Groen+licht+grotere+BES%2Dpilot+gloort
Nieuws
© Sulky

Groen licht grotere BES-pilot gloort

Waarschijnlijk komt er ruimte voor meer deelnemers aan de pilot BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES) in 2020. Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Jos Verstraten van de LTO-vakgroep Melkveehouderij zegt dat de BES-pilot de sector helpt om meer circulair te worden. Volgens de portefeuillehouder Mest en Mineralen betekent de pilot een kleine maar belangrijke stap voorwaarts voor het sluiten van de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf.

'Door niet alleen naar fosfaat te kijken zoals in de BEP-pilot maar ook stikstof mee te nemen ga je bedrijfsspecifiek de bemesting aanpassen aan het opbrengstvermogen van de grond. Oftewel, je gaat richting evenwichtsbemesting.'

Bij de uitbreiding van de BES-pilot, die dit jaar wordt verwacht, schaalt het aantal deelnemers op van de tien vorig jaar naar vijftig. Terwijl de focus eerder lag op de wetenschappelijke onderbouwing, is er dit jaar veel aandacht voor implementatie in de praktijk.

Werving deelnemers

De deelnemers worden geworven uit de BEN- en de BEP-pilot en Koeien&Kansen-projecten uit het regionale project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De BEN-pilot werkt ook met een bedrijfseigen stikstofnorm maar dan om de kunstmestgift af te stemmen op het opbrengstvermogen.

'Doel is om een brede vertegenwoordiging van de diversiteit aan melkveebedrijven te laten deelnemen. Reden dat de BEN-pilot opgaat in de BES-pilot is dat de BES gericht is op een optimale benutting van organische mest. Voor deelnemers snijdt het mes dan aan twee kanten. Bij een betere benutting van je eigen mest hoef je minder kunstmest aan te kopen, dat is goed voor bodem, milieu en portemonnee.'

Kringlooplandbouw

Met de uitbreiding wordt de inzet van LTO voor meer mogelijkheden om bedrijfsspecifiek te gaan bemesten beloond. Het past ook prima in de visie op kringlooplandbouw van landbouwminister Carola Schouten en is in lijn met de ideeën van de vakgroep voor de herbezinning van het mestbeleid.

Verstraten hoopte wel op een grotere pilot. 'Het is gewoon belangrijk dat er voldoende variatie is in bedrijven, zodat we kunnen zien wat het effect van deze pilot voor ieder bedrijfstype is.'

Belangrijk is volgens Verstraten dat er binnen bepaalde milieukaders wordt gewerkt. 'Doordat bij de BES meer organische mest op het eigen bedrijf wordt uitgereden, ligt de ammoniakuitstoot in potentie hoger. Ondernemers moeten dit ondervangen door bijvoorbeeld mest met water te mengen bij aanwenden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  70 %
Meer weer