Wetterskip+geeft+groen+licht+voor+aanpak+veenweide
Nieuws
© Tienke Wouda

Wetterskip geeft groen licht voor aanpak veenweide

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân is deze week unaniem akkoord gegaan met de aanpak in de veenweide. Dit bekent dat er groen licht is gegeven voor het intensiveren van de maatregelen om de veenoxidatie af te remmen in De Hege Warren en Aldeboarn/De Deelen.

Het algemeen bestuur is ook akkoord gegaan met pilots in de Groote Veenpolder, Idsegea, Brekkenpolder en Grouster Leechlân op het gebied van grondwatergestuurd peilheer, natuurinclusieve landbouw en bodemvruchtbaarheid. Ten slotte vindt het Wetterskip-bestuur dat onzekerheden over de berekende CO2-uitstoot, effectiviteit van onderwaterdrainage en alternatieve verdienmodellen moeten worden verkleind.

Dagelijks bestuurder Jan van Weperen zegde toe dat er duidelijkheid moet zijn over een schadeclaim voor boeren, voordat dit najaar wordt besloten over het uitvoeringsprogramma 2020-2030. CDA'er Piet Kuipers had hierom gevraagd. Hij vindt dat waterschade en -overlast door peilverhoging op voorhand moeten worden uitgewerkt.

Schadeclaim

VVD-bestuurder Ids de Groot sprak van een goed en evenwichtig voorstel. 'Financieel maak ik me er wel zorgen over. Het gaat miljarden kosten, dat zijn een heleboel centen.' Als voorbeeld noemde De Groot dat het geld op is als alle boeren in de Hegewarren worden uitgekocht.

Volgens hem moeten niet alleen boeren, maar ook anderen veranderen in de aanpak van het veenweidegebied. 'Verdienmodellen moeten anders. Maar wijs niet alleen naar de boeren, dat is echt niet de oplossing. Wat hebben wij er als maatschappij voor over om de veenweide te veranderen? Het is ook mijn oproep om dit in de achterban van de verschillende fracties te bespreken. Het begint bij onszelf. Boeren staan in de startblokken om te produceren wat we willen.'

Weidevogels

Van Weperen erkende dat een hoge ambitie veel geld kost. 'Wij doen als overheid – provincie, gemeenten en Wetterskip – ons uiterste best om uit landelijke potten budgetten naar het noorden te halen.' De veenweide kan volgens de dagelijks bestuurder alleen een succes worden, als het proces integraal wordt aangevlogen. Daarin worden dan ook de landbouwtransitie, kwaliteit van het landschap en weidevogelgebieden meegenomen.


Auke Wouda van Water Natuurlijk zei het jammer te vinden dat het proces iedere keer wordt vertraagd. 'Het plukken van laag fruit in kansrijke gebieden klinkt mij bekend in de oren. Wat zorgt ervoor dat het nu wel tot resultaat leidt?'

Partij voor de Dieren vindt het flexibelere peilbeheer waar VVD en CDA om vragen een vrijbrief voor boeren om het waterpeil te verlagen, ten koste van onder andere natuur. Daar is Van Weperen het niet mee eens. 'In de toekomst kan dit zeker', verwacht hij. In de Groote Veenpolder worden hier straks proeven mee gedaan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
 • Maandag
  4° / 0°
  20 %
Meer weer