Extra+geld+voor+Gelderse+agrarische+collectieven
Nieuws
© Jan van den Brink

Extra geld voor Gelderse agrarische collectieven

De drie agrarische collectieven in Gelderland krijgen in 2021 extra budget van de provincie. Dit budget is bestemd voor de in het Natuurbeheerplan begrensde ANLb-leefgebieden. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers aan de collectieven gaat toenemen.

Dat blijkt uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de Gelderse ChristenUnie. Die partij maakte zich zorgen omdat veel boeren mee willen doen aan dergelijke collectieven, maar daarin worden beperkt omdat het beschikbare budget tekortschiet.

Gelderland telt drie agrarische collectieven, VALA (in de Achterhoek), Veluwe en Rivierenland. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

GS deelt de zorg van ChristenUnie niet. 'Wij krijgen van de collectieven geen signalen dat er veel kansen worden gemist. Uiteraard zal een ruimere openstelling leiden tot meer beheer, maar collectieven geven aan dat meer beheer niet altijd leidt tot een hoger doelbereik', staat in de beantwoording van de vragen.

1.696 boeren

De afgelopen jaren nam het aantal deelnemende boeren sterk toe, blijkt uit een door GS gepubliceerde tabel. Sinds 2016, toen de collectieven begonnen met de uitvoering van het ANLb, steeg dit van 1.012 naar 1.696 boeren in 2019. Vooral in Rivierenland en de Achterhoek was de stijging sterk.

De collectieven gaan ervan uit dat de aantallen nog verder toenemen. Ze verwachten nieuwe instromers uit de processen die lopen rond het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en vanuit de initiatieven van de Duurzame Zuivelketen. In 2020 is daar nog geen extra budget voor nodig, voor 2021 zijn afspraken gemaakt om extra middelen beschikbaar te stellen voor de ANLb-leefgebieden.

Natuurinclusieve landbouw

Ook ziet de provincie een belangrijke rol weggelegd voor de collectieven bij de opzet van natuurinclusieve landbouw, al is hun exacte rol op dit moment nog niet bekend.

Daarnaast is de provincie bereid om met de collectieven in gesprek te gaan over flexibele budgetten, waarbij de collectieven bepalen op welke manier de door de provincie vastgestelde doelen worden gerealiseerd.

Vrijwilligersgroepen

De ChristenUnie had ook gevraagd of GS subsidiemogelijkheden wil openen voor vrijwilligersgroepen die afspraken met boeren willen maken over bescherming en bevordering van biodiversiteit. Maar daar ziet de provincie geen brood in, omdat vrijwilligersgroepen al met andere regelingen worden gestimuleerd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer