Schouten+rondt+Actieplan+klimaatadaptatie+landbouw+af
Nieuws
© Twan Wiermans

Schouten rondt Actieplan klimaatadaptatie landbouw af

Landbouwminister Carola Schouten heeft Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw afgerond. Donderdag stuurde ze het naar de Tweede Kamer.

'Hoe het weer er de komende zomers uitziet, kunnen we niet voorspellen. Wel weten we zeker dat Nederland in de toekomst vaker met extreem weer te maken zal krijgen', stelt Schouten in het voorwoord van haar actieprogramma Het klimaat is aan het veranderen.

Het actieplan van LNV sluit aan bij wat er nu al gebeurt aan klimaatadaptatie in de landbouw. Voorbeelden zijn het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) en de Deltaprogramma's Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater.

Instrumenten

De komende jaren zal nog veel meer opgepakt moet worden, binnen de bestaande programma's of als nieuwe activiteit. Daarvoor zijn vijf thema's vastgesteld: watersysteem, bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij en ondersteunende instrumenten. In dat laatste onderdeel kondigt Schouten aan dat de Brede weersverzekering verder ontwikkeld gaat worden.

Daarnaast zet ze in op betere private spaarmogelijkheden om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het toepassen van bodemmaatregelen moet het waterbergend vermogen van de landbouwgrond vergroten. Bij het klimaatbestendig maken van de watersystemen belooft Schouten dat ervaringskennis van boeren beter dan tot nu toe benut zal worden.

Meer verzekerden

Het extremere weer leidt er toe dat steeds meer boeren zich verzekeren tegen gewasschade. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2013 maakte nog zeshonderd boeren gebruik van de brede weersverzekering. Vorig jaar steeg dat aantal naar 1.940.


Deze groei zal dit jaar doorzetten is de verwachting, aangezien minister Schouten de weerpolis aantrekkelijker heeft gemaakt. Zo schrapte ze per 1 januari 2020 de assurantiebelasting van 21 procent en werd de schadedrempel verlaagd van 30 naar 20 procent. Een verzekerde boer kan nu al een schadevergoeding vragen als 20 procent van de oogst mislukt is door droogte of hevige regenval. Voorheen lag die grens op 30 procent.

• Klik voor complete actieprogramma op onderstaande pdf

Weer

 • Maandag
  27° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 12°
  20 %
Meer weer