Effectief+faunabeheer+onder+druk
Nieuws
© Han Reindsen

Effectief faunabeheer onder druk

Het voornemen van provincie Noord-Holland om het eigen risico voor wildschade toch te verhogen van 5 naar 20 procent zet het faunabeheer onder druk. Volgens faunabestuurder Albert Hooijer van LTO Noord brengt het de collectieve aanpak in het provinciale ganzenakkoord van 2014 aan het wankelen.

Natuurgedeputeerde Esther Rommel schrijft aan Provinciale Staten dat de verhoging ondernemers stimuleert hun verantwoordelijkheid te nemen voor het verjagen van wild. De besparing die dat oplevert, wordt ingezet voor verdere verduurzaming van de landbouw.

LTO Noord is ziedend over die argumentatie. 'Allereerst wekt de provincie de indruk dat ondernemers nu te simpel de vergoeding incasseren', stelt Hooijer. 'Terwijl geen boer of tuinder daarop zit te wachten. De schade is sowieso altijd hoger dan er in praktijk wordt uitgekeerd. Dat hogere eigen risico blijven we dan ook aanvechten.'


Ontoereikend

Daarnaast vindt Hooijer dat de sector nu de rekening krijgt gepresenteerd voor de sterk gegroeide ganzenpopulatie, die het gevolg is van falend beheer. 'De provincie heeft altijd beloofd dat alle schades worden vergoed, tot de ganzenpopulatie is teruggebracht naar het niveau van 2005. Daar zijn we nog lang niet.'

Toch zegt Hooijer aan tafel te blijven zitten voor het nieuw op te stellen faunabeheerplan. 'Weglopen werkt averechts. We moeten toch samen met de terreinbeherende organisaties proberen om het maximale eruit te halen, binnen de beperkte mogelijkheden die de provincie biedt, getuige bijvoorbeeld ook de winterrust die gehandhaafd blijft.'


Begrip natuurorganisaties

Faunabestuurder Pim de Nobel namens de natuurbeherende organisaties heeft begrip voor de lastige situatie voor de agrariërs. 'Toch is voor onze achterban die winterrust een cruciaal element in het faunabeheer. We zijn blij dat die overeind blijft, vooral ook omdat de meeste schade in Noord-Holland toch optreedt in het zomerseizoen.'

De Nobel bestrijdt het geringe effect van het faunabeheer. 'De ganzenpopulatie stabiliseert of vlakt zelfs af. Mede door gerichte vang- en prikacties die we in de zomerperiode toestaan in de natuurgebieden. Hopelijk helpt de handreiking van de provincie om de administratieve lastendruk rondom de jacht te verlagen om zo adequater te kunnen ingrijpen.'


Schamel gebaar

Hooijer noemt het slechts een schamel gebaar. 'Het zet geen zoden aan de dijk om de populatie daadwerkelijk naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. Tot die tijd blijf ik me hard maken voor een eerlijke vergoeding.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer