Proeftuin+voor+zeventig+boeren+in+regio+Food+Valley
Nieuws
© Twan Wiermans

Proeftuin voor zeventig boeren in regio Food Valley

In de regio Foodvalley wordt een proeftuin ingericht met plaats voor zeventig agrarische bedrijven. Deze proeftuin vloeit voort uit de eind vorig jaar tot stand gekomen Regio Deal Foodvalley.

Agrarisch ondernemers en innovatoren kunnen zich aanmelden voor Boer aan het Roer, het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven.

In de proeftuin worden innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest op de pilotbedrijven. De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies, een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij. Naar verwachting kan in de loop van 2020 gestart worden met het uitvoeren van onderzoeken op de pilotbedrijven.

Innovatiekracht

Fije Visscher, voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei: 'In de regio zit veel innovatiekracht. Als boeren komt er wel van alles op ons af. We willen daarom aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan, CO2. Dierwelzijn hoort vanzelfsprekend daarbij. Een goed verdienmodel is een voorwaarde. We hebben natuurlijk ook aandacht voor de stikstofproblematiek, maar kunnen dat niet als sector alleen oplossen. Hiermee moeten we samen met andere partijen aan de slag. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er tools aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Dat is de grote kans van de Regio Deal. Haalbare en betaalbare technieken in de stal en daarbuiten. We zijn een gidsregio waarin dit gerealiseerd kan worden.'

Als uitvoeringsprogramma voor de landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley sluit Boer aan het Roer aan bij de initiatieven die onder Landbouwnetwerk Salentein plaatsvinden. Het Landbouwnetwerk Salentein ging in december 2019 van start.

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 toegekend door het Rijk en is een meerjarige samenwerking tussen partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Dit wordt uitgewerkt in drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwprogramma.

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  17° / 13°
  70 %
Meer weer