CAF+wordt+aandeelhouder+Proeftuin+Randwijk
Nieuws
© Proeftuin Randwijk

CAF wordt aandeelhouder Proeftuin Randwijk

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) neemt een derde van de aandelen in Proeftuin Randwijk over van Fruitconsult. Met deze stap willen de betrokken partijen de basis onder de proeftuin verder verstevigen.

De overdracht van aandelen werd bekendgemaakt tijdens de Fruitteelt Vakbeurs in Houten. Ook werd daar aangekondigd dat de vier partijen die samen aan de Proeftuin Randwijk werken, hun samenwerking voor minimaal drie jaar verlengen. Behalve CAF en Fruitconsult BV zijn de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Wageningen University & Research (WUR) partner.

'In de afgelopen jaren hebben de partners van de proeftuin vanuit passie voor de Nederlandse fruitteelt gezorgd dat de proeftuin in Randwijk een locatie is waar fruittelers graag komen om inspiratie op te doen. Doordat CAF een deel van de aandelen van het proefbedrijf heeft overgenomen, ontstaat een nog stevigere basis onder de proeftuin. Dat we ook als partners samen de schouders eronder willen blijven zetten, geeft vertrouwen dat we deze onderzoeks- en demolocatie ook de komende jaren op de kaart kunnen houden', zegt voorzitter Siep Koning van de adviesraad Proeftuin Randwijk.

Adviesraad

De huidige stuurgroep van Proeftuin Randwijk wordt omgezet in een adviesraad waarin CAF, Fruitconsult, de NFO en WUR als partners zitting nemen. Deze adviesraad bewaakt de strategische ambitie van de proeftuin en borgt de belangen van de partners, de sponsoren en de supporters. De partners hebben allemaal belang bij een onafhankelijke proeftuin en zetten daarom ook hun netwerk en expertise in om de proeftuin waar mogelijk te versterken.

Proeftuin Randwijk is naar eigen zeggen dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijke en praktijkgerichte innovatie- en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvinden. Er is een mix te vinden van fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte demo's op het gebied van duurzame fruitteelt, moderne rassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen en technologie.

Bekijk meer over: