lag in 2019 0,6 procent hoger dan in 2018. Wereldwijd nam de melkaanvoer in 2019 in de belangrijkste exporterende landen met 0,1 procent nauwelijks toe.

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer