Overheid en natuur zetten plan Amsterdam Wetlands door

Overheden en natuurorganisaties zetten de realisering van de Amsterdam Wetlands door. Provincie Noord-Holland en het Rijk trekken ruim 9 miljoen euro uit in het kader van programma Vitaal Platteland.

Overheid+en+natuur+zetten+plan+Amsterdam+Wetlands+door
© Provincie Noord-Holland

In een eerder stadium liet LTO Noord zich al kritisch uit over de wetlands. De agrarische sector vindt dat de nadruk te veel op natuur en recreatie ligt en te weinig op landbouw. Vorig jaar presenteerde de landbouworganisatie samen met het agrarische collectief Water, Land en Dijken, gesteund door zuivelondernemingen, een aanvullend manifest met actieprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA): Naar een duurzame toekomst voor veehouderij en akkerbouw.

Bodemdaling

Volgens voorzitter Johan Oskam van LTO Noord-Afdeling Groot Waterland is er van de agrarische inbreng weinig terug te vinden in de beoogde wetlands. 'Met uitzondering van het voorstel om in een aangesloten gebied in de veenweiden drukdrainage aan te leggen, om daarmee de bodemdaling tegen te gaan. De nadruk ligt heel sterk op het opknappen van natuur en het verhogen van het waterpeil.'

In het manifest pleit de landbouw voor versterking van weidevogelbeheer en de koe in de wei, vat Oskam samen. 'Nu ligt het zwaartepunt op botanische hooilanden en veenmosrietlanden, waar de agrarische ondernemers weinig kunnen betekenen in het beheer.'

'Bij Wetlands is vooral gekozen voor de plekken waar er energie is om aan de slag te gaan met de uitdagingen die er liggen'

Kim Uittenbosch, provinciaal projectleider Amsterdam Wetlands

Stroomversnelling

Leden van LTO Noord kwamen maandag bijeen in Uitdam om de plannen nader toe te lichten en een standpunt in te nemen. 'Uiteindelijk is besloten om toch onze handtekening te zetten onder de plannen, omdat die ook zonder onze goedkeuring doorgaan. Dit voornemen hangt al heel lang boven het gebied. Met de financiële injectie van het Rijk, komt dat nu in een stroomversnelling', stelt Oskam.

Het stoort LTO dat de landbouw niet directer betrokken is bij de planvorming, geeft hij aan. 'Het initiatief ligt echt bij de natuurbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland, die voor hun gronden in het plangebied ideeën hebben ingediend. Doel is om ook recreatie te stimuleren met wandel-, fiets- en vaarroutes. Of het gebied daar echt vitaler van wordt, durf ik te betwijfelen.'

Energie

Projectleider gebiedsprocessen Amsterdam Wetlands, Kim Uittenbosch, en collega Marc Schepers van provincie Noord-Holland bestrijden dat de agrarische sector onvoldoende bij de plannen is betrokken. 'LTO en Water, Land en Dijken waren samen of enkele keren afwisselend bij alle sessies aanwezig. Wat betreft de insteek van projecten in wetlands is vooral gekozen voor de plekken waar er energie is om aan de slag te gaan met de uitdagingen die er liggen.'

Het merendeel van de initiatieven ligt in eerste instantie in Waterland Oost. Het totale gebied strekt zich uit tot het Alkmaardermeer, waarvoor ook maatregelen voor waterbeheer en recreatie zijn voorzien, melden zij. 'En we houden ons aanbevolen voor agrarische ideeën. Die kunnen passen binnen de doelen die in de wetlands zijn gesteld, maar we staan ook open voor nog veel breder georiënteerde initiatieven.'

Experimenten

In Ilperveld kan direct worden begonnen met experimenten om veen te laten groeien. Momenteel vinden die nog plaats in een laboratorium, met positieve resultaten. In samenwerking met Landschap Noord-Holland wordt de aanpak op gebiedsschaal in de praktijk getest. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zetten vooral in op het versterken van de natuur in het gebied.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en bodemdaling, is blij dat het gebied aan de slag kan met onder meer bodemdaling en het verbeteren van de biodiversiteit. 'Door samen met alle betrokken partijen meerdere uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken, komen we dichterbij oplossingen.'

Leren door te doen

Overkoepelende samenwerking blijft bestaan om te zorgen dat de partners van de projecten leren, zo is het idee. Door veel te testen en leren door te doen, kunnen successen later ook worden toegepast in andere gebieden, is de insteek van Amsterdam Wetlands.

'Op den duur starten ook projecten waar nu nog niet alle partners het eens over zijn', aldus de provincie. 'Uitdagingen waar nog verder over gesproken moet worden, gaan over de afname van CO2 en de vraag hoe nat gebieden moeten zijn om bodemdaling te stoppen en natuur te creëren.'

Voorschot

Oskam vindt dat de provincie daarmee te vroeg een voorschot neemt op verdere ontwikkeling van het veenweidegebied. 'Dat zorgt onnodig voor onrust onder de boeren in het gebied die in deze tijd al veel onzekere ontwikkelingen op zich af zien komen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer