Friesland+voert+als+laatste+provincie+stikstofregels+in
Nieuws
© Jacob van Essen

Friesland voert als laatste provincie stikstofregels in

De stikstofbeleidsregels gaan in Friesland op 1 februari in. Friesland is hiermee de laatste provincie waar de regels in werking treden.

De ongeveer 140 aangehouden vergunningaanvragen worden per 1 februari in behandeling genomen en beoordeeld op basis van de nieuwe beleidsregels.

De provincie stelde op 10 december de invoering van de stikstofregels uit. Ze wilde het standpunt van het kabinet over de vergunningplicht voor beweiden en bemesten en de invloed hiervan op de beleidsregels afwachten. Tot op heden heeft het kabinet hierover nog geen standpunt ingenomen. Wel heeft commissie-Remkes geadviseerd beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken. In reactie daarop heeft landbouwminister Carola Schouten aangegeven deze lijn te ondersteunen, maar nog met een formele reactie te komen.


Gezien het maatschappelijke belang dat ook in Friesland weer vergunningen verleend kunnen worden, heeft het college besloten de vergunningverlening per 1 februari weer op te starten.

Naar verwachting neemt het kabinet op korte termijn een standpunt in over de vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Ook de nieuwe Meststoffenwet moet door de Kamer worden vastgesteld. Het is niet uit te sluiten dat deze zaken mogelijk invloed hebben op de provinciale beleidsregels, geeft het provinciebestuur aan.

Teleurgesteld

Het opstarten van de vergunningverlening betekent echter niet dat de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden gaat dalen. Daarvoor zijn meer maatregelen nodig. Het provinciebestuur is teleurgesteld dat het rijk nog geen concrete stappen neemt in het treffen van bronmaatregelen of de financiële ondersteuning van provincies bij de gebiedsgerichte aanpak.

'Desondanks gaan wij verder met de voorbereidingen voor een gebiedsgerichte aanpak die moet leiden tot minder neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden. Wij vinden dit passen bij de rol van de provincie in dit dossier. De voorbereidingen geven ons beter inzicht in de mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak en wat we hiervoor nodig hebben. Dit is belangrijke informatie voor de gesprekken die wij voeren in IPO-verband en met het Rijk.'

In de gebiedsgerichte aanpak staat het verminderen van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden centraal. Deze wordt komende maanden via vier sporen uitgewerkt: landbouw, mobiliteit/verkeer, natuurherstel en vergunning/handhaving. Er zijn duidelijke koppelingen met andere provinciale opgaven, zoals veenweide en de transitie van de landbouw, stellen Gedeputeerde Staten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer