Gebiedsproces+voor+aanpak+bodemdaling+Valthe
Achtergrond
© Harry Tielman

Gebiedsproces voor aanpak bodemdaling Valthe

Waterschap Hunze en Aa's start komende maand met een gebiedsproces aan de westkant van de Veenkoloniën. Voor het proefproject bij Valthe wil het zo draagvlak creëren voor maatregelen om de bodemdaling in het gebied op te vangen.

De voorbereidingen voor het project nemen al drie jaar in beslag. In 2017 kondigde het waterschap aan dat moet worden ingegrepen in een strook langs de Hondsrug tussen Emmen en Buinen. De veenputten die daar na de ontginning zijn achtergebleven, zorgen in toenemende mate voor problemen. Het maaiveld zakt door veenoxidatie plaatselijk soms tot 2 centimeter per jaar. Dat zorgt voor verzakkingen van wegen, taluds en soms gebouwen. Ook boeren hebben door de bodemdaling steeds vaker last van natte plekken op het land.

Daarnaast wordt het voor het waterschap steeds moeilijker om een goed peilbeheer te voeren. Duikers, stuwen en inlaatwerken moeten worden aangepast. Heemraad Fien Heeringa waarschuwde drie jaar geleden dat het onontkoombaar is om in te grijpen. 'We kunnen blijven aanpassen, maar dat kost veel geld. We zoeken naar duurzame oplossingen waarmee we de komende dertig jaar vooruit kunnen.'

Inmiddels is een basisscenario doorgerekend waarin maatregelen voor de waterhuishouding zijn meegenomen, zoals het plaatsen van duikers en het aanleggen van watergangen. Ook is gekeken naar kosten en baten van drainage en ophoging van gronden, nat- en droogteschade, verzakkingsschade aan wegen en woningen, CO2-uitstoot en effecten op water- en natuurkwaliteit.

Landbouw is belangrijke partij

De landbouw is in het omvormingsproces een belangrijke partij, omdat veenoxidatie en inklinking vooral kunnen worden beperkt via maatregelen die het landgebruik direct raken. Zoals minder ontwatering. Het waterschap sluit niet uit dat intensieve teelten op bepaalde plaatsen niet meer mogelijk zijn.

'Dat dit zeer ingrijpend is voor de grondgebruikers, beseffen we', aldus Heeringa. Begin februari vindt een eerste informatiebijeenkomst voor agrariërs plaats.

Weer

 • Zondag
  22° / 6°
  0 %
 • Maandag
  23° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  23° / 7°
  10 %
Meer weer