Slimme+Maakregio+de+Kempen+zet+in+op+samenwerking
Nieuws
© Evely Duis Photography

Slimme Maakregio de Kempen zet in op samenwerking

De samenwerkingspartners van het Huis van de Brabantse Kempen ondertekenden donderdag een manifest om intensiever te gaan samenwerken in de regio. Ook agrarische bedrijvigheid is hierin deels vertegenwoordigd.

Dat zegt Sandra Borremans, projectleider Vitaal Platteland bij Huis van de Brabantse Kempen tegen Nieuwe Oogst. De partners willen onder meer de economische groei in de Kempen structureel blijven ondersteunen, talent vasthouden en diversificatie binnen de slimme maakindustrie aanjagen.

De Brabantse Kempen is een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en heeft zich in een hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld tot economische topregio. In deze regio zijn slimme, toeleverende maakbedrijven sterk vertegenwoordigd.

Stalsystemen

'Op agrarisch vlak zijn dit bijvoorbeeld bedrijven die innovatieve stalsystemen ontwikkelen of verpakkingen uit gewas en stro', zegt Borremans. Door hun innovatieve kracht zijn zij mede verantwoordelijk geweest voor de economische groei die de Brainportregio heeft gemaakt tot de tweede economie van Nederland.

'Een nieuw samenwerkingsakkoord Vitaal Platteland komt rond de zomer gereed'

Projectleider Vitaal Platteland Sandra Borremans, Huis van de Brabantse Kempen

Door de samenwerking te intensiveren, willen de partners borgen dat de Kempenregio ook in de toekomst een aantrekkelijke regio blijft om in te wonen, te werken en te recreëren. Met het ondertekenen van dit manifest spreken alle partijen af mee te denken en doen.

Tijdperk

De maakindustrie gaat een nieuw tijdperk in, constateren de initiatiefnemers. Die verandert radicaal door de introductie van nieuwe technologieën en verdere digitalisering. Hierdoor komen de Kempische ondernemers voor nieuwe uitdagingen te staan. Vinden van goed geschoold personeel is daar een belangrijke onderdeel van.

In het manifest komen vijf thema's aan bod. Het boeien, binden en blijvend ontwikkelen van talenten op alle niveaus in de Kempenregio. Daarnaast de ontwikkeling van de slimme maakindustrie door een aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat te creëren.

Arbeidspotentieel

Verder draait het om het ontwikkelen van diversificatie binnen de slimme maakindustrie en het bereikbaar houden van economische toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende, duurzame vervoersconcepten.

Daarbij wordt ingezet op verschillende vormen van duurzaam vervoer in de reisgedragsverandering van werknemers. En tot slot het creëren van een 'inclusieve' arbeidsmarkt door het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren van de aansluiting van arbeidspotentieel.

Landbouw volgt

De samenwerkingspartners van het huidige manifest zijn onder meer gemeenten Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel, het Kempisch Ondernemers Platform, KempenPlus, Pius X-College, Rythovius College en Brainport Eindhoven.

Borremans zegt met Huis van de Brabantse Kempen te werken aan een nieuw samenwerkingsakkoord en manifest Vitaal Platteland, waarin landschap en landbouw een plek krijgen. Dit is eveneens een samenwerking met bedrijven, overheden en onderwijs. Deze agrarische programmalijn komt naar verwachting rond de zomer uit.

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer