Pleidooi+om+af+te+zien+van+verbod+middelenvoorraad
Nieuws
© Han Reindsen

Pleidooi om af te zien van verbod middelenvoorraad

LTO Nederland heeft grote zorgen over het voorgenomen verbod om gewasbeschermingsmiddelen op voorraad te hebben die niet zijn bedoeld en zijn toegelaten voor gewassen die op dat moment worden geteeld. De organisatie vindt dat dit verbod van tafel moet en krijgt daarbij steun van SGP en CDA.

Woensdag wordt het geformuleerde verbod in artikel 20a als onderdeel van de Wet gewasbeschermingsmiddelen besproken in de Tweede Kamer. Het artikel gaat volledig voorbij aan de dagelijkse praktijk van de teler en kan alleen maar tot extra kosten en administratieve rompslomp leiden, stelt LTO. Ook voor het milieu is dit artikel geen verbetering. Integendeel, stelt de belangenorganisatie.

Praktische uitvoerbaarheid

Agrodis (de vereniging van toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector) en LTO hebben de praktische uitvoerbaarheid en bezwaren die aan dit artikel kleven, de afgelopen periode nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van Tweede Kamerleden, het ministerie van LNV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De gewassen die boeren en tuinders telen, kunnen door gewasrotatie of gewijzigde teeltplannen per jaar rouleren. Joris Baecke, LTO-bestuurder met portefeuille Gezonde Planten: 'Met het voorgenomen verbod moet de teler bij wijziging van het gewas halflege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen wegdoen, omdat deze bij de nieuwe teelt in die periode niet gebruikt mogen worden. Dit drijft de teler onnodig op kosten', stelt hij.

Twee keer

'De teler wordt twee keer gepakt', zegt Baecke. 'Eerst moeten afvoerkosten worden gemaakt om vervolgens het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel opnieuw te moeten aanschaffen bij een volgende teelt waarbij het gewasbeschermingsmiddel weer wel is toegestaan.'

Volgens LTO schiet ook het milieu niets op met deze maatregel. Integendeel, het milieu wordt juist onnodig belast als aangekochte gewasbeschermingsmiddelen niet volledig worden opgebruikt.

Levering

Ten slotte ontstaan er ook voor leveranciers uitvoeringsproblemen. Het artikel verbiedt verkoop en levering van gewasbeschermingsmiddelen die niet van toepassing zijn op de dat moment geteelde gewassen. Dit leidt tot een enorme administratieve rompslomp voor zowel de teler als de leverancier. De leverancier is immers vaak niet op de hoogte van de huidige teelt of wijziging in de teeltplannen.

Baecke: 'Met dit voorgenomen verbod wordt vooral een enorme bureaucratische kerstboom opgetuigd. De administratieve lasten om dit verbod te kunnen naleven en handhaven, komen vervolgens voor rekening van de teler. Bovendien kan voor telers de ongewenste situatie ontstaan dat zij dan nog meer partijen inzage moeten geven in (voor de handel interessante) bedrijfsgegevens.'

Geen winnaars

Zowel het naleven als het handhaven stuiten op praktische bezwaren. LTO voorspelt dat dit artikel tot grote onduidelijkheid en problematische bewijsvoering zal leiden bij de uitvoering van dit verbod. Hierdoor komt de rechtszekerheid van zowel telers als leveranciers ernstig in het geding. Telers voeren bijvoorbeeld ook bespuitingen uit op percelen van andere telers of laten hun gewas verzorgen door loonwerkers. LTO vraagt zich af wie er dan verantwoordelijk is.

LTO roept de Tweede Kamer op het voorgestelde verbod in artikel 20a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen te schrappen in het belang van zowel de teler, leverancier als het milieu. SGP en CDA hebben hiertoe amendementen ingediend.

De teler is geholpen met rechtszekerheid en werkbare maatregelen. 'In een tijd dat boeren en tuinders de ene na de andere beperkende maatregel wordt opgelegd, moeten we de sector niet onnodig opzadelen met extra kosten, regelgeving en administratieve handelingen', vindt LTO.

Onwerkbaar

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop stoort zich aan de extra regels voor gewasbeschermingsmiddelen. 'Opnieuw dreigen boeren opgezadeld te worden met regels die op papier mooi zijn, maar in de praktijk lastig, of zelfs onwerkbaar zijn. Daarom ga ik proberen die regels uit de wet te halen.'

Als voorbeeld wijst het Kamerlid op de regel die voorschrijft dat boeren alleen gewasbeschermingsmiddelen in huis mogen hebben die een toelating hebben voor gewassen die ze op dat moment telen. 'Wat als je nog een rest overhebt en dat over twee jaar weer wil gaan gebruiken, want zo gaat dat in de praktijk. En weten ze op het ministerie echt niet dat sommige boeren ook spuiten bij hun buurman of andere collega’s? Dit gaat niet werken!'

Ander voorbeeld: leveranciers mogen geen gewasbeschermingsmiddelen leveren aan een boer als die geen teelten heeft waarvoor deze middelen toegelaten zijn. 'Klinkt logisch,” zegt Bisschop, “maar moeten leveranciers dat dan gaan controleren? Er zouden afspraken gemaakt worden, maar die zijn er nog niet. En willen we echt dat boeren hun teeltplannen met iedereen moeten gaan delen?'

'Als ik boeren spreek, merk ik ergernis, maar ook zie ik dat ze bang zijn dat er zó veel regels en regeltjes komen dat je altijd wel ergens iets niet goed doet', zegt Bisschop. 'Die zorg kan ik goed begrijpen. Boeren hebben geen administratieafdeling die de wetboeken kan doorpluizen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 6°
  0 %
 • Maandag
  23° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  23° / 7°
  10 %
Meer weer