Kritiek+op+PlanetProof%2Deisen+voor+kassen
Nieuws
© VidiPhoto

Kritiek op PlanetProof-eisen voor kassen

De PlanetProof-certificaateisen 2020 voor de teelt van groenten en fruit stuit op bezwaar van het GroentenFruit Huis. De koepelorganisatie vindt de nieuwe CO2-eisen voor kassen te zwaar.

De aanscherping van de CO2-eis blijkt uit de besluitenlijst van Stichting Milieukeur (SMK). Die lijst bevat vragen en verzoeken uit de sector en besluiten van het College van Deskundigen. Met inbreng van de sector komt zo het nieuwe teeltschema tot stand.

In het bijbehorende certificatieschema staat dat glastuinbouwbedrijven met de uitstoot van hun kassen in 2022 moeten voldoen aan nieuwe CO2-emissienormen. Nog dit jaar zullen telers hiervoor in actie moeten komen. Zo niet, dan lopen ze het risico het keurmerk te verliezen.

Kost tijd en geld

Het GroentenFruit Huis laat in een reactie weten de aanscherping te zwaar te vinden. Dit omdat aanpassing van de kassen tijd en geld kost en daarom een langere overgangsperiode behoeft.

De organisatie ziet liever een aanmoediging via bonuspunten in On the way to PlanetProof in plaats van een eis in de certificering. Alternatief is uitstel van de CO2-eisen aan kassen voor 2022.

20 procent voldoet niet aan eis

Volgens Stichting Milieukeur blijkt uit een analyse dat 20 procent van de bedrijven nu niet aan de uitstootnorm voldoet, maar drie jaar tijd krijgt om de norm te halen.

Dat is genoeg tijd voor passende maatregelen, stelt SMK. De eis blijft daarom gehandhaafd, zodat bedrijven beseffen dat ze moeten verduurzamen, meldt de keurmerkinstantie in een toelichting.

Vanaf begin 2020 kunnen telers met de rekenmodule bepalen of ze met de gegevens van het voorgaande jaar aan de norm zouden voldoen. Zo niet, dan kan meteen een strategie ingezet worden om emissies te verlagen.

'Bij de eerste inspectie in 2021, waarin de nieuwe norm zal worden gehanteerd kan deze strategie al ingezet zijn. Een onderneming kan, wanneer nodig, het plan overleggen om aan de certificaateisen te voldoen', schrijft SMK.

Uitstel mogelijk

Als een onderneming bij de inspectie in 2022 niet aan de eis voldoet, is er nog een jaar tijd om aan de norm te voldoen. 'Bij zeer zwaarwegende redenen kan bovendien met goede onderbouwing uitstel worden aangevraagd', stelt de keurmerkinstantie.

Naast de nieuwe normen voor broeikasgasemissie in bedekte teelt, voert SMK wijzigingen door voor onder meer gewasbescherming. Verder zijn de controlerichtlijnen voor de handelsketen en retail herzien. SMK organiseert ook handhavingstrainingen voor adviseurs, teeltbegeleiders en kwaliteitsmanagers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
Meer weer