ING%3A+lage+productiegroei+agrarische+sector
Nieuws
© Johan Wissink

ING: lage productiegroei agrarische sector

De productiegroei van de agrarische sector noteert dit jaar volgens grootbank ING slechts 0,5 procent. De groei wordt vooral in de intensieve veehouderij geremd door productieplafonds en het stikstofbeleid.

Er zijn nog veel onduidelijkheden, zodat ook 2020 voor veel veehouders een spannend jaar gaat worden, stellen de marktkenners van ING. Voor akkerbouwers, tuinders en groentetelers lijkt het ondernemersklimaat iets rustiger. Vooral de vraag vanuit het buitenland blijft toenemen.

Maar onduidelijkheid over hoe het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk (VK) na de brexit uitpakt en potentiële handelsconflicten elders op de wereld zorgen ook voor deze sectoren voor de nodige risico's. Dit blijkt uit het vooruitzicht voor de agrarische sector van ING Economisch Bureau.

Hectisch

2019 was een hectisch jaar voor agrarisch Nederland, in de aanloop naar de Spoedwet aanpak stikstof die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Zolang de instrumenten hiervan niet nader zijn uitgewerkt, zal ook dit jaar onrustig zijn, denkt ING.

Het stikstofbeleid heeft in 2020 waarschijnlijk nog nauwelijks een negatief effect op de productieniveaus van de veehouderij. 'Honderden varkenshouders hebben zich weliswaar ingeschreven voor de warme sanering van hun sector, maar welk deel hiervan echt op korte termijn stopt is onduidelijk. Mede vanwege de momenteel hoge varkensprijzen.'


Veehouderij

Voor melkveehouders is het saneringsbeleid bovendien nog in ontwikkeling', stelt sectoreconoom Henk van den Brink van ING Economisch Bureau. Het blijven vooral onzekere tijden voor de intensieve veehouderij.

Hoewel voor melkveehouders hogere melkprijzen in het verschiet liggen en ook voor pluimveehouders het marktperspectief gunstig is, zorgen de geplande stikstofmaatregelen, de blijvende dreiging van handelsconflicten en de onduidelijkheid over het handelsakkoord met het VK na de brexit op 31 januari voor risico's.

Focus

Specifiek voor vleespluimveehouders geldt ook dat door import van goedkoop vlees uit onder meer Oost-Europa de noodzaak toeneemt nog meer te focussen op milieu- en diervriendelijke concepten. Ook voor de export.

De sanering van de varkenshouderij is al een aantal jaren bezig, maar blijft nog achter in de provincies met de grootste varkensstapel en overlast, Noord-Brabant en Limburg. De door het ministerie van LNV verwachte krimp van de varkensstapel met bijna 10 procent, zal pas na 2020 merkbaar zijn.

Varkensprijzen

De warme sanering is geïntegreerd in het stikstofbeleid. Maar voor varkensboeren die zich hebben aangemeld voor deze maatregel, is het aantrekkelijk zo laat mogelijk te stoppen vanwege de aanhoudend hoge varkensprijzen. Deze zijn het gevolg van de uitbreiding van de varkenspest in China en de rest van Zuidoost-Azië.

In Nederland neemt de koopkracht in 2020 toe en de consumptiegroei in Europa blijft constant. De verwachtingen voor boeren en tuinders zijn dus positief. Voor de sierteelt blijft Oost-Europa, met voorop Polen, groeimarkt nummer 1.

Plantaardig scoort

Ook voor groentetelers lijkt het tij gunstig. Wel nemen de verschillen in het bedrijfsresultaat toe. Grotere bedrijven doen het beter aan zowel de kostenkant, bijvoorbeeld door efficiëntere teeltwisseling, als de omzetkant. Bijvoorbeeld via de verpakkingsmarge.

Akkerbouwers lijken een rustig seizoen te beleven. De opbrengsten zijn gemiddeld, maar wel 65 procent hoger voor uien en 25 procent hoger voor consumptieaardappelen, in vergelijking met het vorige seizoen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer