Flevolandse+boeren+en+tuinders+doen+energieaanbod
Nieuws
© Han Reindsen

Flevolandse boeren en tuinders doen energieaanbod

De afdelingen van LTO Noord regio West, waar ook Flevoland onder valt, zijn bezig met het formuleren van een agrarisch energieaanbod per gemeente. Ze willen zo meer sturing geven aan hoe de overgang naar duurzame energieopwekking op het platteland wordt ingevuld.

In heel Nederland wordt momenteel gebiedsgewijs gepraat over een Regionale Energie Strategie (RES). Aan deze overleggen neemt een groot aantal partijen deel. Met een pro-actieve opstelling wil LTO Noord voorkomen dat de agrarische sector ondersneeuwt tussen alle andere betrokkenen. 'Het is al snel een overleg met tachtig man, met daartussen maar een of twee boeren. We willen die boerenstem wel goed laten horen', zegt regiobestuurder Ton van Schie.

Door zelf de agrarische potentie per gemeente onder de aandacht te brengen van de gemeentebesturen, wordt de kans groter dat het boerengeluid wordt meegenomen. Dat is volgens Van Schie van groot belang, omdat een groot deel van de energietransitie zich afspeelt op het platteland.

Boerenstandpunt

'Als je dan het boerenstandpunt laat horen, zijn de mensen het vaak al snel met ons eens. Bijvoorbeeld dat niet te makkelijk naar agrarische productiegronden wordt gegrepen als het gaat om het realiseren van zonne-energie en dat er ook ruimte moet komen voor kleinere windmolens', geeft Van Schie aan.

Door op tijd de mogelijkheden en knelpunten aan te dragen, kan dat bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen, verwacht hij. 'Op veel boerendaken worden wel zonnepanelen gelegd, maar de meeste daken liggen lang niet vol.' Dat potentiële oppervlak beter benutten, is volgens hem een verstandige keuze. Alleen vergt het dure aanpassingen aan het stroomnet. 'Dat kunnen boeren zelf niet opbrengen, dus zoeken we steun bij de overheid en andere partijen.'

Doelstelling

De uitgangssituatie in Flevoland is vrij gunstig, stelt Van Schie vast. 'Op het gebied van verduurzaming van de energie gebeurt hier al veel. Er is een herstructurering van het huidige windmolenpark aan de gang en ook de provinciale doelstellingen voor zonne-energie liggen vast.'

Maar gemeenten hebben ieder een eigen doelstelling in capaciteit en in tijd, weet hij. 'En uiteindelijk staan ze dus voor het blok. Dan moeten ze wel de juiste beslissing nemen.' Iedere gemeente wordt verzocht het aanbod te betrekken bij de uitwerking van het voorstel dat die gemeente zelf moet opstellen. Uiteindelijk wordt de Flevolandse RES namelijk 'opgebouwd' uit de input die is geleverd door de zes gemeenten in die provincie.

Energie Neutraal

Bestuurder Marien Verhage van afdeling Noordoostpolder van LTO Noord weet nog niet of er voor zijn gemeente ook een aanbod komt. 'We hebben hier al een goede overlegstructuur in de vorm van het Netwerk Energie Neutraal 2030. Daarin brengen wij als agrarische sector naar voren wat wij bijdragen wat betreft de besparingen en opwekkingen die mogelijk zijn.'

Dat neemt niet weg dat er ook in de Noordoostpolder nog flinke uitdagingen liggen, benadrukt Verhage. 'De Noordoostpolder is 'rood gebied', een van de twee regio's in Nederland waar een flink capaciteitstekort is in het elektriciteitsnet. Dat maakt het allemaal flink lastiger. De uitdaging ligt er, maar er moeten nog wel stappen worden gezet.' Des te belangrijker om er als organisatie bovenop te zitten, stelt hij vast.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  27° / 18°
  70 %
 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
Meer weer