Copyright: auteursrecht en databankenrecht

Op de inhoud en vormgeving van Nieuwe Oogst (hieronder begrepen het weekblad, deze website en iedere andere uiting van Nieuwe Oogst, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Nieuwe Oogst behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor.

Voor het overnemen, opslaan, linken en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Nieuwe Oogst dan wel de rechthebbende. Voor hergebruik kunt u contact opnemen met redactie@nieuweoogst.nl. In principe is het niet toegestaan materiaal uit Nieuwe Oogst te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk de naam van de auteur en publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie, behouden hun auteursrecht. Wel verlenen ze door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle print- of elektronische uitgaven van Nieuwe Oogst en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Disclaimer

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van Nieuwe Oogst in al haar verschijningsvormen. Informatie op de site kan, ondanks de zorg en aandacht die eraan wordt besteed, onvolledig of onjuist zijn. Nieuwe Oogst staat er daarom niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd.

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van nieuweoogst.nl bijgehouden. Informatie, zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie, worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens.