Provinciale+Staten+stemmen+voor+Friese+veenweide%2Daanpak
Nieuws
© Koen van Wijk

Provinciale Staten stemmen voor Friese veenweide-aanpak

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdag voor de aanpak in de Friese Veenweide gestemd.

Alleen PVV en FvD stemden tegen. Maandag stemde het algemeen bestuur van het Wetterskip al unaniem voor de voorstellen. Het betekent dat gebiedsprocessen kunnen worden geïntensiveerd en pilots in andere gebieden kunnen worden uitgevoerd.

VVD'er Durk Pool pleitte voor een toekomstbestendig verdienmodel voor de boer, zodat hij een hypotheek kan afsluiten voor dertig jaar. Want een verhoging van het waterpeil zorgt volgens hem voor 30.000 tot 50.000 euro inkomstenverlies. 'Als het inkomen van de commissaris, griffier en journalisten vanaf morgen met 3.300 euro omlaag gaat vanwege maatschappelijke belangen, vermoed ik dat het Malieveld tot in de zomervakantie volstaat.'

Draagvlak

CDA vindt draagvlak, maatwerk en samenwerking van essentieel voor het slagen van de veenweide-aanpak. De partij pleit voor een aanpak van onderop. Een amendement van de christendemocraten, PvdA, VVD en FvD hierover werd aangenomen. Met het groen licht voor de aanpak in de Friese Veenweide kunnen de maatregelen om de veenoxidatie af te remmen in De Hege Warren en Aldeboarn/De Deelen worden geïnvesteerd.
Bovendien kunnen pilots worden uitgevoerd in de Groote Veenpolder, Idsegea, Brekkenpolder en Grouster Leechlân op het gebied van grondwatergestuurd peilheer, natuurinclusieve landbouw en bodemvruchtbaarheid. Ook willen provincie en Wetterskip Fryslân dat de onzekerheden over de berekende CO2-uitstoot, effectiviteit van onderwaterdrainage en alternatieve verdienmodellen worden verkleind.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
Meer weer