Verzekeren wordt aantrekkelijker

De brede weersverzekering is aantrekkelijker geworden. Akkerbouwers doen er goed aan de mogelijkheden te bekijken, aldus Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw.

Verzekeren+wordt+aantrekkelijker
© Twan Wiermans

Met het afschaffen van de assurantiebelasting en het verlagen van de schadedrempel wordt de brede weersverzekering aantrekkelijk voor meer akkerbouwers. Daar waar de afschaffing van de assurantiebelasting voor een duidelijk premievoordeel zorgt, geldt dat natuurlijk niet voor de verlaging van de schadedrempel per perceel van 30 naar 20 procent. Die leidt bij onverkort doorvoeren juist tot een premieverhoging.

Door differentiatie in het eigen risico hebben verzekeraars de mogelijkheid om ook pakketten aan te bieden met een eigen risico dat boven de schadedrempel ligt. Dan kan de premie lager blijven.

Oriënteren

Keuzevrijheid en keuzemogelijkheden zijn van groot belang voor de verzekering om de diversiteit aan akkerbouwbedrijven goed te bedienen. LTO-vakgroep Akkerbouw adviseert akkerbouwers dan ook om zich goed te oriënteren bij verschillende verzekeraars op de mogelijkheden die zij bieden.

Hoe groter de pool en hoe beter de risico's gespreid zijn, des te lager de premie kan blijven

Jaap van Wenum, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Is de brede weersverzekering met de huidige voorwaarden dan voor iedere akkerbouwer aantrekkelijk? Dat moet komend jaar blijken. Ik verwacht dat de deelname zeker zal toenemen, maar dat niet iedere akkerbouwer staat te springen om zich te verzekeren. Daarom is het belangrijk om de verzekering verder te vervolmaken.

De schadedrempel per perceel pakt in de praktijk nu verschillend uit. Op een klein perceel haal je eerder de drempel dan op een groot perceel. De overheid ziet geen juridische mogelijkheden om aan dit punt tegemoet te komen. Verzekeraars zouden hier wellicht een oplossing kunnen bieden door de premie afhankelijk te maken van de perceelgrootte.

Zaaiuien

Om enigszins aan de perceelsdiscussie tegemoet te komen, moeten we ook de mogelijkheden verkennen om de gewasdefinities verder op te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld bij consumptieaardappelen (primeuraardappelen apart) of bij uien door een onderscheid te maken tussen rode en gele zaaiuien. Juist de risico's in deze gewassen zijn voor veel akkerbouwers doorslaggevend om een brede weersverzekering af te sluiten.

De Nederlandse pool van verzekerden is beperkt. Om de risico's beter te spreiden, zou het goed zijn dat Nederlandse verzekeraars hun vleugels verder uitspreiden naar andere landen in Europa. Ik ben daarom blij dat onze verzekeraars ook de Belgische markt gaan bedienen. Hoe groter de pool en hoe beter de risico's gespreid zijn, des te lager de premie kan blijven.

Sparen

De brede weersverzekering blijft zijn beperkingen houden. Naast het verbeteren van de verzekering dringt LTO-vakgroep Akkerbouw er bij de overheid dan ook op aan om het fiscaal aantrekkelijk sparen mogelijk te maken.

Daarvoor zou je ons inziens de jaarlijkse EU-hectarepremies kunnen gebruiken en die als bedrijf op een aparte rekening moeten zetten, zonder dat daarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Die reserve zou je dan in tijden van calamiteiten weer kunnen activeren om dan alsnog fiscaal afgerekend te worden.

Preventie

Uiteraard zijn verzekeren en reserveren het sluitstuk van het risicomanagement op akkerbouwbedrijven. Het managen van weerrisico's begint altijd bij preventie, waarbij een adequaat bodem- en waterbeheer het uitgangspunt is.

Jaap van Wenum
voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 12°
  50 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer