Verbeteren+biodiversiteit+kost+boer+geld
Nieuws
© Erik Dolstra

Verbeteren biodiversiteit kost boer geld

Effectieve maatregelen voor verbetering van de biodiversiteit gaan melkveehouders 2 tot 3 cent per kilo melk kosten. Voor akkerbouwers liggen deze meerkosten tussen 185 en 324 euro per hectare.

Dat blijkt uit een berekening van Wageningen Economic Research in opdracht van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. LTO Nederland is partner in deze stichting. Doel van het onderzoek was concrete cijfers op tafel te krijgen. Die zijn volgens de deelnemers in het Deltaplan nodig voor de discussie over succesvolle verdienmodellen voor boeren die zich inspannen voor meer biodiversiteit.

De Wageningse landbouweconomen berekenden de meerkosten wanneer een boer wat betreft biodiversiteit op het niveau wil komen van de huidige 30 procent best presterende bedrijven. Onderzoeker Alfons Beldman benadrukt dat het daarbij gaat om indicatieve gemiddelden. 'Want geen enkel melkvee- of akkerbouwbedrijf is hetzelfde.'

Maatregelen variëren

Maatregelen die melkveehouders kunnen nemen, variëren van een groter aandeel gras als vervanger van mais tot randenbeheer langs snijmaispercelen, en van bescherming van weide- en erfvogels tot het gebruik van krachtvoer met een lagere footprint.

Voor akkerbouwers gaan de maatregelen vooral over het bouwplan en de bodem, zoals meer rustgewassen en verminderde grondbewerking. Ook het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen draagt bij aan meer biodiversiteit.

Inspanning

De meeste veranderingen vragen ook echt een inspanning van ondernemers en kosten dus geld. 'Het rapport laat dat klip en klaar zien', zegt Ben Haarman, LTO-portefeuillehouder Natuur en Landschapsontwikkeling.

'Als de samenleving zulke veranderingen wil, zal deze ook bereid moeten zijn om daarvoor te betalen', oordeelt Haarman. Hij ziet de onderzoeksresultaten als 'een goede eerste aanzet voor een open dialoog met alle ketenpartners en publieke partijen over hoe boeren die willen bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit hier ook een adequate beloning voor kunnen krijgen'.

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer