Kennisprogramma+voor+boeren+in+Groene+Hart
Nieuws
© Provincie Zuid-Holland

Kennisprogramma voor boeren in Groene Hart

Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen University en Research en de provincie Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig boeren in het Groene Hart.

In het kennisprogramma is aandacht voor thema's als waterpeil, broeikasgassen, biodiversiteit en verdienmodellen.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte tijdens een bezoek aan Zuivelfabriek De Graafstroom kennis met het programma. Het behelst onder meer vragen als: wat zijn de gevolgen van maatregelen als waterpeilverhoging, het vastzetten van het waterpeil, het onder water zetten van grasland of het toevoegen van water aan de bodem via buizen in de grond? Wat zijn de effecten hiervan voor het landgebruik, de natuur en nieuwe verdienmodellen voor de veehouderij? Hoe zorgen we ervoor dat er minder CO2, lachgas of methaan vrijkomt door de afbraak van het veen?

840.000 euro

Wageningen University en Research coördineert het programma. De veehouders van zuivelcoöperatie Deltamilk in de Alblasserwaard leveren de lokale kennis. Het kennisprogramma ontvangt van de Topsector Agri & Food, de provincie Zuid-Holland, De Graafstroom, Wageningen University & Research en de Rabobank een totaalbijdrage van 840.000 euro in de periode 2020-2022.

Het kennisprogramma is een onderdeel van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Dit is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die werken aan toekomstbestendige, duurzame landbouw.


Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer