Ontheffing+verplichte+bemonstering+mestverwerkers
Nieuws
© Stichting Mestafzetcontrole

Ontheffing verplichte bemonstering mestverwerkers

De eerste mestverwerkers met het Fertigarant-certificaat hebben deze week een ontheffing gekregen voor de verplichte bemonstering van iedere vracht mest. In plaats daarvan wordt hun vaste mest voortaan op basis van steekproeven bemonsterd.

De door Kiwa gecertificeerde bedrijven garanderen voorspelbare nutriëntengehaltes en dat maakt een verplichte bemonstering overbodig. De eerste certificaten en ontheffingen zijn woensdag 29 januari door Marije Beens, plaatsvervangend directeur-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Ben Dellaert, divisiedirecteur van Kiwa, bij Kumac in Deurne uitgereikt.

Sinds 2018 is het verplicht van alle transporten van vaste mest (dikke fractie) monsters te nemen. Die worden geanalyseerd op de hoeveelheid stikstof en fosfaat die de mest bevat. Bedrijven die onder het Fertigarant-certificaat werken zijn in staat om mest met een constant nutriëntengehalte te produceren. Daarmee bieden ze afnemers en gebruikers van de mestproducten meer zekerheid over de hoeveelheid toegediende nutriënten. Ook zijn de mogelijkheden voor het verkopen van deze producten in het buitenland groter door het certificaat.

Steekproef volstaat

Omdat de productie van de mestverwerkers door de certificerende instelling Kiwa is geborgd onder Fertigarant, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een ontheffing afgegeven voor het bemonsteren. Een steekproef volstaat. Dat betekent dat niet iedere vracht hoeft te worden bemonsterd en dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Het Fertigarant-certificaat is de afgelopen twee jaar ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen LTO, Cumela, John van Paassen van Kumac, Kiwa en de overheid. Samen hebben zij de inhoud van het certificeringsschema van Fertigarant ontwikkeld. Zo wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet op de weg naar een meer transparante mestmarkt. Ook toont de sector hiermee aan dat zij zelf in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering van de mestverwerking.

Besparen kosten

Continue mestverwerkers kunnen nu met het certificaat: aan hun klanten aantonen dat ze een product met gegarandeerde gehaltes leveren, hebben meer ruimte voor een efficiënte planning en besparen substantieel op de kosten. Bij de Fertigarant-certificering combineert Kiwa haar expertise van de agrarische sector met het bieden van maatwerk als het gaat in automatisering. Zo komt de certificering mede tot stand op basis van complexe software, waarmee de berekening van de mineralengehalten plaatsvindt.

Stichting Mestafzetcontrole is eigenaar van het kwaliteitssysteem Fertigarant. Relevante bestuurders en een college van deskundigen staan er garant voor dat het certificaat een nieuwe standaard in de mestmarkt zal worden.

Kwaliteitsbewust

'Met het behalen van Fertigarant laten mestverwerkers zien dat ze kwaliteitsbewust zijn, hun verwerkingsproces onder controle hebben en een sterke focus hebben op afnemers. Dat is de enige manier waarop zij zich kunnen ontwikkelen naar producenten van organische meststoffen', zegt voorzitter Ruud Huirne van Stichting Mestafzetcontrole.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  27° / 18°
  70 %
 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
Meer weer