EC+schroeft+budget+op+voor+Green+Deal
Nieuws
© Tata Steel

EC schroeft budget op voor Green Deal

De financiering van de Europese Green Deal komt deels uit bestaande EU-budgetten. Dat blijkt uit de plannen die de Europese Commissie dinsdag in Straatsburg bekendmaakte.

Voor het vergroenen van de Europese economie, bedoeld om de klimaatverandering tegen te gaan, is naar schatting 1000 miljard euro nodig. Het budget komt niet volledig uit de Europese begroting. Nationale overheden zelf moeten ook fors meer gaan investeren in de verduurzaming van de eigen economie. Ook het bedrijfsleven wordt gevraagd mee te doen.

Aan bestaande fondsen worden straks groene eisen gesteld. Voor het landbouwbudget betekenen de plannen dat deze bestedingen vooral naar duurzame investeringen zullen gaan. Boeren die in aanmerking willen komen voor een subsidie zullen deze straks in duurzame en klimaatvriendelijke projecten moeten investeren.


Ook de regionale ontwikkelingsfondsen, bedoeld voor arme regio’s, zullen worden omgebouwd naar duurzame fondsen. Zo moet bijvoorbeeld de overgang naar duurzame energiebronnen en schonere industrieën worden gestimuleerd. Deze gelden moeten vooral ten goede komen aan landen als Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Deze lopen nog ver achter bij de rest van Europa.

Verder wordt geld lenen om de economie te hervormen goedkoper voor landen die hun steenkool- en/of bruinkoolmijnen de komende jaren moeten sluiten. De Europese Investeringsbank is zich daartoe aan het omvormen tot een Europese klimaatbank.

Stevig debat

Het overgangsfonds is onder meer bedoeld om Polen mee te krijgen in de Green Deal. Het land maakte als enige lidstaat een voorbehoud met de in december gepresenteerde Green Deal. Voor het fonds moet de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021 - 2017 met circa 7,5 miljard euro groeien. Verder wordt er geld gebruikt uit bestaande regionale steunfondsen en wordt er gerekend op miljarden aan investeringen van particulieren en bedrijven.

Over het hogere EU-budget zal nog stevig gedebatteerd worden tussen de EU-lidstaten. Zo is Nederland voorstander van een lagere begroting en een krimp van de landbouwuitgaven. De Green Deal van de Europese Commissie gaat echter uit van een hogere begroting, waardoor ook de bijdrage van Nederland aan Brussel zal stijgen.

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  25° / 16°
  60 %
Meer weer