Prominente rol collectieven voor duurzame bodem en milieu

De landbouw staat voor grote uitdagingen op het gebied van stikstof, bodemdaling en biodiversiteit. De agrarische collectieven kunnen bij het vinden van oplossingen een prominente rol vervullen. Dat was donderdagmiddag in de Broeker Kerk van Broek in Waterland de algemene conclusie tijdens een mini-symposium van Water, Land en Dijken (WLD).

Prominente+rol+collectieven+voor+duurzame+bodem+en+milieu
© Bert Hartman

'Boeren, het probleem of de oplossing?', luidde de prikkelende vraag die Sjaak Hoogendoorn de aanwezigen voorlegde bij zijn inleiding op het evenement ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van Water, Land en Dijken. 'Ze zijn het geen van beiden, maar maken van allebei wel onderdeel uit', luidde zijn antwoord.

Projectleider Walter Menkveld had Hoogendoorn even daarvoor uitgenodigd om voor de laatste keer 'een steen in de vijver te gooien' namens WLD. Die reageerde dat de agrarische sector in Nederland tegen grenzen begint aan te lopen. Tijd voor een nieuwe koers.

Tien actiepunten

Hoogendoorn kwam met een lijst met tien actiepunten voor een verantwoorde omvorming van de landbouw. De gemeenschappelijke delers daarin zijn: samenwerking, kennisdeling en een eerlijke beloning voor agrarische producten en diensten.

'Water, Land en Dijken behoort tot de absolute top van de agrarische collectieven'

Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur

Daarin heeft WLD een centrale rol, stelt Hoogendoorn. 'De organisatie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld in veel meer dan puur agrarisch natuurbeheer. Ook op het gebied van bodem, water en klimaat functioneert het collectief als verbinder. Die inbreng wordt steeds belangrijker.'

Absolute top

Dat laatste werd ook onderschreven door voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur. 'Water, Land en Dijken behoort nu al tot de absolute top van de agrarische collectieven in Nederland. Niet gedreven door winst of alleen voor eigen eer en glorie, maar voortdurend samen met anderen op zoek naar oplossingen in het veld.'

Ook Wilco Brouwer de Koning van LTO Nederland-vakgroep Melkveehouderij roemde de praktische aanpak van de medewerkers van Water, Land en Dijken. 'We zijn zelf ook lid van de vereniging en we ervaren de steun die we krijgen als we nieuwe ideeën hebben, bijvoorbeeld op het vlak van weidevogelbeheer, als een grote meerwaarde.'

Absolute scheiding

Directeur natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten constateerde dat het tijdperk van een absolute scheiding tussen landbouw en natuur voorbij is. 'We doen het samen en hebben allebei profijt van de kwaliteiten van elkaar. Laten we daar samen op voortbouwen.'

De nieuw WLD-voorman Frank de Wit sloot het mini-symposium af door te beloven het werk van zijn voorganger voort te zetten en zo omvorming van de landbouw verder gestalte te geven. 'Laten we dat niet doen door allerlei nieuwe normen te stellen, maar door uit te gaan van nieuwe waarden. Als we elkaar daarin de ruimte geven, kunnen we mooie stappen vooruit maken.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
Meer weer