Waterschapsbestuurders eisen betere communicatie

Het waterschapskantoor in Leeuwarden stroomde vorige maand vol met boeren. Zij protesteerden tegen de ruim 15 procent lastenverhoging. Bestuurders Wigle Sinnema, Ids de Groot en Theunis Holtrop pleiten voor een betere communicatie. 'De corebusiness van het Wetterskip zijn de boeren.'

Waterschapsbestuurders+eisen+betere+communicatie
© Tienke Wouda

Hoe kijkt u terug op het boerenprotest?

De Groot: 'Het was heftig. De schermutselingen die ontstonden, waren niet goed. Maar ik wil een compliment maken richting Tineke de Vries van LTO Noord. De manier waarop zij insprak, was netjes, zonder grote woorden. Het ging over de inhoud. Ook van de linkse partijen heb ik hierover positieve berichten gehoord.'

Sinnema: 'Toen ik in de auto naar huis reed, was ik teleurgesteld. We hebben als fractie en als bestuur al maandenlang veel over de tariefverhoging gepraat. Het heeft in de Waterschapskrant gestaan en in regionale media. Waarom waren we niet in staat om dit duidelijk te maken?'

Holtrop: 'Het was hartstikke goed dat de boeren er waren. Het gaat niet om een verhoging van 10 euro, maar om een forse stijging. De sector heeft het zwaar. Het protest is ook effectief geweest. Niet dat de belasting naar beneden gaat, maar wel dat we als bestuur meer kijken naar communicatie met onze achterban.'

Had u niet net als Waterschap Vallei en Veluwe de lastendruk moeten verminderen na de actie van de boeren?

Sinnema: 'Nee. We hebben nog gedacht aan spreiding over meerdere jaren, maar daar waren niet alle coalitiepartijen voor te porren. Het zou gek zijn als we terugkwamen op onze standpunten. Dan waren we echt ongeloofwaardig bezig.'

De Groot: 'Het gaat steeds over kosten, maar over het feit dat het Wetterskip topkwaliteit wil leveren, hoor je bijna niemand. En als je de tariefstijging uitlegt, dan begrijpen de boeren het wel. Zo had ik een grote boer aan de telefoon die 15.000 euro aan waterschapslasten moet betalen. Dat is een bak geld.

'De schulden moeten naar beneden en we moeten naar een sluitende exploitatie. In 2018 was het verlies 8,5 miljoen euro en in 2019 10 miljoen euro. Dat kan zo niet langer doorgaan. We moeten niet aan ons watersysteem gaan morrelen. Dan krijg je problemen. Dat zagen we toen we de baggerfrequentie wilden verminderen. Dat hebben we teruggedraaid, maar dat kost wel 2 miljoen euro extra.'

En doorlichten van het waterschap, is dat een idee?

Holtrop: 'Doorlichten van de organisatie is een moeilijke afweging. Tevreden personeel vind ik belangrijk. Dat scheelt ziekteverzuim. We zien het als kans dat er minder externen worden ingehuurd en meer met eigen personeel wordt gewerkt.'

Sinnema: 'We willen een functioneel waterschap. Maar het waterschap wil ook overal aan tafel zitten en meepraten over klimaat, over Holwerd aan Zee, over de gaswinning bij Ternaard. De dijkgraaf heeft vooral het klimaatvraagstuk naar het Wetterskip toegetrokken.

'Een ander voorbeeld:?we waren bij de presentatie over het nieuwe plein van voetbalclub Cambuur. Daar zou een parkeerterrein met doorgroeistenen moeten komen. Dat heeft helemaal niets met water van doen. Dan doe je ertoe, maar tegelijk moet gelden: wat is je waterschapsbelang?'

De Groot: 'Het zijn lastige keuzes. Als je meedoet, heb je inbreng. Maar aan de andere kant gaat het soms ook te ver.

'Het is geen verborgen kritiek. Maar het waterschap moet zichzelf net als ondernemers een spiegel voorhouden: hoe doe ik het nou eigenlijk? Ik verbaas mij erover dat het Wetterskip hier vaak argwanend op reageert.'

Volgens oppositiepartijen kan een minder fijnmazig watersysteem kosten besparen.

Holtrop: 'Een dam meer of minder maakt niet uit. Dat kost niet veel geld.'

Sinnema: 'Het komt over als een antilandbouwstatement. We hebben de laatste jaren al meerdere gemalen gecombineerd.'

Ervaart u een kloof tussen boeren en het Wetterskip?

De Groot: 'Ja. Sommige boeren hebben negatieve ervaringen met het Wetterskip. Een begroting van 130 pagina's is niet te lezen, maar als je de twee memo's doorneemt, snap je wel waarover het gaat. Maar er zijn ook positieve dingen zoals het project 'Schoon Erf, Schoon Water'.'

Holtrop: 'Als mensen de begroting niet lezen, is het dan niet de taak van het Wetterskip om dit beter te communiceren? Een kloof vind ik een groot woord, maar er is wel werk aan de winkel.'

Sinnema: 'Agrifirm, de suikerfabriek, melkfabrieken houden allemaal rayonbijeenkomsten. Dat zou het Wetterskip ook moeten doen. Van oudsher is het het waterschap van de boeren. Het Wetterskip moet zorgen dat het niet van de boeren wegdrijft.'

Is een lastenverzwaring volgens de inflatie reëel? Er komen grote opgaven op het Wetterskip af. Maar ook landelijk zijn waterschappen in beweging.

Sinnema: 'Wanneer waterschappen het profijtbeginsel gaan toepassen, is de kans groot dat boeren meer gaan betalen.'

Holtrop: 'Dat is een landelijke discussie. Daar hebben wij geen invloed op.'

De Groot: 'De VVD is tegen een onevenredige lastenstijging. Wij vinden dat natuur meer moet betalen. Er speelt de komende jaren veel op het gebied van veenweide en CO2. Wij zijn voor een flexibelere inzet en meer taken door boeren.'

De nieuwe dijkgraaf gaat begin maart aan de slag bij het Wetterskip. Wat adviseert u haar?

Sinnema: 'Ga naar buiten toe. De corebusiness van het Wetterskip zijn de boeren. Zij bezitten het grootste aantal hectares, daar kun je niet omheen.'

'Vergaderingen kunnen wel wat efficiënter'
Melkveehouders Theunis Holtrop (31) uit Delfstrahuizen, Ids de Groot (44) uit Waaxens en akkerbouwer Wigle Sinnema (59) uit Sneek zitten namens het CDA, VVD en Geborgd Ongebouwd in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Holtrop en De Groot kwamen vorig jaar na de waterschapsverkiezingen in het algemeen bestuur, Sinnema vier jaar eerder. Wat de boeren betreft mag het waterschap wel wat efficiënter vergaderen. 'Het duurt allemaal erg lang. Er wordt ellenlang gepraat', vindt Holtrop. 'Het kost veel tijd', vult De Groot aan. Ook voor Sinnema was het in eerste instantie 'enorm wennen'. 'Ik heb eerder in het gemeentebestuur gezeten. Ik dacht dat het Wetterskip niet zo'n politieke organisatie zou zijn.' Wat De Groot vooral ook opvalt, is de breedte van de taken van het Wetterskip. 'Het gaat van nieuwe waterzuiveringstechnieken tot extra stuwen in weidevogelgebieden.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer