Trekkerkenteken%3A+lage+kosten%2C+eenvoudig+en+digitaal
Nieuws
© DIRK HOL

Trekkerkenteken: lage kosten, eenvoudig en digitaal

De invoering van het trekkerkenteken moet tegen lage kosten en met weinig rompslomp worden ingevoerd. Daarvoor pleiten VVD en CDA in de Tweede Kamer.

Beide partijen stemden in 2016 tegen de invoering van het trekkerkenteken. Bij het aangepaste wetsvoorstel neigen de partijen naar een ja-stem mits aan een aantal eisen wordt voldaan. Ook komt de nieuwe wet tegemoet aan een aantal wensen van de agrarische sector, benadrukt minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) woensdagmiddag tijdens het debat over het wetsvoorstel.

Het politieke debat over het trekkerkenteken sleept zich al een aantal jaren voort. Het is een gevolg van de Europese verplichting om trekkers die sneller dan 40 kilometer per uur halen jaarlijks apk te keuren. De wet had al in 2018 moeten worden ingevoerd, maar liep onder meer door tussentijdse verkiezingen vertraging op.


Dat VVD en CDA nu overwegen voor te stemmen komt onder meer omdat aan het trekkerkenteken een snelheidsverhoging is gekoppeld naar 40 kilometer per uur. Hierdoor moet het voor wegbeheerders mogelijk worden om de landbouwvoertuigen toe te staan op rondwegen en lokale ontsluitingswegen.

Dorpskernen

GL en D66 maken zich zorgen over de impact van de straks snellere trekkers op voetgangers en fietsers. De verkeersveiligheid profiteert volgens minister Van Nieuwenhuizen als boeren en loonwerkers met hun trekkers krappe straten en dorpskernen kunnen mijden.

VVD en CDA pleiten er bij de minister voor om de kosten van het trekkerkenteken laag te houden. Ook waken de partijen voor extra nationale wetgeving bovenop de EU-regels. Hiermee doelen ze onder meer op een eventuele toekomstige invoering van een tachograaf of motorrijtuigenbelasting.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels diende namens beide partijen een amendement in dat vastlegt dat de kentekenplicht over drie jaar wordt geëvalueerd op effectiviteit en kosten.

30 euro

Minister Van Nieuwenhuizen zegde toe dat de kentekenplaat en -registratie boeren niet meer dan 30 euro per trekker gaat kosten. Mede daarom is op verzoek van de agrarische sector besloten dat alleen op de achterzijde van de trekker van een kentekenplaat moet komen. Dit in tegenstelling tot Duitsland en België waar ook op de voorzijde een kenteken zit.

De aanvraag voor het kenteken kunnen boeren straks – waarschijnlijk vanaf dit voorjaar - indienen via de website van de RDW. Een technische schouw van het voertuig is daarbij niet nodig voor wie gedurende de overgangsperiode een aanvraag indient. Wie pas na invoering van de kentekenplicht op 1 januari 2025 tot actie overgaat zal zijn trekker wel aan een keuring moeten onderwerpen.

De vraag wat het tarief voor een APK-keuring van een trekker zal worden, kon de minister niet beantwoorden. Wel zei ze dat registratie van trekkers – noodzakelijk voor de verplichte APK-keuring – middels een kenteken de goedkoopste en meest efficiënte oplossing biedt.

Roetmeting

GL en D66 hopen dat de apk-keuring van trekkers er ook aan zal bijdragen dat de uitstoot van deze voertuigen afneemt. Een roetmeting zal onderdeel uitmaken van de periodieke controle, zegde Van Nieuwenhuizen toe.

Een nieuw argument in het debat over het trekkerkenteken zijn de ervaringen die de politie en andere handhavers vorig jaar opdeden tijdens de protesten van boeren en bouwers. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg verwees naar een interview met officier van justitie Linda Bregman, waarin zei toegaf dat de handhaving tijdens de boerenprotesten faalde.

De PvdD zou daarom graag zien dat alle trekkers worden voorzien van een kenteken. Van Nieuwenhuizen gaat hier niet in mee. Volgens haar was de massaliteit van de boerenprotesten er de oorzaak van dat de politie weinig kon doen tegen onder meer het illegaal rijden op de snelweg. Een individuele berijder die de regels overtreedt kan door de politie altijd staande worden gehouden, aldus de bewindsvrouw.

Ongevallen

Volgende week dinsdag stemt de Kamer over een zestal moties die na het debat werden ingediend. Het gaat hierbij onder meer om een GL-motie die pleit voor lokale regels voor een gematigde snelheid van trekkers. De PvdA wil ook een kenteken op de voorzijde van trekkers. Het CDA wil de apk-eisen tot een minimum beperken. En D66 wil een nieuwe meting naar ongevallen waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken. Recente cijfers daarvan zijn niet beschikbaar.

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer