'Haast geboden om potentie biostimulanten te benutten'

Bij duurzame teeltmethoden hebben biostimulanten in potentie een nuttige functie. Of dat ook echt zo is, moeten praktijkproeven uitwijzen. Nieuwe wetgeving dreigt die potentie op voorhand al in te perken.

%27Haast+geboden+om+potentie+biostimulanten+te+benutten%27
© UPL

'Dit mag niet gebeuren en moeten we snel samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een verstandige wijze regelen', zei voorzitter Dirk de Lugt van BO Akkerbouw bij het symposium dat zijn organisatie samen met Artemis en Agrodis verzorgde.

Ruim 130 belangstellenden kwamen vorige week donderdag af op het symposium 'Biostimulanten in de akkerbouw' in Nijkerk. Ze toonden zich na de presentaties van De Lugt, Harm Smit (LNV) en Piet Boonekamp (Artemis) bezorgd over de inzet van biostimulatoren.

Beoordeling

De EU-Meststoffenverordening is sinds vorig jaar juli van kracht en treedt volledig in werking per juli 2022. In de tussenliggende tijd is er veel te regelen, waaronder nationale implementatie en de structuur en criteria voor beoordeling en standaarden. Vanaf juli 2022 is alleen een kleine groep biostimulanten met CE-keurmerk Europees toegelaten.

Zowel het tijdspad als de reikwijdte van de EU-verordening zijn veel te beperkt, stelt Boonekamp. De EU-wet laat ruimte voor vier groepen micro-organismen als biostimulant, terwijl er veel meer zijn. Die krijgen sowieso geen toelating, tenzij Nederland dat nationaal regelt.

Er was volop bijval uit de zaal voor het pleidooi van Boonekamp om dat snel en goed te regelen. Smit van LNV toonde zich bereid om samen met de sector aan de slag te gaan met de nationale wetgeving.

Wisselende ervaringen

Biostimulanten richten zich op abiotische stress(factoren). Daarmee verschillen ze, ook voor de wet, echt van gewasbeschermingsmiddelen. Die pakken biotische stress, veroorzaakt door ziekten en plagen, aan. Volgens Boonekamp kunnen biostimulanten bijdragen aan het verbeteren van de biologische buffering die nodig is in weerbare teeltsystemen.

In de praktijk zijn er nog wisselende ervaringen. Artemis gaat daarom praktijkpilots starten in onder meer de akkerbouw om kennis en ervaring op te doen. Terecht, stelt zelfstandig adviseur Aad Termorshuizen. 'De praktijk is aan zet. Wetenschappelijk onderzoek is tot nu toe beperkt in ons land. We moeten het doen met publicaties van buitenlands onderzoek. Die groeien de afgelopen jaren wel exponentieel, wat weergeeft dat het booming business is.'

Waanzinnig veel

Termorshuizen schetst dat er 'waanzinnig veel' biostimulanten zijn, boven- en ondergronds toe te passen op alle gewassen en bodemtypen en met een brede variatie ('ratjetoe') aan claims. Bij de Nederlandse, optimale groeiomstandigheden is er bij open teelten geen extra effect van biostimulanten te verwachten, stelt hij.

'Er is nu geen aanleiding om biostimulanten toe te passen. Effecten zijn afhankelijk van de situatie: weer, grondsoort en vocht bijvoorbeeld. Ofwel, effecten zijn perceelsafhankelijk. Je zult veelvuldig moeten testen', zegt Termorshuizen.

Verweggistan

Dirk Bakker van Agrodis onderschrijft dit. Hij maakt ook een kanttekening: 'Veel proeven met goede resultaten bij gebruik van biostimulanten zijn gedaan in Verweggistan. Nu we in Nederland afgelopen zomer de 40 graden hebben aangetikt en ook met andere omstandigheden gelijkenis vertonen met Verweggistan, hebben we rekening te houden met steeds meer stressfactoren.'

Volgens Bakker hebben biostimulanten veel raakvlakken met de bemesting en de gewasbescherming en zal het teeltplan van de akkerbouwer zich richten op weerbare planten die minder last van stress hebben en minder gevoelig zullen zijn voor ziekten en plagen. 'Dit vereist een forse kennistoename van alle factoren rondom een teelt en is dus een grote uitdaging voor de akkerbouwers en hun adviseurs.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer