Tijdelijke+arbeid+verdient+zekere+toekomst
Nieuws
© Twan Wiermans

Tijdelijke arbeid verdient zekere toekomst

Het 'vaste contract' als nieuwe norm stellen, gaat volgens LTO voorbij aan sectoren als de land- en tuinbouw. Die hebben per definitie tijdelijk en seizoensgebonden werk.

LTO Nederland en gelieerde vaktechnische organisaties reageren daarmee op de voorstellen van commissie-Borstlap. Die werkgroep kwam deze week met een advies aan het kabinet om flexwerkers en zelfstandigen meer zekerheid te bieden. Dat gebeurde op verzoek van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alle werkenden, dus ook zelfstandigen, moeten worden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Verder moet er voor iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget komen, stelt de commissie. 'Fundamentele aanpassingen zijn nodig om het tij te keren', vindt voorzitter Hans Borstlap. 'De huidige regels zitten inmiddels meer in de weg dan dat ze helpen.'

Scheefgroei

Borstlap wijst onder meer op de scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en andere werkenden, zoals zelfstandigen, zzp'ers en flexwerkers. 'Dat leidt tot forse onderlinge verschillen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.' Hij wil tijdelijke arbeidsovereenkomsten duurder maken om vaste aanstellingen te stimuleren. Aan de andere kant moeten de lasten voor bedrijven omlaag, bijvoorbeeld bij ziekte of ontslag van een werknemer.

'Ongelijke gevallen gelijk behandelen is geen oplossing, je moet onderscheid maken'

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

De geschetste oplossingen hebben echter te weinig oog voor de verschillen tussen en de behoeften van werkgevers en werknemers, stelt LTO in een reactie. 'De kosten voor tijdelijk werk moeten volgens commissie-Borstlap verder omhoog.'

Ambitie

Die ambitie is een probleem voor ondernemers die, vanwege natuurlijke en klimatologische omstandigheden, per definitie tijdelijk werk bieden, zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon. 'Je kunt nou eenmaal niet het hele jaar door oogsten.'


'Vergeet niet dat veel bedrijven in de land- en tuinbouw dit jaar al geconfronteerd zijn met een kostenstijging door de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die dezelfde weeffout bevat', geeft hij aan. 'De toekomst van de arbeidsmarkt vraagt om onderhoud.' Maar het 'vaste contract' als norm stellen is niet doelmatig, stellen naast LTO ook VNO-NCW en MKB Nederland in een gezamelijke verklaring.

Commissie-Borstlap constateert dat de huidige regels werkgevers in de weg staan om duurzame arbeidsrelaties aan te gaan. 'We zijn het helemaal met de commissie eens dat we in Nederland snel aan het werk moeten om de stapel aan verantwoordelijkheden, administratieve rompslomp en kosten aan te pakken', verzekert Calon.

Zekerheid

Werkgevers worden nu vaak ontmoedigd, maar moeten juist de kans krijgen om werkenden meer zekerheid te bieden, vindt LTO. De land- en tuinbouworganisatie signaleert overigens wel dat werkgevers in deze sector steeds vaker vaste contracten aanbieden.

'De voorstellen om het ondernemerschap nog zwaarder te belasten, zijn buitengewoon zorgelijk', zegt Calon. 'De commissie maakt geen onderscheid tussen ondernemers en andere zelfstandige werkenden op de arbeidsmarkt.'

Onderscheid

Calon wijst er op dat ondernemers met een agrarisch bedrijf andere risico's dragen dan bijvoorbeeld een zelfstandige in een dienstverlenende sector. 'Ongelijke gevallen gelijk behandelen is geen oplossing, je moet onderscheid maken.' Het rapport van commissie-Borstlap laat volgens hem zien dat er voor alle partijen nog veel werk aan de winkel is. 'Het echte werk begint nu pas. We hebben met alle partijen veel te doen de komende tijd.'

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer