Oogstzekerheid bij mais wordt steeds belangrijker

Mais loopt tijdens het hele groeiseizoen risico's: te droog, te nat, storm, hagel en gewasbeschermingsmiddelen die wegvallen, zoals Mesurol. Oogstzekerheid is daarom nu belangrijker dan ooit. Limagrain biedt telers extra zekerheid met biostimulant Starcover en met de nieuwe LG MaisService.

Oogstzekerheid+bij+mais+wordt+steeds+belangrijker
Limagrain
© Limagrain

Bij maistelers staat de hoeveelheid kVEM per hectare altijd bovenaan. Hoe hoger de kosten van de grond en de teelt, hoe belangrijker de hoeveelheid energie is die een hectare oplevert, legt Jos Groot Koerkamp van Limagrain uit. Mais is bij uitstek een leverancier van energie en meer energie betekent meer melk.

Mais en gras passen voedertechnisch heel goed bij elkaar, zegt Groot Koerkamp. Mais zorgt ook voor vulling van de pens en het zorgt ervoor dat koeien het eiwit in het gras beter benutten. 'Per saldo levert een rantsoen met mais dus minder mest en meer melk', vertelt hij. Onderzoek van Eurofins laat zien dat hoe hoger het aandeel mais in het rantsoen is, hoe hoger het aantal liters (grafiek).

Deadline 1 oktober

Maar maisteelt kent vele uitdagingen. Zo kregen telers op zand- en dalgrond vorig jaar voor het eerst te maken met het verplicht zaaien van een vanggewas voor 1 oktober. Bij een vroeg ras kan dat na de oogst.

Telers zijn soms huiverig om een vroeg ras te zaaien, omdat de opbrengst lager zou zijn. Die vrees is tegenwoordig niet meer terecht. Zo levert het zeer vroege ras LG 31.205 volgens de Aanbevelende Rassenlijst een voederwaardeopbrengst van 22.800 kVEM. Dat is net zoveel als of zelfs hoger dan menig middenvroeg ras.

LG 31.205 was in 2019 het meest gezaaide ras in Nederland. In het verleden waren vroege en zeer vroege rassen vooral populair bij noordelijke telers. Maar door de sterke genetische vooruitgang bij rassen kiezen ook telers in het midden en zuiden steeds vaker hiervoor. Deze rassen geven minder oogstrisico's en net even wat betere mogelijkheden voor een stoppelbewerking en inzaai van een vanggewas.

Op de Aanbevelende Rassenlijst 2020 staan drie nieuwe zeer vroege tot vroege rassen van Limagrain. Bij de zeer vroege rassen scoort de nieuwkomer LG 31.207 een zeer hoge relatieve VEM-opbrengst van 105. Van dit ras is ook Skal-gecertificeerd zaad beschikbaar voor biologische telers.

Bij de vroege rassen scoren de nieuwe LG 31.214 en LG 31.220 allebei ruim bovengemiddeld op VEM-opbrengst en drogestofopbrengst.

Combicoating met maisservice

Het wegvallen van Mesurol zorgt voor een nieuwe uitdaging. Mesurol werkte goed tegen vogelschade en fritvlieg. Groot Koerkamp verwacht dat de vraag naar de Starcover-coating sterk toeneemt. Deze biostimulant zorgt voor een snellere begingroei, meer haarwortels en een sterker afweersysteem, dus een vitaler gewas.

Onderzoek van advies- en onderzoeksorganisatie Groeikracht in 2019 op zand- en op kleigrond laat duidelijk zien dat met Starcover behandeld zaad een hogere veldopkomst geeft. Dat komt het sterkst naar voren onder moeilijke omstandigheden, zoals kou of een zware grondslag.

In de coating met Starcover zit ook Force 20 CS, dat een brede dampwerking heeft tegen bodemplagen als ritnaalden en duizend- en miljoenpotigen. Dat komt goed van pas bij de toenemende insectendruk. Het middel heeft bovendien een nevenwerking tegen vogels (kraaiachtigen).

Limagrain adviseert om dieper te zaaien, om de kans op vogelschade nog verder te verminderen. In dat geval is een deel van het ondergrondse stengeltje niet beschermd, omdat Force slechts 3 centimeter rond het maiszaadje werkt. Limagrain biedt daarom de combinatie met Starcover aan.

Telers die voor de combicoating kiezen, zijn ook meteen verzekerd van de LG MaisService. Moeten ze bijzaaien of overzaaien vanwege vogelschade, dan betaalt Limagrain de kosten van het zaad. Wel moeten de telers zich hiervoor registreren via www.ruwvoerforum.nl/maisservice, voor 30 april. Met deze extra service wil Limagrain de hoogst mogelijke teeltzekerheid geven.

Weersextremen vormen een groeiend risico. 'We waren niet gewend aan zulke droge periodes in Nederland maar zijn wakker geschud', zegt Groot Koerkamp. Limagrain doet in Zuid- en Midden-Europa al lang onderzoek naar rassen die het beter volhouden onder droge en hete omstandigheden.

Rassen die onder zulke omstandigheden beter scoren dan andere rassen krijgen het Hydraneo-predicaat. Op de Nederlandse Rassenlijst staan twee rassen met dit predicaat: LG 31.219 en LG 30.215. Het zijn allebei dubbeldoelrassen – geschikt voor zowel snij- als korrelmais – die ook prima scoren bij minder droge omstandigheden.

Groot Koerkamp adviseert telers om deze rassen te zaaien op droogtegevoelige percelen waar beregenen niet kan of mag. Droogtemanagement is niet alleen een zaak van rassenkeuze, stelt hij. Factoren als structuur, pH, het gehalte organische stof en de inzet van zaadcoatings (Starcover) spelen ook een grote rol.

Nieuwe korrelmaisras

Bijzonder voor Limagrain is dat er dit jaar ook een nieuw ras korrelmais op de Rassenlijst komt: LG 31.225. 'Het is een van de best scorende rassen qua korrelopbrengst', zegt Groot Koerkamp. Hij verwacht dat het aantal krachtvoerachtige teelten zal toenemen. 'Daar past korrelmais goed in, net zoals veldbonen en voederbieten.'

Alle rassen van Limagrain zijn vanuit het eigen kweekcentrum van de zaadveredelaar in Rilland uitgebreid getest op proefvelden in heel Nederland. Ze hebben zich dus al jaren bewezen onder Nederlandse omstandigheden voordat ze op de Rassenlijst komen.

Klik hier voor meer informatie

Meedoen aan MaisChallenge van Limagrain en NAJK
Limagrain organiseert voor de vijfde keer samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de MaisChallenge. Het is dit jaar de uitdaging om het gat te verkleinen tussen de optimale opbrengst van de rassenlijstproefvelden en de feitelijke opbrengst in de praktijk, onder het motto 'Close the yield gap'. Bij mais is de yield gap met zo'n 22 procent groter dan bij veel andere landbouwgewassen. 'Die yield gap is kleiner te maken met beter bodemmanagement, beter teeltmanagement en betere genetica', zegt Jos Groot Koerkamp van Limagrain. Betere genetica speelt een belangrijke rol, want slechts tweederde van de rassen die in Nederland gezaaid worden, staat op de Nederlandse rassenlijst. Alleen van die rassen is dus bekend hoe ze onder Nederlandse omstandigheden scoren ten opzichte van andere rassen. NAJK-bestuurder Marije Klever adviseert jonge melkveehouders om mee te doen met een kennisproject als de MaisChallenge. Deelnemers krijgen via teeltbegeleiding en masterclasses kennis aangereikt die zij gelijk kunnen toepassen: van perceelkeuze tot en met het inkuilen. Inschrijven kan tot 20 januari via www.najk.nl/maischallenge. Alleen leden van het NAJK of van een HAS of AOC (schoolteam) kunnen meedoen.

Limagrain

Limagrain Nederland BV is een toonaangevende onderneming in de veredeling, productie en verkoop van landbouwzaaizaden. Met toonaangevende rassen onder het LG...

Lees verder »

Meer van Limagrain

Lees ook

Meer artikelen van Limagrain »

Artikelen over Limagrain