Jonge+boeren+willen+wel+mee+in+vergroeningsslag
Nieuws
© eigen foto

Jonge boeren willen wel mee in vergroeningsslag

Van de jonge boeren geeft 73 procent aan actief bezig te zijn om het bedrijf te verduurzamen. 78 procent wil stappen zetten richting kringlooplandbouw of is daar al mee bezig.

De resultaten komen uit een onderzoek dat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) uitvoerde in samenwerking met KRO-NCRV. Het ging om een opinieonderzoek naar de toekomstvisie van de jonge boer.

De respons en de betrokkenheid van jonge agrariërs waren fors. Ruim duizend geënquêteerden vulden het onderzoek in en meer dan achthonderd stuurden hun persoonlijke verhaal mee. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 27 jaar.

Haaks op Trouw-onderzoek

De uitkomsten van het NAJK-onderzoek staan, wat de duurzaamheidsambities van jonge boeren betreft, haaks op wat het Trouw-onderzoek ‘De Staat van de Boer 2’ eerder uitwees. Jonge agrariërs zouden geen trek meer hebben om te verduurzamen, schreef die krant.


Dat jonge boeren niet genegen zijn te verduurzamen, verdient een nuancering, stelt NAJK-voorzitter Andre Arfman. ‘78 procent wil stappen zetten richting kringlooplandbouw of is daar al mee bezig. Verder blijkt uit ons onderzoek dat jonge boeren zich zeer betrokken voelen bij de leefbaarheid van het platteland. Wel twijfelen ze over de regelzucht en het inkomensperspectief.’

Agrifirm-CEO Dick Hordijk herkent zich niet in het beeld dat jonge boeren niet te porren zouden zijn voor verdere verduurzaming. Hij sprak op de jongerendag van de coöperatie in Apeldoorn.

‘Als je boer wordt in deze omstandigheden, dan weet je gewoon wat de uitdagingen zijn. Mijn ervaring is niet dat er een grote groep is die de kont tegen de duurzaamheidskrib gooit. Uiteindelijk zien goed opgeleide jonge boeren welke uitdagingen er liggen en dat daarvoor nog mogelijkheden en oplossingen zijn.’

Weer

 • Maandag
  19° / 13°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer