LTO%3A+vertrouwen+in+kwaliteit+stuwt+export
Nieuws
© Fotografie Twan Wiermans

LTO: vertrouwen in kwaliteit stuwt export

LTO Nederland stelt dat het vertrouwen in de kwaliteit en voedselveiligheid van de Nederlandse landbouwproducten belangrijke redenen zijn waarom onze producten in Nederland en in het buitenland gretig aftrek vinden.

LTO meldt dit in reactie op de exportcijfers over 2019 die Wageningen Economic Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de exportwaarde van de Nederlandse agrosector in 2019 met 4,6 procent is gestegen tot 94,5 miljard euro. Daarvan is 68,5 miljard euro door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd.


'Nederlandse boeren en tuinders worden wereldwijd geroemd om hun kennis, innovatiekracht en productiestandaarden', zegt Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. 'Zij zijn bovendien richtinggevend als het gaat om duurzaamheid, biodiversiteit en dierenwelzijn. Dat willen we graag zo houden. Ruimte om te innoveren is voor boeren en tuinders cruciaal om te kunnen concurreren met andere landen en producten en kennis te kunnen blijven exporteren.'

Europa

Meer dan driekwart van de Nederlandse export in landbouwproducten vindt plaats binnen de Europese grenzen. De belangrijkste afnemers van Nederlandse landbouwproducten zijn onze vier directe buurlanden (54 procent). Van de totale Nederlandse landbouwexport gaat 25 procent naar Duitsland en 11 procent naar België.


De Nederlandse landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk (VK) bedroeg in 2019 8,7 miljard euro, het is in grootte de derde exportmarkt. Of de import vanuit het VK in 2021 gaat lijden onder de brexit, valt nog te bezien, stelt LTO. 2020 wordt een overgangsperiode. LTO werkt samen met de Britse landbouworganisatie NFU en de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca zodat de handel ook na 2020 ongehinderd door kan gaan, dus zonder importheffingen en zonder extra inspecties.

Open economie

Calon vindt markttoegang prioriteit. 'Een open economie waarin import én export kunnen floreren, is voor de Nederlandse economie van essentieel belang. Dat geldt niet alleen voor onze nationale trots Unilever of Philips, maar zeker ook voor onze land- en tuinbouwsector, ketenpartijen en toeleveranciers. Met onze landbouwexport leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, bijna 55 procent van het totale Nederlandse goederenhandelsoverschot. Daar zijn we ook trots op.'

De Nederlandse land- en tuinbouwsector heeft internationaal een leidende positie in de strijd om de consument. Niet alleen producten, maar ook kennis, expertise, machines etc. maken daar onderdeel vanuit. Om deze concurrentiepositie te behouden, moet de sector continu innoveren en zich aanpassen aan de eisen die de markt en maatschappij stelt.

Kringlooplandbouw

'De sector is al lang bezig met verduurzaming en ook kringlooplandbouw', zegt Calon. 'In Nederland zijn door regelgeving rond bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, duurzaamheid en diergezondheid de productiekosten relatief hoog. Dat leidt tot kwaliteit waardoor onze producten ook in het buitenland gretig aftrek vinden.'

Volgens Calon betekent dat ook dat er alles aan gedaan moet worden om deze productiestandaarden ook internationaal doorgevoerd te krijgen. 'Nationale visies en regelgeving mogen niet ten koste gaan van de internationale concurrentiepositie van deze mooie sector.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  22° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 8°
  50 %
Meer weer