Actieplan+moet+weidevogels+Noord%2DHolland+redden
Nieuws
© Eric Daams

Actieplan moet weidevogels Noord-Holland redden

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft een actieplan opgesteld voor een betere bescherming van weidevogels. Het plan bevat tien actiepunten, variërend van vernatting en meer gebruik van ruige mest tot meer kennisdeling.

Landschap Noord-Holland presenteerde begin dit jaar het Jaarboek Boerenlandvogels 2019, waarin opnieuw werd geconstateerd dat het aantal grutto's en kieviten daalt. Beide zijn kernvogels en vormen daarmee een graadmeter voor de algehele weidevogelstand. Bij de scholekster en tureluur is de daling wel tot stoppen gebracht.

Vorig voorjaar steunde een meerderheid in Provinciale Staten al een motie om de dalende weidevogelpopulatie een halt toe te roepen. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' aangegeven extra werk te willen maken van natuurontwikkeling. De afgelopen maanden zijn gebruikt om een actieplan voor weidevogels op te stellen.

Betere leefomgeving

Voor het weidevogelbeleid betekent het dat de provincie niet langer focust op een ‘smalle’ benadering voor specifieke soorten, maar dat de inzet breder moet zijn: gericht op verbetering van de leefomgeving voor weidevogels. 'Dat kan door het bevorderen van bodem- en waterkwaliteit, insectenleven, het afronden van het Natuurnetwerk Nederland, het uitvoeren van de gebiedspilots vanuit het verkenningsjaar agrarisch natuurbeheer en het bevorderen van samenwerking tussen partijen.

Noord-Holland zet daarom in op het behoud van kwalitatief hoogwaardige gebieden; door best practices toe te passen en samenwerking in gebieden verder te versterken. De inhoud van het actieplan wordt ook verwerkt in de Agenda Vitaal landelijk gebied, die dit jaar wordt opgesteld worden en waarvoor ook het Masterplan biodiversiteit een bouwsteen zal zijn, zo schrijft GS..

Verlenging

De financiering van het huidige agrarisch natuurbeheer loopt eind 2021 af. De provincie verwacht het met een jaar te verlengen en dat er daarna een nieuwe periode van zes jaar ingaat, waarin ook meer beheermaatregelen met betrekking tot klimaatverandering zijn opgenomen, zoals vernatting van percelen.

'Voor het natuurbeheer worden aflopende contracten doorgaans ook verlengd, steeds voor zes jaar,' zegt een woordvoerder van gedeputeerde Esther Rommel (VVD).

Gebiedsgericht

Voor het actieplan is ook contact gelegd met andere provincies om te inventariseren hoe zij zich met hun beheerpartners inzetten voor de weidevogels. 'Kenmerk voor Noord-Holland is dat we voortbouwen op wat al in gang is gezet en inzetten op een gebiedsgerichte aanpak. Geen losse maatregelen, maar samenhang en samenwerking.'

Volgens de woordvoerder is er al veel kennis. 'Het gaat om het toepassen. Er zijn drie pilots gestart in het Natuurnetwerk Nederland waar op een aantal percelen nu nog landbouw plaatsvindt, om met de partijen in het gebied een kwaliteitsslag te maken.'

Weidevogelkerngebieden

De provincie heeft in 2015 weidevogelkerngebieden aangewezen, vanuit de gedachte “meer doen in minder gebieden”. 'Hoe beter de gebieden, hoe groter de populatie en hoe beter die populatie bestand is tegen predatie.' Die laatste conclusie stoort gebiedscoördinator Siebold van Breukelen van Agrarische natuurvereniging De Lieuw op Texel.

Van Breukelen zegt het te waarderen dat de provincie veel aandacht heeft voor weidevogels en ook middelen beschikbaar stelt voor agrarisch natuurbeheer. 'Meer mogelijkheden voor effectief predatiebeheer zouden enorm helpen om de de weidevogelstand te verbeteren. Het is jammer dat de provincie hier in het actieplan weinig aandacht voor heeft.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer