Besprekingen Landbouw Collectief met kabinet naar volgende fase

De dertien boerenorganisaties binnen het Landbouw Collectief onderhandelen in het nieuwe Catshuisoverleg op 5 februari verder over het pakket aan maatregelen om de stikstofcrisis in de land- en tuinbouw te beteugelen.

Besprekingen+Landbouw+Collectief+met+kabinet+naar+volgende+fase
© DIRK HOL

Inzet is om tot overeenstemming te komen over de nog openstaande punten uit het Catshuisoverleg van half december, zodat er duidelijkheid komt over het totaalpakket. Hiermee moet snel perspectief worden geboden aan boeren en tuinders over de stappen die zij wel of niet kunnen zetten in hun bedrijfsvoering.

In Den Haag vindt woensdag 5 februari het nieuwe gesprek plaats met minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten, waarbij de provincies zullen aanschuiven. Naar verwachting gaan ook veel boeren afreizen naar de Hofstad om hun steun kenbaar te maken.

Maatregelen

De voorgestelde maatregelen van het Landbouw Collectief om de stikstofuitstoot terug te brengen betreffen minder eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en het uitrijden van mest, aangelengd met water.

Onze inzet is om te komen tot een akkoord waarmee de boeren uit de voeten kunnen en de bv Nederland verder kan

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief

Deze maatregelen moeten praktisch uitvoerbaar zijn en ruimte laten aan de individuele ondernemer voor de precieze invulling. Dit is het zogenaamde cafetariamodel, met maatwerk per bedrijf. Op die manier toegepast, kunnen de maatregelen al in 2020 een reductie opleveren van minimaal 3 kiloton ammoniak.


Samen met de warme sanering in de varkenshouderij en de reeds gerealiseerde afname van het aantal dieren sinds de laatste officiële stikstofrapportage in 2017, betekent dit alles een fors lagere uitstoot in de veehouderij van 10 tot 15 procent.

Belangrijke punten waar eerder overeenstemming over is bereikt, zijn: geen generieke krimp, geen gedwongen opkoop, één beleid bij provincies, 'meten is weten' en een herijking van Natura 2000-gebieden.

Kernzaken

De eerste uitkomsten van de analyse van de RIVM-data en -modellen die op initiatief van de sector worden uitgevoerd, maken eveneens onderdeel uit van het overleg in het Catshuis. Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief: 'Onze inzet is om te komen tot een akkoord waarmee de boeren uit de voeten kunnen en de bv Nederland verder kan.'

Op weg naar 5 februari vinden besprekingen plaats op ambtelijk niveau met het ministerie van LNV over de resterende, nog openstaande punten. De bedoeling daarvan is om al zoveel mogelijk hobbels weg te nemen, zodat het overleg met kabinet en provincies zich effectief kan richten op kernzaken en besluitvorming.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  11° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  11° / 7°
  5 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer