Leden+verwachten+actieve+lobby+LTO%2DAkkerbouw
Nieuws
© Koos van der Spek

Leden verwachten actieve lobby LTO-Akkerbouw

In de discussie rond het stikstofdossier verwachten akkerbouwers van LTO-Akkerbouw een actieve houding.

De voorkeur van de akkerbouwleden gaat uit naar steun voor de veehouderijsectoren in het lobbycircuit. Dit bleek gisteren bij een eenvoudige enquête tijdens de sectoravond Akkerbouw van LTO-Akkerbouw in Swifterbant. Bij de meerkeuzenvraag hadden de leden er ook voor kunnen kiezen om in de belangenbehartiging de eigen sector uit de wind te houden.

‘De oproep tot actieve steun sluit aan bij het standpunt dat wij als vakgroep ook hebben’, zegt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-Akkerbouw. ‘Hoewel de impact voor onze sector beperkt is, moeten we het ook in dit dossier samen doen en bovendien is de akkerbouw gebaat bij een sterke veehouderijsector. Al was het maar alleen vanwege de beschikbaarheid van voldoende organische mest.’

Containerbegrip

Van Wenum behandelde op de sectoravond diverse actualiteiten. Naast de stikstofproblematiek ging hij ook in op het mestbeleid en peilde de mening over kringlooplandbouw. Flevolandse akkerbouwers blijken enigszins sceptisch over de visie van minister Schouten en noemen kringlooplandbouw een containerbegrip.

‘Wij zien de kringloopvisie wel als een mooie mogelijkheid om voor toekomstig mestbeleid aandacht te vragen voor optimaal gebruik van organische mest en bodemverbeteraars’, zegt Van Wenum. Hij vertelt dat dit jaar pilots van start gaan om het milieu-effect te meten van het toepassen van organische meststoffen boven de aanvoernorm.

Stikstofderogatie

‘In deze pilots willen we op termijn ook experimenteren met een derogatie voor de aanvoer van stikstof in enkele akkerbouwgewassen. Het gaat dan om wintergranen en bijvoorbeeld suikerbieten. Als we kunnen aantonen dat dit niet resulteert in extra uitspoeling dan zijn deze bevindingen heel goed mee te nemen in de plannen voor een nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijnen’, legt de voorman van LTO-Akkerbouw uit.

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer