NEPG+ziet+areaalgroei+als+risico+aardappelteelt
Nieuws
© NEPH

NEPG ziet areaalgroei als risico aardappelteelt

De NEPG (Noordwest-Europese aardappeltelers) verwacht op basis van areaalgroei en een normaal groeiseizoen komend jaar een overproductie van aardappelen.

De druk op de vrije prijzen van aardappelen is dan onvermijdelijk, stelt de NEPG. De verwachting is dat het aardappelareaal in de EU5-landen opnieuw zal stijgen. In de laatste vijf jaar breidde het areaal al uit met 9 procent tot 563.000 hectare. De sterkste groei in 2019 vond plaats in Frankrijk, België en Duitsland.

Ondanks een groeiende vraag naar aardappelen vanuit de verwerkende industrie en ook vanuit de export, wordt de snelle uitbreiding van het areaal door NEPG gezien als risico. De groei wordt volgens de organisatie nog eens versterkt doordat akkerbouwers minder suikerbieten gaan telen en daarvoor overschakelen op aardappelen.

Zandgebieden

In Nederland is sprake van teeltuitbreiding in de zandgebieden. Dit is onder meer een gevolg van het stoppen van veebedrijven, waardoor grond vrijkomt voor de teelt van aardappelen. De oogst van dit seizoen komt met 26,9 miljoen ton in de EU5-landen op een gemiddeld niveau. NEPG schat dat 1 tot 2 procent van de aardappelen nog niet is gerooid.

Over de kwaliteit van de aardappelen in de bewaring is NEPG overwegend positief. Wel zijn er incidenteel wat problemen met de bakkleur vanwege partijen aardappelen die meer slijtage vertonen. De export van aardappelen verloopt iets beter dan gemiddeld en de prijzen zijn vast met een licht stijgende trend.

In navolging op onder meer de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en LTO verwijst ook NEPG naar de stijgende kosten voor de productie van aardappelen. Telers krijgen steeds meer te maken met de risico's van de klimaatverandering en toenemende druk van ziekten en plagen. Dit laatste is onder meer een gevolg van het wegvallen van enkele essentiële middelen.

Geen compensatie

Het effect van de hogere kostprijzen voor aardappelen ziet NEPG niet terug in de eerste indicaties die er zijn voor de contractprijzen voor komend seizoen. Volgens de telersorganisatie lijkt het of de verwerkende industrie met de verwachte areaalgroei rustig achteroverleunt zonder telers te compenseren voor de extra kosten. NEPG adviseert telers daarom alert te zijn bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Bekijk meer over: