Melkprijs+liet+in+november+klein+plusje+zien
Nieuws
© Twan Wiermans

Melkprijs liet in november klein plusje zien

De berekende voorschotmelkprijzen komen in november 2019 uit op gemiddeld 33,73 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit de internationale melkprijsvergelijking van LTO. Het gaat om een stijging van 0,22 euro ten opzichte van oktober.

De gemiddelde melkprijs in november 2019 ligt 1,09 euro ofwel 3,1 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat de gemiddelde melkprijs iets stijgt, komt door de Ierse zuivelondernemingen die alle hun melkprijs met 1,00 euro per 100 kilo hebben verhoogd. Door de seizoenstoeslag is de voorlopige melkprijs van Glanbia nog meer gestegen. Hiertegenover staan lagere melkprijzen in Frankrijk, vooral door een seizoenseffect.

Behalve de Ierse melkprijzen zijn ook de berekende melkprijzen van Saputo Dairy UK en FrieslandCampina gestegen, beide met 0,70 euro per 100 kilo. In december en januari blijft de melkprijs van Arla ongewijzigd, terwijl die van FrieslandCampina stijgt (december +0,90 euro) en daalt (januari -1,20 euro).


Systematiek FrieslandCampina

De lagere melkprijs van FrieslandCampina in januari komt vooral door een aanpassing van de systematiek. De maandelijkse garantieprijs van FrieslandCampina is gebaseerd op de melkprijzen van andere zuivelondernemingen in Noordwest-Europa. Tot dusver waren de melkprijzen van andere ondernemingen inclusief maximale toeslagen. Vanaf januari worden deze toeslagen buiten beschouwing gelaten met als gevolg een lagere garantieprijs.

Daarnaast geldt de RFC-garantieprijs voor hogere standaardgehalten met als gevolg dat de bijbehorende vet-, eiwit- en lactoseprijzen iets lager zijn vastgesteld. Ook is de garantieprijs in januari gecorrigeerd, omdat de december melkprijzen van de andere zuivelondernemingen achteraf te hoog ingeschat waren. Tot slot verwacht FrieslandCampina in januari ook iets lagere melkprijzen.

Saputo Dairy UK heeft 12 maanden achtereen de melkprijs niet gewijzigd, maar voor februari 2020 een prijsverlaging aangekondigd van 0,70 pence per liter ofwel 0,80 euro per 100 kilo.


Daling Amerika

Na een continue stijging is de Amerikaanse klasse III melkprijs in december voor het eerst weer gedaald. Over heel 2019 steeg de USA klasse III melkprijs met gemiddeld 16 procent ten opzichte van vorig jaar.


Melkaanvoer omhoog

De EU-melkaanvoer nam in oktober bescheiden (+0,3 procent) toe, een lichte afzwakking in vergelijking met de twee maanden daarvoor. De groei in Frankrijk en Nederland zette door. De Nederlandse melkaanvoer noteerde voor de vierde maand op rij een plus. Daarentegen nam de melkaanvoer in Duitsland af. Ook de Ierse melkaanvoer daalde in oktober, in september was er al geen groei meer. Hiermee kwam een einde aan een periode van exponentiële stijging.

De melkproductie in de andere belangrijke zuivelexporterende landen liet in oktober, analoog aan de maanden daarvoor, een wisselend beeld zien. De melkaanvoer in Argentinië en de VS groeide. Het volume in Australië (-5 procent), Nieuw-Zeeland (-3 procent) en Uruguay (-1 procent) daalde.

Het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) was in deze periode met -0,1 procent nog altijd licht negatief.


Stabiele markt

Volgens zuivelanalist Willem Koops van Zuivel.nl is de markt voor zuivelproducten stabiel. ‘De noteringen van boter, mager melkpoeder en vol melkpoeder zijn sinds begin december op hetzelfde niveau gebleven.

‘De botermarkt is kalm en de afgelopen tijd voornamelijk ondersteund door de nodige dekkingsvraag en de goede prijzen van verse room. De markt voor mager melkpoeder is nog altijd vast, dankzij goede vraag en beperkt aanbod.’

Wel ontstaat er volgens Koops langzamerhand bij kopers wat weerstand tegen het hoge prijsniveau van Europees poeder. Bovendien ervaart de EU op de wereldmarkt in toenemende mate concurrentie van goedkoper product uit de VS en verliest hiermee iets terrein.

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 10°
  50 %
Meer weer