Alternatieven+werken+minder+dan+Reglone+bij+loofdoding
Nieuws
© Haijo Dodde

Alternatieven werken minder dan Reglone bij loofdoding

Drie volvelds bespuitingen met toegelaten loofdoodmiddelen zijn niet voldoende om een vitaal aardappelgewas goed dood te krijgen. In dergelijke gewassen zijn aanvullende maatregelen nodig in de vorm van looftrekken, -branden of -klappen.

Dat blijkt uit onderzoek dat deze zomer en dit najaar is uitgevoerd door Delphy in opdracht van BO Akkerbouw. Doel van het onderzoek is vooral het zoeken naar alternatieven voor de loofdoodmiddelen Reglone en Finale die vanaf volgend jaar niet meer mogen worden toegepast.

Een proef met pootaardappelen is uitgevoerd in de Noordoostpolder op een sterk gewas Fontane. Voor consumptieaardappelen zijn verschillende objecten voor loofdoding aangelegd in een perceel Melody op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. In een persbericht geeft Delphy dinsdag een toelichting op de eerste proefresultaten.

Vast aan de knollen

In pootgoed bleken bespuitingen met Quickdown en Spotlight eind juli en begin augustus onvoldoende te werken. Bij de oogst van deze proef op 5 september was het gewas niet volledig afgestorven. De stengels waren nog vrij groen en zaten ook nog behoorlijk vast aan de knollen.

Starten met Spotlight gevolgd door twee bespuitingen met Quickdown leek iets minder te werken dan andere combinaties van deze toegelaten middelen, meldt Delphy. Start met Spotlight geeft omgerekend 8 ton bovenmaats pootgoed per hectare. Dat is betrouwbaar meer dan de 4,7 ton per hectare bovenmaats bij start met Quickdown. In de controle gaf Reglone als startbespuiting slechts 2,8 ton bovenmaats.

Delphy concludeert op basis hiervan dat aanvullende loofdoding nodig is. In de proef is ook het middel Z, een zuur dat het blad kapot maakt, getest. Dit product werkt bij de start sterker dan Quickdown of Spotlight. Ook met een behandeling met heet schuim is een goed effect bereikt. Het toedienen van heet schuim moet nog wel opgeschaald worden naar een machine met een grotere werkbreedte. De toepassing is nu vooral bekend van inzet in plantsoenen voor onkruidbestrijding.

Combi met loofklappen

In de pootaardappelproef is ook gekeken naar combinaties van de toegelaten middelen, waaronder ook het product Beloukha, met loofklappen. Ook is in deze objecten Spotlight toegepast met een Loofdoes. De resultaten van alle loofdoodmaatregelen met klappen en spuiten komt het dichtst in de buurt van die van Reglone voor wat betreft opbrengsten en maatsortering.

Volgens Delphy werkt een combinatie met looftrekken ook prima. In de pootgoedproef is deze behandeling uitgevoerd op 8 augustus en dat bleek iets te laat. Daardoor zijn de pootaardappelen iets meer uit de maat gegroeid dan wenselijk.

De resultaten van de proef in consumptieaardappelen komen goed overeen met die in pootgoed. Het beste effect werd bereikt met middel Z aan de basis gevolgd door Spotlight en Quickdown en klappen gevolgd door dezelfde middelen. Strategieën met alleen drie volvelds bespuitingen in verschillende combinaties werkten allemaal minder goed. Dit uitte zich onder meer in een iets lagere score voor huidvastheid.

Eerdere afrijping

Tot slot adviseert Delphy, omdat de loofdoding toch moeilijker wordt zonder Reglone en Finale, ervoor te zorgen dat vooral bij sterke rassen het gewas eerder afrijpt. Dat kan door het groeiseizoen vroeger te starten via voorkiemen en door rustig aan te doen met stikstof.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  16° / 9°
  20 %
 • Donderdag
  17° / 8°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 7°
  50 %
Meer weer