PvdA+wil+meer+doen+in+Friese+veenweide
Nieuws
© Ida Hylkema

PvdA wil meer doen in Friese veenweide

Coalitiepartij PvdA wil ook de CO2-reductie en de stikstofproblematiek in berekeningen over de Friese veenweide mee te nemen. De partij staat achter het voorstel dat D66 woensdagavond deed in de Statencommissie.

Volgens PvdA'er Hetty Janssen kan CO2-reductie extra geld genereren in het gebied. 'Die kansen moeten we benutten.'

Het baart het CDA zorgen. CDA-Statenlid Attje Meekma vreest voor een 'enorm stuk vertraging in het proces'. Ook Forum voor Democratie is is tegen. 'Dat hele stikstofverhaal is een boekhoudkundige uitdaging. Het is erg onverstandig om dat in dit intens complexe dossier mee te nemen', vindt Maarten Goudzwaard.

Lange termijn

Janssen pleit vooral ook voor een toekomstschets op lange termijn voor het veenweidegebied. 'Het is prima dat in een aantal gebieden verder wordt gewerkt. Maar waar werken we op lange termijn naartoe? Nu werken we van kleine maatregel naar kleine maatregel.'

Goudzwaard is blij dat de maatregelen stapje voor stapje worden uitgevoerd. 'Als we onderwaterdrainage in het hele gebied hadden doorgevoerd, hadden we nu met een miljoenenstrop gezeten.'

Afvoerputje

Volgens Goudzwaard willen partijen als PvdA, D66 en GrienLinks met hun eerder gelanceerde alternatief initiatiefvoorstel een groot Natura 2000-gebied van de veenweide maken. Nog meer boeren worden uitgekocht en de economie wordt het afvoerputje, stelt hij.

Dat weerspreekt Janssen. 'U maakt er een karikatuur van die niet klopt.' Het is volgens haar 'absoluut niet waar' dat de partijen alles onder water willen zetten, dat boeren gedwongen worden te verhuizen en dan te hopen dat er allemaal 'vogeltjes en beestjes' terugkomen.

Driesporenaanpak

Provinciale Staten besluiten woensdag over een driesporenaanpak voor de veenweide. In twee kansrijke gebieden, Hege Warren en Aldeboarn/De Deelen, wordt het gebiedsproces geïntensiveerd. In vier gebieden komen pilots met grondwatergestuurd peilbeheer, natuurinclusieve landbouw en bodemvruchtbaarheid.

Ten slotte moeten de onzekerheden over de berekeningen van CO2-uitstoot, effectiviteit van onderwaterdrainage en alternatieve verdienmodellen worden verkleind.

Rechtszaak waterpeilen

Milieudefensie en Wetterskip Fryslân troffen elkaar donderdag bij de rechtbank in Groningen. Milieudefensie is tegen een peilbesluit bij Drachten en wil hogere waterpeilen. Dat verontrust biologisch melkveehouder en VVD-Statenlid Marten Dijkstra. 'Als de rechter Milieudefensie in het gelijk stelt, dan kan de veenweidevisie naar de prullenbak.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
Meer weer