Pachtuitgifte+Waalwijk+van+de+baan
Nieuws
© DIRK HOL

Pachtuitgifte Waalwijk van de baan

ZLTO De Langstraat praat komende week met wethouder Eric Daandels van gemeente Waalwijk over het besluit om pachtgronden voorlopig niet uit te geven. De gronden zouden nodig zijn om stikstofruimte voor de industrie te compenseren.

Volgens gemeente Waalwijk liggen in Nederland veel projecten stil vanwege de stikstofproblematiek. 'Waalwijk vormt daarop geen uitzondering', aldus een woordvoerder. 'In afwachting van eventuele landelijke oplossingen zijn wij op zoek naar mogelijkheden om binnen onze gemeente projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur, opwek van duurzame energie en bedrijvigheid vooruit te helpen.'

Een van deze oplossingen betreft extern salderen met activiteiten die stikstofemissie veroorzaken. Waalwijk denkt dat hier mogelijk agrarische gronden voor worden ingezet, en kijkt daarvoor naar grond die de gemeente in eigendom heeft.

Alleen vrij van pacht

‘Door deze gronden in pacht uit te geven, zouden deze gedurende het komende pachtseizoen in dit verband niet meer beschikbaar zijn’, motiveert de woordvoerder. ‘Het gaat om gronden die worden uitgegeven op basis van geliberaliseerde pacht, waarvan de pachttermijn is verstreken en die derhalve vrij zijn van pacht. Gronden die in reguliere pacht zijn uitgegeven, blijven dit.'

Om het gemeentebestuur in staat te stellen een afgewogen besluit te nemen als de betreffende gronden voor externe saldering kunnen worden ingezet, heeft de gemeente besloten deze op dit moment niet in pacht uit te geven. 'In de tussentijd zijn wij bereid de gronden op basis van een gebruiksovereenkomst aan boeren ter beschikking te stellen.'

ZLTO verbaasd

ZLTO De Langstraat heeft met verbazing gereageerd op dit besluit van de gemeente. Woensdag heeft het bestuur een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin ze aangeeft dat agrariërs in Waalwijk zich al jaren inzetten voor kringlooplandbouw. 'De pachtgronden zijn hard nodig om de kringloop rond te krijgen', schrijft het bestuur.

Bovendien is de gronddruk al zeer hoog. 'Door het niet uitgeven van de pachtgronden wordt de marktdruk op grond verhoogd. De gevolgen voor agrariërs zullen direct merkbaar zijn.

'Er zal meer voer van buiten de gemeente aangekocht moeten worden. Dat zal geteeld worden met meststoffen uit onze gemeente die naar percelen buiten de gemeentegrenzen gaat. Dit vinden wij niet wenselijk als het gaat over het verder inrichten van de kringlooplandbouw.'

ZLTO-voorzitter Van Drunen zegt vertrouwen te hebben in een goede uitkomst.

Weer

 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  80 %
 • Donderdag
  16° / 11°
  70 %
Meer weer