Nieuwsarchief 2020

Kies een jaar

Kies een maand

Artikelen januari 2020

 1. 31-01-2020 - LLTB stuurt attentiemail over Animal Rights
 2. 31-01-2020 - Rechtszaak ZLTO en POV tegen Brabants milieubeleid
 3. 31-01-2020 - Schouten versterkt greep op slachthuizen
 4. 31-01-2020 - Minister Kaag: standaarden niet verlagen na brexit
 5. 31-01-2020 - Provincie Drenthe in beroep tegen vergunning beweiden en bemesten
 6. 31-01-2020 - Laagpathogene vogelgriep H5N1 in Denemarken
 7. 31-01-2020 - GroenLinks vraagt om verbod op kalfsserum bij kweekvlees
 8. 31-01-2020 - Panel adviseert over mijnbouwschade mestkelders
 9. 31-01-2020 - Verbeteren biodiversiteit kost boer geld
 10. 31-01-2020 - Film moet werken met koeien en kippen aantrekkelijk maken
 11. 31-01-2020 - Ontheffing verplichte bemonstering mestverwerkers
 12. 31-01-2020 - EU-leiders zien 'nieuwe dageraad voor Europa'
 13. 31-01-2020 - Dier&Recht wil ban op bit en zweep
 14. 31-01-2020 - Omgevingsdienst Twente: 'Wees voorzichtig met mest'
 15. 31-01-2020 - Natuurvleescoöperatie wil kalf in regio beter verwaarden
 16. 31-01-2020 - Innovatieve slatelers verkassen naar Dinteloord
 17. 31-01-2020 - 2019 resulteert in een topoogst voor granen
 18. 31-01-2020 - Uien beoordeeld op ras, regio en kwaliteit
 19. 31-01-2020 - Stabiel melkjaar sluit af in majeur
 20. 31-01-2020 - Schouten rondt Actieplan klimaatadaptatie landbouw af
 21. 31-01-2020 - Levendige discussies bij #VoorBoeren
 22. 31-01-2020 - Westfort bant rammelaars na beelden Ongehoord
 23. 31-01-2020 - CDA en GL willen niet-betalende werkgever harder aanpakken
 24. 31-01-2020 - Waterman Onions verkoopt uienzaad
 25. 31-01-2020 - Pilot Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied Heijen succesvol
 26. 31-01-2020 - Ontwikkeling Smart Ziekzoeker gaat vier jaar door
 27. 31-01-2020 - Gemeenten bezorgd over voortvarende energiescenario's
 28. 31-01-2020 - Agrarisch keurmerk flexwonen geaccrediteerd
 29. 31-01-2020 - Vijf vragen over aanpassing coöperatiestructuur DOOR
 30. 31-01-2020 - Nieuwe ronde agrarische innovatieregeling Drenthe
 31. 31-01-2020 - Muizenschade Friesland vergelijkbaar met 2014
 32. 31-01-2020 - Farmers Defence Force blaast trekkeractie in Den Haag af
 33. 31-01-2020 - ZLTO: 'Handen af van goede landbouwgrond!'
 34. 31-01-2020 - Gedeputeerde: 'Boeren treft geen blaam in luchtwasserkwestie'
 35. 31-01-2020 - MOB vecht door voor sluiting stallen
 36. 31-01-2020 - Boeren snuiven hennep- en speedgeur op in Kollum
 37. 30-01-2020 - Meer eigen pootgoed wordt kluif voor België
 38. 30-01-2020 - De Melkbrouwerij wint Groene Twinkeling
 39. 30-01-2020 - Bestaande mrl chloorprofam nog minimaal één jaar geldig
 40. 30-01-2020 - Huitema verwacht 'rond zomer toestemming kunstmestvervanger'
 41. 30-01-2020 - CBS: 'Melkveehouderij voor het eerst onder stikstofplafond'
 42. 30-01-2020 - Rol klok bij tulpenafzet gaat bergafwaarts
 43. 30-01-2020 - 81 procent aanmeldingen sanering varkenshouderij komt uit Zuid
 44. 30-01-2020 - Drenthe voert jacht op wild zwijn op
 45. 30-01-2020 - Minder stikstof en fosfaat in mest door krimp veestapel
 46. 30-01-2020 - Grote investeringen in energienet West-Nederland
 47. 30-01-2020 - Verkenning West-Friese huisvesting arbeidsmigrant
 48. 30-01-2020 - Cumela: 'Geen trekker-apk bij eigen gebruik'
 49. 30-01-2020 - Mooi Wark steunt boeren en bouwvakkers
 50. 30-01-2020 - Ik wil die 11,4 miljard euro
 51. 30-01-2020 - Daarom stemde VVD voor Green Deal-resolutie
 52. 30-01-2020 - Koe met hoge levensproductie scoort vaak met exterieur
 53. 30-01-2020 - Niet zwijn maar mens speelt hoofdrol bij Afrikaanse varkenspest
 54. 30-01-2020 - Hoogeveen wil rem op zorgboer
 55. 30-01-2020 - Groen licht grotere BES-pilot gloort
 56. 30-01-2020 - Doppendrama in hoofdstuk drukregistratie
 57. 30-01-2020 - Eerste lustrum voor Het Beste Idee van Varkensland
 58. 29-01-2020 - 'Natuurorganisaties, luister meer naar de boer'
 59. 29-01-2020 - Slimme teeltregistratie scheelt veel tijd en nazorg
 60. 29-01-2020 - Berengeur nu volautomatisch te detecteren
 61. 29-01-2020 - Kamervragen over salmonella-aanpak ouderdieren
 62. 29-01-2020 - Kennisprogramma voor boeren in Groene Hart
 63. 29-01-2020 - Zuivelnoteringen stijgen opnieuw
 64. 29-01-2020 - Besprekingen Landbouw Collectief met kabinet naar volgende fase
 65. 29-01-2020 - Grensboeren gaan samenwerken
 66. 29-01-2020 - Rutte: 'We moeten stikstofprobleem samen oplossen'
 67. 29-01-2020 - Doel van zuivelcoöperatie DMK: 100 miljoen liter ijs maken
 68. 29-01-2020 - De menselijke kant van innovatie onder glas
 69. 29-01-2020 - Rendac-proef met chiplezer voor dood paard
 70. 29-01-2020 - Fors lagere ammoniakuitstoot bij bemesten grasland
 71. 29-01-2020 - LTO/NOP: 'Nieuwe aanpak salmonella onbegrijpelijk'
 72. 29-01-2020 - Veel vraagtekens bij Gelders stikstofplan
 73. 29-01-2020 - Tweede Kamer stemt in met trekkerkenteken
 74. 29-01-2020 - Belgische teelt quinoa moet in stroomversnelling
 75. 29-01-2020 - Onwerkbare regels frustreren boerenbedrijf
 76. 29-01-2020 - Hoog Brits bezoek voor veehouder in Zenderen
 77. 29-01-2020 - Akkerbouwer Rob Smit: 'Wij zijn geen afvoerputje van de Randstad'
 78. 29-01-2020 - Friesland voert als laatste provincie stikstofregels in
 79. 29-01-2020 - Elektriciteitsnet Friesland kraakt onder beperkingen
 80. 29-01-2020 - Anthura is International Grower of the Year 2020
 81. 29-01-2020 - Melkveehouder Keuper kiest vanuit zijn hart voor biologisch
 82. 29-01-2020 - Hoofd koel houden in stikstofdebat
 83. 29-01-2020 - Boer deelt ervaringen op Pootaardappeldag
 84. 29-01-2020 - Laatste akte Europees Parlement voor brexit
 85. 29-01-2020 - Beste grasopbrengst met BES
 86. 29-01-2020 - Op klei is uienareaal bijna vol
 87. 29-01-2020 - Varken houdt eigenschappen van wild zwijn
 88. 29-01-2020 - Gebiedsgerichte aanpak met 'boerinclusief naturen'
 89. 28-01-2020 - Amerika wil handelsoverschot dichten met landbouw
 90. 28-01-2020 - Banken bijna klaar met derivatenkwestie
 91. 28-01-2020 - Eerste kandidaten BoerBurgerBeweging bekend
 92. 28-01-2020 - Dierenwelzijn in onderhandelingen CETA
 93. 28-01-2020 - Al 60 procent van uien geëxporteerd
 94. 28-01-2020 - Geesje Rotgers: 'Deel Natura 2000-doelen te ambitieus'
 95. 28-01-2020 - Zo beschermen planten zich tegen verdrinking
 96. 28-01-2020 - Meer precisie met kunstmeststrooiers Amazone
 97. 28-01-2020 - Mengen aardappelpartijen voor verlaging mrl is verboden
 98. 28-01-2020 - Studenten ontwerpen ultieme verticale boerderij
 99. 28-01-2020 - Afgesloten hoofdstuk
 100. 28-01-2020 - Snellere ruiming bij salmonella ouderdieren
 101. 28-01-2020 - Acht op de tien Belgische boeren zaaien genoeg vanggewas
 102. 28-01-2020 - Rutte en Schouten praten met boeren en natuurclubs
 103. 28-01-2020 - Animo voor Europees dierenwelzijnslabel
 104. 28-01-2020 - Vavi: 'Chloorprofam absolute nachtmerrie fritesindustrie'
 105. 28-01-2020 - Elektrisch mixen met Storti-voermengwagens
 106. 28-01-2020 - Väderstad verkoopt zijn vijfduizendste Tempo
 107. 28-01-2020 - Elektrisch beregenen heeft de toekomst
 108. 28-01-2020 - Stimuland: overheid is wispelturige boze meester
 109. 28-01-2020 - Koelen met nevel in trek bij varkenshouders
 110. 28-01-2020 - Broccoli en bloemkool hebben update nodig
 111. 27-01-2020 - Zomergerst vaak betere keus dan zomertarwe
 112. 27-01-2020 - Suiker uit bieten is duurzamer dan rietsuiker
 113. 27-01-2020 - FDF vreest waardedaling agrarisch vastgoed bij Natura 2000
 114. 27-01-2020 - Nederlandse bedrijven bouwen app voor sierteelt
 115. 27-01-2020 - GD wil opfok lammeren verbeteren met sensoren
 116. 27-01-2020 - Saksen bouwt 128 kilometer lang hek op grens
 117. 27-01-2020 - FrieslandCampina verhoogt melkprijs 75 cent
 118. 27-01-2020 - Marieke Toonders leidt LTO-vakgroep Paardenhouderij
 119. 27-01-2020 - Keurentjes: 'Wie zich het beste aanpast overwint'
 120. 27-01-2020 - Britse David Frost leidt ook onderhandelingen handelsverdrag
 121. 27-01-2020 - Minder CO2- en stikstofuitstoot met Beregenen op Zon
 122. 27-01-2020 - FloraHolland start tweede proef TomorrowPlant
 123. 27-01-2020 - Fruittelers in Houten tekenen nieuw convenant
 124. 27-01-2020 - Ctgb laat in wintergraan onkruidbestrijdingsmiddel toe
 125. 27-01-2020 - Kwekers nemen Groen Groep Eelde over
 126. 27-01-2020 - China verbiedt handel in wild vanwege coronavirus
 127. 27-01-2020 - Landbouwminister VS bezoekt Nederland
 128. 27-01-2020 - Sulky Fertitest voor eenvoudig instellen van strooier
 129. 27-01-2020 - Flipsen: 'Wat door de bek gaat, moet je organiseren'
 130. 27-01-2020 - HEMA haalt ossenworst uit winkel vanwege salmonella
 131. 27-01-2020 - Ouwehand wil lijsttrekker Partij voor de Dieren worden
 132. 27-01-2020 - Een heel jaar werken naar de piek voor kerst
 133. 27-01-2020 - In ovo is op weg naar nieuwe standaard kuikens enten
 134. 25-01-2020 - Hartklachten Schreijer-Pierik 'door groene macht'
 135. 25-01-2020 - Agrarische export drukt stempel op economie
 136. 25-01-2020 - 'Negatieve invloed zonnepark op bodemleven'
 137. 25-01-2020 - Vlotte schapenhandel brengt te weinig op
 138. 25-01-2020 - FMF: 'Eerste kopers CO2-certificaten melden zich al'
 139. 25-01-2020 - Afzet streekproducten aan retail vraagt andere aanpak
 140. 25-01-2020 - FrieslandCampina stopt met 84 leveranciers VLOG-melk
 141. 25-01-2020 - Wat krijgen de boer en tuinder?
 142. 25-01-2020 - De Lugt: 'Resultaat Cosun beter dan 2018'
 143. 25-01-2020 - Vleesproductie melkkoeien zorgt voor milieuwinst
 144. 25-01-2020 - Struikelend gaat hybride knol voorwaarts
 145. 25-01-2020 - 10 miljard monden voeden met gezonde producten
 146. 25-01-2020 - Landbouw wil datacenters en kassen weren
 147. 25-01-2020 - CAF wordt aandeelhouder Proeftuin Randwijk
 148. 25-01-2020 - Rondebalenpersen van Krone mogen trekker besturen
 149. 24-01-2020 - Twee mannen komen om in gierput Oostrum
 150. 24-01-2020 - Dier&Recht start petitie tegen bitten en zwepen in paardensport
 151. 24-01-2020 - Oekraïens pluimveevlees in de ban om vogelgriep
 152. 24-01-2020 - FDF roept op tot actie bij nieuw overleg Rutte
 153. 24-01-2020 - Leden verwachten actieve lobby LTO-Akkerbouw
 154. 24-01-2020 - Europese Unie tekent week voor brexit verdrag met Britten
 155. 24-01-2020 - LLTB bespreekt stikstofproblematiek met leden
 156. 24-01-2020 - LTO: vergoeding voor boeren die warmteleiding faciliteren
 157. 24-01-2020 - Kom in de Kas mikt met nieuwe look op stedeling
 158. 24-01-2020 - Sector ontraadt coating uienzaad met Mundial
 159. 24-01-2020 - Tijdelijke arbeid verdient zekere toekomst
 160. 24-01-2020 - 5 vragen over exportrecord sierteeltsector
 161. 24-01-2020 - Spuitsensoren meten bladmassa
 162. 24-01-2020 - LTO-bestuurder: 'Jonge boer heeft toekomst in Noord-Nederland'
 163. 24-01-2020 - Primeur: CO2-certificaat voor veenweideboer
 164. 24-01-2020 - Gelderland geeft geit meer lucht
 165. 24-01-2020 - Slimme Maakregio de Kempen zet in op samenwerking
 166. 24-01-2020 - Schone Lucht Akkoord in Nederweert
 167. 24-01-2020 - Eerste natuurrapport Zeeland
 168. 24-01-2020 - Bayer ziet geen brood meer in Admire
 169. 24-01-2020 - Kavelruil Bargerveen Zuid komt op gang
 170. 24-01-2020 - De Vries: 'Krimp veestapel brengt milieudoelen niet dichterbij'
 171. 24-01-2020 - Agrifirm start De Aardappel Bewaar Coach
 172. 24-01-2020 - Prominente rol collectieven voor duurzame bodem en milieu
 173. 24-01-2020 - Gebiedsproces voor aanpak bodemdaling Valthe
 174. 24-01-2020 - Contract cichorei verandert flink
 175. 24-01-2020 - België wil af van Nederlands pootgoed
 176. 24-01-2020 - Antibioticavrij varkensvlees Nederland gewild in Italië
 177. 24-01-2020 - Slecht Europees bedrijfsklimaat landbouwmachinesector
 178. 24-01-2020 - Flevolandse boeren en tuinders doen energieaanbod
 179. 24-01-2020 - Aardperen rooien voor babyvoeding
 180. 24-01-2020 - Kubota toont elektrische en autonome X-Tractor
 181. 23-01-2020 - Boerenprotest wint Issue Award
 182. 23-01-2020 - Provinciale Staten stemmen voor Friese veenweide-aanpak
 183. 23-01-2020 - Geen ophokplicht vanwege vogelgriep
 184. 23-01-2020 - Bodem Krimpenerwaard zakt trager dan gedacht
 185. 23-01-2020 - Boeren gezocht voor LNV Community
 186. 23-01-2020 - Muizenplaag zorgt weer voor rampjaar
 187. 23-01-2020 - Overheid en natuur zetten plan Amsterdam Wetlands door
 188. 23-01-2020 - Provincie koopt bedrijf in Loosdrecht voor natuur
 189. 23-01-2020 - Tjeerd de Groot wil meer geld voor sanering varkenshouderij
 190. 23-01-2020 - FloraHolland is spits op aanvoer roos
 191. 23-01-2020 - Ingrid Jansen: 'Platteland moet weer sexy worden'
 192. 23-01-2020 - Rechter buigt zich over geuruitstoot mestvergister Wijster
 193. 23-01-2020 - Respeggt: markt bepaalt of haantjes doden stopt
 194. 23-01-2020 - Consument wil minder plastic in verpakkingen
 195. 23-01-2020 - Adviesrapport: regels rond werk radicaal veranderen
 196. 23-01-2020 - Akkerbouwer heeft focus op spruitteelt
 197. 23-01-2020 - Bens: 'Legsector hobbelt van incident naar incident'
 198. 23-01-2020 - Kadavers belangrijk voor planten en insecten Oostvaardersplassen
 199. 23-01-2020 - Voorkomen knolcyperus beter dan genezen
 200. 23-01-2020 - Pootgoedexport naar overzeese bestemmingen hapert
 201. 23-01-2020 - Oprichter Land van Ons heeft grote ambities
 202. 23-01-2020 - WUR: woelen is beste optie in onderzaai na mais
 203. 23-01-2020 - Tweestrijd in mestland is onnodig
 204. 23-01-2020 - Teler experimenteert zelf met bietenmuis op klei
 205. 23-01-2020 - Studie legt drijfveren zorgboeren bloot
 206. 22-01-2020 - LTO tevreden met trekker op rondwegen
 207. 22-01-2020 - Trekkerkenteken: lage kosten, eenvoudig en digitaal
 208. 22-01-2020 - Geen trekkers op milieupark
 209. 22-01-2020 - Öztürk van Denk gaat de boer op
 210. 22-01-2020 - Rechtbank handhaaft deadlines Brabantse natuurregels
 211. 22-01-2020 - SGP: 'Green Deal is niet realistisch'
 212. 22-01-2020 - Plussen voor mager melkpoeder
 213. 22-01-2020 - Stimuland roept 2020 uit tot jaar van gebiedsgericht werken
 214. 22-01-2020 - Afrikaanse varkenspest weer dichter bij Duitse grens
 215. 22-01-2020 - Duijzer: 'Prijzenoorlog supermarkt dramatisch voor sector'
 216. 22-01-2020 - Weinig beweging op de aardappelmarkt
 217. 22-01-2020 - Klaas Fokkinga nieuwe landbouwgedeputeerde Friesland
 218. 22-01-2020 - Groeispurt Jumbo, discounters verliezen marktaandeel
 219. 22-01-2020 - Volume aardappelverwerking daalt 4 procent
 220. 22-01-2020 - Geurts blikt terug op turbulent politiek jaar
 221. 22-01-2020 - Vogelgriep Polen verspreidt zich snel
 222. 22-01-2020 - Bio-beurs is stoomcursus voor korte ketens
 223. 22-01-2020 - Boeren verenigen zich voor kringlooplandbouw
 224. 22-01-2020 - Nederlandse uienexport op recordschema
 225. 22-01-2020 - FrieslandCampina gebruikt rietjes van papier
 226. 22-01-2020 - VVD gaat akkoord met trekkerkenteken
 227. 22-01-2020 - Wetterskip geeft groen licht voor aanpak veenweide
 228. 22-01-2020 - Vijf vragen over fauna-app
 229. 22-01-2020 - Nederlandse aardbeiensector kan brexit aan
 230. 22-01-2020 - Offerman definitief dicht na listeria
 231. 22-01-2020 - Belgen starten brancheorganisatie voor aardappelen
 232. 22-01-2020 - 'Emigreren uit frustratie is slecht plan'
 233. 22-01-2020 - 103 boeren stapten in 2019 over op biologisch
 234. 22-01-2020 - Claas kleurt Noord-Amerika groen
 235. 22-01-2020 - Melkveehouder enthousiast over ondergrondse strokenploeg
 236. 22-01-2020 - Gelijkzaai blijft elke keer maatwerk
 237. 21-01-2020 - Nieuwe toevoeging aan voer tegen vogelmijt
 238. 21-01-2020 - Greenpeace: ecologisch boeren met minder dieren loont
 239. 21-01-2020 - Teler kan middel op voorraad houden
 240. 21-01-2020 - Wetterskip zoekt schapen voor begrazing dijken
 241. 21-01-2020 - Kamervragen SP over 'illegale' fosfaatrechten
 242. 21-01-2020 - Aandacht voor risico's van mestgassen verslapt
 243. 21-01-2020 - Duits Nedersaksen getroffen door muizenplaag
 244. 21-01-2020 - Man komt om na val in gierput
 245. 21-01-2020 - Op zaterdag 21 maart nieuwe actie boeren
 246. 21-01-2020 - 'Hybride aardappel is duurzaam en biedt voedselzekerheid'
 247. 21-01-2020 - Veilig achter glas
 248. 21-01-2020 - Nabestaande spreekt over mestsilo-ongeluk
 249. 21-01-2020 - Daadwerkelijke gevolgen droogte Gelderland in kaart
 250. 21-01-2020 - Afrikaanse varkenspest Duitsland geeft tijdelijk druk op prijs
 251. 21-01-2020 - Marktaandeel Albert Heijn stabiel op 34,9 procent
 252. 21-01-2020 - Arbeid in glastuinbouw staat in schijnwerpers
 253. 21-01-2020 - Melkrobot schat aan informatie voor fokkerij
 254. 21-01-2020 - Schouten na tv-item: vacatures NVWA geen effect op slachtkeuring
 255. 21-01-2020 - NoNa en EcoGreen op lijst zuiveringsinstallaties
 256. 21-01-2020 - Overijssel strenger op werking luchtwassers
 257. 21-01-2020 - Peilgestuurde drainage werkt op zonne-energie
 258. 21-01-2020 - Steeds minder muskusratten in Noordoost-Nederland
 259. 21-01-2020 - Omzet Veiling Rhein-Maas stijgt 2 miljoen euro
 260. 21-01-2020 - Rabobank Zuid-Limburg Oost pleit voor korte keten
 261. 21-01-2020 - Nederlanders pionieren met teelt moringa
 262. 21-01-2020 - Geen 22 Kamerzetels laten liggen
 263. 20-01-2020 - Hoogpathogene vogelgriep bereikt Duitsland
 264. 20-01-2020 - NEPG ziet areaalgroei als risico aardappelteelt
 265. 20-01-2020 - Anthos begint promotiecampagne in Verenigde Staten
 266. 20-01-2020 - Stel een vraag aan Marc Calon via Reddit
 267. 20-01-2020 - Boerenprotest in Berlijn
 268. 20-01-2020 - Schouten: 'Nieuw GLB heel bepalend voor boer'
 269. 20-01-2020 - LTO ziet geen heil in nexit
 270. 20-01-2020 - Gezondheidsdienst voor Dieren mag monitoren
 271. 20-01-2020 - Data stalklimaat bevestigen relatie met diergezondheid
 272. 20-01-2020 - Melkveehouder Waterland moet over op vaste mest
 273. 20-01-2020 - Dierenbescherming vindt ophokplicht voorbarig
 274. 20-01-2020 - Meer onderzaai dan nazaai in snijmais
 275. 20-01-2020 - Bespiegelingen na een wandeling door de natuur
 276. 20-01-2020 - Directeur TOM: doel Nieuw Prinsenland is bereikt
 277. 20-01-2020 - Wind verspreidt aardappelcysten over grote afstand
 278. 20-01-2020 - Maatschap Joling richt zich op toekomst bollenteelt
 279. 20-01-2020 - Bijna twee keer zoveel ooievaars geteld als vorig jaar
 280. 20-01-2020 - Jong duo verkoopt aardappelen anders
 281. 20-01-2020 - NAK neemt virusonderzoek onder de loep
 282. 18-01-2020 - Ruim 15.000 mensen plukken tulpen op de Dam
 283. 18-01-2020 - Samenwerking telers Prominent stuwt innovatie
 284. 18-01-2020 - Vogelgriep op pluimveebedrijf in Tsjechië
 285. 18-01-2020 - Kamerleden VVD eisen snel herstel hoeves
 286. 18-01-2020 - Strokenteelt biedt kans voor mais op veen
 287. 18-01-2020 - Exportrecord laat kracht zien
 288. 18-01-2020 - Ganzenafschot Overijssel scherper getoetst
 289. 18-01-2020 - Telers vaste planten gaan voor grijze detecteerbare pot
 290. 18-01-2020 - 'Miljoenen aan fosfaatrechten onterecht weggegeven'
 291. 18-01-2020 - Maiskuilen opnieuw droog
 292. 18-01-2020 - Einde varkensprijsdaling lijkt in zicht
 293. 18-01-2020 - Atsma: Nederland als exportland moet je koesteren
 294. 18-01-2020 - Nieuwe kansen met nieuw koppel hennen
 295. 18-01-2020 - Goed werkgeverschap speerpunt glastuinbouw
 296. 18-01-2020 - Glazen bol
 297. 18-01-2020 - Albert Heijn haalt boerenkaas uit schappen
 298. 18-01-2020 - Ondergrondse strokenploeg biedt perspectief bij mais
 299. 17-01-2020 - FloraHolland reikt vijf Glazen Tulpen uit
 300. 17-01-2020 - FrieslandCampina wil 300 miljoen euro lenen
 301. 17-01-2020 - Verschure ondernemer van het jaar in Zeewolde
 302. 17-01-2020 - Voerafzet AgruniekRijnvallei plust 3 procent
 303. 17-01-2020 - Voerefficiëntie zorgt voor minder broeikasgas
 304. 17-01-2020 - Meer betalen voor sleuf- of mestsilo op boerenerf
 305. 17-01-2020 - Exportwaarde landbouwgoederen was nog nooit zo hoog
 306. 17-01-2020 - Massale inschrijving warme sanering geen verrassing voor POV
 307. 17-01-2020 - Opnieuw noodklok rond verdoven varkens
 308. 17-01-2020 - Foodvalley start versnellingsprogramma's agrifood
 309. 17-01-2020 - Oogstzekerheid bij mais wordt steeds belangrijker
 310. 17-01-2020 - Schouten pas tevreden als boer ook baat heeft bij exportrecord
 311. 17-01-2020 - Actieplan moet weidevogels Noord-Holland redden
 312. 17-01-2020 - RES-dagen voor LTO Noord-bestuurders in Westen
 313. 17-01-2020 - Pachtuitgifte Waalwijk van de baan
 314. 17-01-2020 - Dierenwelzijn Nederlandse Wagyu wel voldoende
 315. 17-01-2020 - Veel invloed van aardappelras op virusdruk
 316. 17-01-2020 - Nog veel onzekerheid in modellen voor veenweide
 317. 17-01-2020 - Duitse boeren en politiek willen dialoog over landbouwtoekomst
 318. 17-01-2020 - Software helpt telers paprika's tellen
 319. 17-01-2020 - Venlo krijgt Kenniscentrum Arbeidsmigranten
 320. 17-01-2020 - Glastuinbouw focust op robots en arbeidsvreugde
 321. 17-01-2020 - Twijfels over berekening van Friese ganzenschade
 322. 17-01-2020 - 'Europees landbouwbeleid moet boervriendelijker'
 323. 17-01-2020 - Voorbeeldfunctie voor huisvesting Nederlands konijn
 324. 17-01-2020 - Groei vleesvervangers biedt kansen voor telers
 325. 17-01-2020 - LTO: vertrouwen in kwaliteit stuwt export
 326. 17-01-2020 - PvdA wil meer doen in Friese veenweide
 327. 16-01-2020 - Subsidies moeten verhoging stroomtaks compenseren
 328. 16-01-2020 - LTO Noord wil helderheid over plan Park21
 329. 16-01-2020 - 503 aanmeldingen voor warme sanering
 330. 16-01-2020 - Krapte zaaizaad bij overzaai bieten
 331. 16-01-2020 - Pluimveesector vraagt om ophokplicht vanwege H5N8
 332. 16-01-2020 - Warmer klimaat beïnvloedt gezondheid schapen
 333. 16-01-2020 - Fries-Hollands vee verkozen tot zeldzaam ras van 2020
 334. 16-01-2020 - Voorlichting over veiliger platteland Flevoland
 335. 16-01-2020 - Boerenprotest genomineerd voor prijs
 336. 16-01-2020 - Jumbo komt met eieren zonder eendagshaantjes
 337. 16-01-2020 - Actieplan Bodem & Water Flevoland maakt boer bewust
 338. 16-01-2020 - Frisse wind in bestuur LTO Noord regio Oost
 339. 16-01-2020 - ING: lage productiegroei agrarische sector
 340. 16-01-2020 - Groente en vlees uit Nederland in trek in buitenland
 341. 16-01-2020 - Hollandse Delta benoemt Jan Bonjer tot dijkgraaf
 342. 16-01-2020 - NAK boekt kleine winst dankzij extra onderzoek
 343. 16-01-2020 - Roefs kijkt kritisch naar zijn varkensbedrijf
 344. 16-01-2020 - 'Rekentool brengt verdienmodel zonnepanelen in beeld'
 345. 16-01-2020 - Zwijgen is goud
 346. 16-01-2020 - Drenchen baat. Maar doe het wel voorzichtig
 347. 15-01-2020 - Maffia fraudeerde met landbouwsubsidie EU
 348. 15-01-2020 - Publicatie fosfaatrechten opgeschort
 349. 15-01-2020 - Nederlandse groenten en fruit bij Jumbo volledig PlanetProof
 350. 15-01-2020 - Brazilië wil samenwerken met Nederlandse zuivelketen
 351. 15-01-2020 - Aviko neemt groot belang in Chinese fritesproducent
 352. 15-01-2020 - POV: saneringsregeling niet voor stikstofcrisis
 353. 15-01-2020 - Zuivelprijzen herstellen zich na dip vorige week
 354. 15-01-2020 - Akkerbouwer trapt #VoorBoeren af
 355. 15-01-2020 - Helft Nederlanders vindt voedselprijzen te laag
 356. 15-01-2020 - Snel drinkend lam beschermen tegen groeidip
 357. 15-01-2020 - H5N8 verspreidt zich over Centraal- en Oost-Europa
 358. 15-01-2020 - Coöperatie Hoogstraten boekt records in 2019
 359. 15-01-2020 - Zaaizaad van vezelvlas met verlaagde kiemkracht mag
 360. 15-01-2020 - Vion-inventaris van Leeuwarden naar slachterij Altenburg
 361. 15-01-2020 - 'Luchtvaart mag alleen groeien als uitstoot stikstof daalt'
 362. 15-01-2020 - Fastfoodketens scoren slecht op welzijn kippen
 363. 15-01-2020 - Abemec neemt Mechanisatie Mariënberg over
 364. 15-01-2020 - Extra investeringen nodig tegen weersextremen
 365. 15-01-2020 - Biologische melkveehouderij is weer in trek
 366. 15-01-2020 - Saneringsregeling varkenshouderij overtekend
 367. 15-01-2020 - Mogelijk meer geld voor stoppende varkenshouders
 368. 15-01-2020 - Geitenstop frustreert Maarten Maat
 369. 15-01-2020 - Geitenhouder bespaart melk met drinkautomaat voor lam
 370. 14-01-2020 - EC schroeft budget op voor Green Deal
 371. 14-01-2020 - Tientallen organisaties lopen voor kringlooplandbouw
 372. 14-01-2020 - LTO: publiceer fosfaatgegevens woensdag niet
 373. 14-01-2020 - Fruitteelt Vakbeurs groeit met nieuwe standhouders
 374. 14-01-2020 - Steeds meer boeren melken automatisch
 375. 14-01-2020 - Pleidooi om af te zien van verbod middelenvoorraad
 376. 14-01-2020 - Daten buiten de boerenbubbel
 377. 14-01-2020 - Apart vak bij Jumbo voor afgeprijsde 'laatstekansproducten'
 378. 14-01-2020 - 'Werkgevers vinden manieren om nieuwe banenwet te omzeilen'
 379. 14-01-2020 - Beste Wim van den B.,
 380. 14-01-2020 - Solynta krijgt patent op productie hybrideaardappel uit zaad
 381. 14-01-2020 - Brussel zet streep door thiacloprid
 382. 14-01-2020 - De keerzijde van bodemverbeteraar bokashi
 383. 14-01-2020 - Glastuinbouw Nederland stapt in Kenniscentrum Arbeidsmigranten
 384. 14-01-2020 - Veredeling kan fotosynthese bij planten verbeteren
 385. 14-01-2020 - Boeren en natuurbeschermers lopen samen voor kringlooplandbouw
 386. 14-01-2020 - Meer protectionisme legt druk op uienexport
 387. 14-01-2020 - Boerenactiegroep kondigt nieuwe acties aan
 388. 14-01-2020 - Gemeenten gaan misbruik bollengrond tegen
 389. 14-01-2020 - Zeeuwse student onderzoekt klimaatmaatregelen erf
 390. 14-01-2020 - Verzekeren wordt aantrekkelijker
 391. 13-01-2020 - Ctgb laat in 2019 driekwart van middelen toe
 392. 13-01-2020 - Plukon neemt groenteverwerker over
 393. 13-01-2020 - Vencomatic neemt Van Gent Legnesten over
 394. 13-01-2020 - Vier rozen krijgen predicaat Excellence Roses
 395. 13-01-2020 - Nordzucker streeft naar CO2-neutraliteit tegen 2050
 396. 13-01-2020 - Plant wat bomen en word parttime boswachter
 397. 13-01-2020 - Jonge boeren willen wel mee in vergroeningsslag
 398. 13-01-2020 - Vleermuizen helpen bij techniek precisielandbouw
 399. 13-01-2020 - H5N8 nu ook in Slowakije
 400. 13-01-2020 - Suiker Unie tevreden over verloop bietencampagne
 401. 13-01-2020 - Suiker Unie kiest Bioextrax als winnaar met beste innovatie
 402. 13-01-2020 - Trekkerverkoop op niveau van 2018
 403. 13-01-2020 - 'Haast geboden om potentie biostimulanten te benutten'
 404. 13-01-2020 - 'Duidelijke toename' van boeren die naar buitenland willen
 405. 13-01-2020 - Jonge boer gebaat bij duurzaamheid
 406. 13-01-2020 - Hogendoorn bouwt bierbrouwhuis in aardappelloods
 407. 11-01-2020 - Jonge boeren namen klimaatinitiatief over
 408. 11-01-2020 - Vleesexport naar China is booming business
 409. 11-01-2020 - Machines en techniek op Bio-beurs
 410. 11-01-2020 - Biodiversiteit eist veel van melkveehouders
 411. 11-01-2020 - Tweede locatie Kipster open in Beuningen
 412. 11-01-2020 - Luister vaker naar de gematigde boer
 413. 11-01-2020 - Maarten van der Weijden motiveert jonge boeren
 414. 11-01-2020 - Vion lanceert begin 2020 zes vleesvervangers
 415. 11-01-2020 - Australische boeren blijven achter met verkoold land
 416. 11-01-2020 - Boeren daten met samenleving op Valentijnsdag
 417. 11-01-2020 - Telersclub experimenteert met tritordeum
 418. 11-01-2020 - Plan Duinpolderweg weer gestremd
 419. 11-01-2020 - Duidelijkheid in 2020, zo snel mogelijk
 420. 11-01-2020 - Boer Bart trekt grens bij natuurinclusief boeren
 421. 11-01-2020 - Over maand eerste Vion vega's
 422. 10-01-2020 - Stijging exportwaarde agrifood uit EU houdt aan
 423. 10-01-2020 - CEO-Agrifirm:'Bied boeren perspectief, dan willen ze wel'
 424. 10-01-2020 - VGB vindt milieu-eis zaak van bloemenhandelaar zelf
 425. 10-01-2020 - Kritiek op PlanetProof-eisen voor kassen
 426. 10-01-2020 - Melkprijs liet in november klein plusje zien
 427. 10-01-2020 - Ziektevrije fust en karren voor plantenkwekerij Westland
 428. 10-01-2020 - Voedsel in vijf jaar niet zo duur
 429. 10-01-2020 - Geurts wil opheldering Schouten over publicatie fosfaatrechten
 430. 10-01-2020 - Consumententrends sturen Vion
 431. 10-01-2020 - VIC Sterksel wellicht opnieuw in etalage
 432. 10-01-2020 - Van der Kolk roodbontfokker van 2019
 433. 10-01-2020 - Volop netwerken op Kennisplein 'bollenbeurs'
 434. 10-01-2020 - Plantaardige eiwitfaciliteiten in kaart gebracht
 435. 10-01-2020 - Dantumadiel versoepelt geurverordening
 436. 10-01-2020 - 'Onze gesprekken aan de keukentafel lonen nog steeds'
 437. 10-01-2020 - Uitstel RvS-uitspraak heeft gevolgen voor Twence
 438. 09-01-2020 - Fosfaatrechten worden binnenkort openbaar
 439. 09-01-2020 - FrieslandCampina trekt 24 miljoen extra uit voor duurzame boeren
 440. 09-01-2020 - Van brandstichting verdachte boer voorlopig op vrije voeten
 441. 09-01-2020 - Gasunie en LTO akkoord over leidingenvergoeding
 442. 09-01-2020 - 'Weken nodig voor analyse stikstofcijfers'
 443. 09-01-2020 - Agrifirm Jongerendag wil frustraties wegnemen
 444. 09-01-2020 - Minderheidscoalitie Brabant wil door
 445. 09-01-2020 - NAV wil aardappeltelers verenigen
 446. 09-01-2020 - Voeding stuwt consumentenprijzen op
 447. 09-01-2020 - Proeftuin voor zeventig boeren in regio Food Valley
 448. 08-01-2020 - Mooiere koe geeft meer melk
 449. 08-01-2020 - Sierteeltsector vestigt opnieuw exportrecord
 450. 08-01-2020 - Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar
 451. 08-01-2020 - Mooiste uien opnieuw van Van der Eijk
 452. 08-01-2020 - Calon: GLB belangrijkste thema van 2020
 453. 08-01-2020 - Notering boter in de min
 454. 08-01-2020 - Productiewaarde groente en fruit stijgt 7 procent
 455. 08-01-2020 - Tönnies jaagt stalverduurzaming aan
 456. 08-01-2020 - RIVM geeft inzicht in brongegevens
 457. 08-01-2020 - Proeftuin onderzoekt toekomst van landbouw
 458. 08-01-2020 - Zure Melk Trofee NMV gaat naar RIVM
 459. 08-01-2020 - Fonds honoreert twaalf middelenaanvragen
 460. 08-01-2020 - Campagne tegen criminele ondermijning op platteland Noord Nederland
 461. 08-01-2020 - Kabinet: minimumloon niet verhogen
 462. 08-01-2020 - Omzet Plantion stijgt naar 102,3 miljoen euro
 463. 08-01-2020 - Historisch lage CO2-uitstoot door elektrische auto's
 464. 08-01-2020 - Riedel koopt maker vruchtensappen Healthy People
 465. 08-01-2020 - Gaan we op de Franse toer?
 466. 07-01-2020 - Gerrit van der Kolk roodbontfokker van het jaar
 467. 07-01-2020 - FrieslandCampina gaat 'ledenobligaties-vrij' opkopen
 468. 07-01-2020 - Toelating Asperello T34 Biocontrol uitgebreid
 469. 07-01-2020 - Vogelgriep Polen grijpt om zich heen
 470. 07-01-2020 - CDA vreest tweede 'Kootwijkerbroek'
 471. 07-01-2020 - VVD-Statenlid stapt op vanwege stikstofkoers
 472. 07-01-2020 - Alternatieven werken minder dan Reglone bij loofdoding
 473. 07-01-2020 - Schouten wil leren van 'Kootwijkerbroek'
 474. 07-01-2020 - Kwekerij VDE Plant wortelt in glas
 475. 07-01-2020 - Aandeel A2 Milk levert 16.000 procent rendement
 476. 07-01-2020 - Rechter: MKZ-ruimingen Kootwijkerbroek rechtmatig
 477. 07-01-2020 - Flexitarisch als nieuwe klimaatstandaard
 478. 07-01-2020 - Stressmelk
 479. 07-01-2020 - LTO: teken geen aardappelcontract bij onzekerheid levering
 480. 07-01-2020 - Vavi vraagt maximale inspanning bij reiniging bewaarruimten
 481. 07-01-2020 - 'Boeren stimuleren voor aanplant kleine bossen'
 482. 07-01-2020 - Automatiseerders gaan samen in precisielandbouw
 483. 07-01-2020 - Dijkgraaf Vallei en Veluwe vertrekt
 484. 07-01-2020 - Brightbox presenteert studie naar basilicumteelt
 485. 06-01-2020 - Verkoop Agrimarkt stuwt winst CZAV
 486. 06-01-2020 - Seminar LTO Salland moet boeren inspireren
 487. 06-01-2020 - Sterke 1,5 jarige rammen en ooilammeren op rammendag
 488. 06-01-2020 - Farm Frites bouwt fabriek in Kazachstan
 489. 06-01-2020 - Vleesvervanger kampt met grondstoffentekort
 490. 06-01-2020 - FloraHolland stapt over op duurzame stroom
 491. 06-01-2020 - Eerste Ropa-rooier draait nog steeds in Drenthe
 492. 06-01-2020 - Probleemloos herstel exportmarkt Nederlandse uien
 493. 06-01-2020 - Hoogpathogene vogelgriep mogelijk al in West-Polen
 494. 06-01-2020 - CDA wil alleen echte ganzenschade betalen
 495. 06-01-2020 - Het systeem verander je niet alleen
 496. 06-01-2020 - Actievoerders dumpen hooi in Oostvaardersplassen
 497. 06-01-2020 - Vleeskuikenhouder richt zich op kringlooplandbouw
 498. 06-01-2020 - DLV Advies: onderzoek fiscaliteit varkensbedrijf
 499. 06-01-2020 - Man uit Uden zwaargewond na aanval door stier
 500. 06-01-2020 - Rotkreupel? Ga zeker niet klauwbekappen
 501. 06-01-2020 - Trekkers op Schiphol en onmin FrieslandCampina
 502. 06-01-2020 - Wereldwijd podium voor champignons in Venlo
 503. 06-01-2020 - Extra geld voor Gelderse agrarische collectieven
 504. 06-01-2020 - Gereviseerde rooier maar wel met bladpoetser
 505. 04-01-2020 - Claas boekt lichte omzetstijging in onzekere markt
 506. 04-01-2020 - Regio’s zoeken in 2020 vooral naar verbinding
 507. 04-01-2020 - Noodkreet boeren over stikstofregels Zuid-Holland
 508. 04-01-2020 - Leggen van schuld bij Rabobank wordt zware klus
 509. 04-01-2020 - Boeren en Rabobank vechten over komst fosfaatwet
 510. 04-01-2020 - Mechanisatiebedrijf D. Kuipers is begrip in Friesland
 511. 04-01-2020 - '40 procent Brabo-boeren stopt' - PVV Brabant is woest op college
 512. 04-01-2020 - Alle ogen gericht op de minister
 513. 04-01-2020 - Mentale steun voor worstelende Limburgse fruitteler
 514. 04-01-2020 - LTO ontvangt dreigbrief antiboeren
 515. 04-01-2020 - Heyde Hoeve doet mee aan diergezondheidsproject
 516. 04-01-2020 - De boerenschaamte voorbij, boerentrots
 517. 04-01-2020 - Laat je niet gek maken
 518. 03-01-2020 - Franse melkveehouderij meest concurrerend
 519. 03-01-2020 - Hoogpathogene vogelgriep in Polen
 520. 03-01-2020 - Akkerbouwer zoekt zijn mooiste bewaaruien
 521. 03-01-2020 - Bedreiging: alle boerderijen potentieel doelwit sabotage
 522. 03-01-2020 - Einde handelsconflict stimuleert de graanmarkt
 523. 03-01-2020 - Borgstellingsregeling jonge boeren opengesteld
 524. 03-01-2020 - Akkerbouwers testen puntensysteem voor vergroening
 525. 03-01-2020 - Stichting AgriFacts hekelt subsidiemisser Trouw
 526. 03-01-2020 - Tien nieuwe telers Proeftuin Precisielandbouw
 527. 03-01-2020 - Oefeningen in avonduren vanaf vliegbasis Leeuwarden
 528. 03-01-2020 - Melkveehouder Heiloo koopt natuurgrond provincie
 529. 03-01-2020 - Tuinbouw wil vaste koers huisvesting Westland
 530. 02-01-2020 - Hogan verwacht een flexibeler Johnson bij handelsdeal
 531. 02-01-2020 - Vaker koperstapeling bij volwassen melkkoeien
 532. 02-01-2020 - Uiersmet leidt vaker tot dood koe
 533. 02-01-2020 - Waterschap Zuiderzeeland verlost boeren van PFAS-grond
 534. 02-01-2020 - 'Cichorei-campagne zonder gouden randje'
 535. 02-01-2020 - Zachte Berm geeft kijk op het boerenleven
 536. 02-01-2020 - Waterschapsbestuurders eisen betere communicatie
 537. 02-01-2020 - Achter elke stopper zit een gezicht
 538. 02-01-2020 - Van Beek neemt Belgische Lodewijckx Groep over
 539. 02-01-2020 - KNMI: 86 'Groningse' aardbevingen in 2019
 540. 02-01-2020 - 'Biobased-project scoort met vakantiehuis en cosmetica'
 541. 02-01-2020 - Gezondheidsproblemen bij lactatie voorkomen?
 542. 02-01-2020 - Vijf vragen over aanpak salmonella bij varkens
 543. 02-01-2020 - Bruinebonenteler Gaby Boënne zet uitlaatgassen om in stikstof