Nieuwsarchief juni 2019

Kies een jaar

Kies een maand

Artikelen juni 2019

 1. 29-06-2019 - Bons en Tijhuis leveren algemeen kampioenen NRM
 2. 29-06-2019 - 'Methaanuitstoot vee moet anders meetellen'
 3. 29-06-2019 - Schade door grauwe gans meer dan tien miljoen euro
 4. 29-06-2019 - Groene middelen toegelaten voor groente- en fruitteelt
 5. 29-06-2019 - NRM: Theo van Vliet sterk bij zwart- én roodbont
 6. 29-06-2019 - IRS waarschuwt voor bladschimmels in suikerbieten
 7. 29-06-2019 - Lisdodde-isolatie, waar kan ik dat kopen?
 8. 29-06-2019 - Europese boeren boos om deal met Mercosur-landen
 9. 29-06-2019 - Twijfels over slagkracht actieplan Schouten
 10. 29-06-2019 - En nu Europese collega's nog overtuigen
 11. 29-06-2019 - Eikenprocessierups bedreigt oogsten gewas
 12. 29-06-2019 - Door PAS-uitspraak van 180 koeien naar 50
 13. 29-06-2019 - Fiscale voordelen van zonnepanelen
 14. 29-06-2019 - Is het klimaatbeleid van het kabinet realistisch?
 15. 29-06-2019 - Duitse en Ierse kalveren het meest in trek
 16. 29-06-2019 - Gewicht bepaalt bodemdruk dieper in profiel
 17. 29-06-2019 - Weer bijna zomer
 18. 28-06-2019 - Schouten: Verduurzamen met oog voor boeren
 19. 28-06-2019 - Positieve reacties en kritiek op Klimaatakkoord
 20. 28-06-2019 - Minder fosfaat en stikstof in 2018
 21. 28-06-2019 - De oudste, Janet 347, wint bij honderdtonners NRM
 22. 28-06-2019 - Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten
 23. 28-06-2019 - Melkveeproefbedrijf De Marke wordt coöperatie
 24. 28-06-2019 - Financiering uitvoering klimaatplan baart landbouw zorgen
 25. 28-06-2019 - TV: Oude trekkers te koop na opheffen museum
 26. 28-06-2019 - Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland diverser
 27. 28-06-2019 - Zonnepark-serie Nieuwe Oogst maakt kans op Gouden Greep
 28. 28-06-2019 - Meer tarwe en uien in Nederland
 29. 28-06-2019 - Boomkwekerijdag is duit in promotiezakje
 30. 28-06-2019 - Spierings licht nieuw Brabants landbouwbeleid toe
 31. 28-06-2019 - Von Martels pleit voor beter faunabeheer
 32. 28-06-2019 - Fries waterschap herziet beregeningsverbod
 33. 28-06-2019 - Klei vermengt goed met veen
 34. 28-06-2019 - Burgemeester ijvert voor opslag op zuivel
 35. 28-06-2019 - Autonome zelfrijdende trekker op appeldag
 36. 28-06-2019 - 'Niets doen tegen aaltjes is geen optie'
 37. 28-06-2019 - Waarom tekent boer niet in op mestvergister Twence
 38. 28-06-2019 - Vraag naar vezel en zaden van vlas neemt toe
 39. 27-06-2019 - FrieslandCampina richt weidevogelfonds op
 40. 27-06-2019 - Máxima Medisch Centrum mild voor MRSA-patiënt
 41. 27-06-2019 - Oostland is te verwarmen met lokale duurzame bron
 42. 27-06-2019 - Jutjesriet bij Hasselt gaat terug naar boeren
 43. 27-06-2019 - Verbod op vossenjacht bij Drentse pluimveehouders
 44. 27-06-2019 - Vangnet Overijsselse boer schiet tekort
 45. 27-06-2019 - Nederlander ziet koe graag in veenweidelandschap
 46. 27-06-2019 - Inboedel boerderijmuseum online aangeboden
 47. 27-06-2019 - Overlastaanpak vraagt maatwerk bij geurbeleid
 48. 27-06-2019 - Stoppen of afbouwen. Wat zijn de gevolgen?
 49. 27-06-2019 - Drijfmest in maisrij roept nog veel vragen op
 50. 27-06-2019 - Minder meldingen bij vertrouwensloket welzijn
 51. 27-06-2019 - Landelijk informatiecentrum eikenprocessierups
 52. 27-06-2019 - Telers ontvangen weerstation voor smart farming
 53. 27-06-2019 - 'Euro's uit handel in VVO's inzetten voor mestverwerking'
 54. 27-06-2019 - Contract mestafzet brug te ver voor varkenshouders
 55. 27-06-2019 - Fruitmasters test biologische teelt conceptrassen
 56. 27-06-2019 - Bloemenbureau Holland stopt maandcampagnes
 57. 27-06-2019 - Pilot Akkerbelt brengt vergroening naar next level
 58. 27-06-2019 - De Peel loopt voorop in kringlooplandbouw
 59. 27-06-2019 - HAS Awards Limburgs feestje
 60. 27-06-2019 - Wilde bijen weten akkerranden goed te vinden
 61. 27-06-2019 - Help politie bij oplossen diefstal gps-systemen
 62. 27-06-2019 - Drones speuren naar haagwinde in lelieteelt
 63. 27-06-2019 - Stivas blijft ook na fusie grenzen verleggen
 64. 27-06-2019 - Export varkensvlees Europese Unie naar China plust 37 procent
 65. 27-06-2019 - Meer groente verkopen? Geef klant duwtje
 66. 27-06-2019 - Boris, brexit en bluf
 67. 27-06-2019 - DMK wil van zuivelcoöperatie merkenmaker maken
 68. 27-06-2019 - Kemper verkoopt Sherer-korrelkneuzers voor hakselaars
 69. 26-06-2019 - Suikerbieten hebben kleine groeiachterstand
 70. 26-06-2019 - Opnieuw dalende trend zuivelnoteringen
 71. 26-06-2019 - Sovon en boeren brengen velduilen in kaart
 72. 26-06-2019 - Eerste schieters in bieten waargenomen
 73. 26-06-2019 - Kringloop vraagt andere bril akkerbouwer
 74. 26-06-2019 - NVWA onderzoekt beddingpoeder vleeskuikens
 75. 26-06-2019 - Trekker rijdt 166,7 kilometer per uur
 76. 26-06-2019 - Bel Leerdammer wil geen aangebonden koeien meer
 77. 26-06-2019 - TV: Boeren houden vee koel
 78. 26-06-2019 - Pleidooi voor hogere straffen dierenactivisten
 79. 26-06-2019 - NAK: veel verlaging komt door bacterieziek
 80. 26-06-2019 - Boeren Holwerd plaatsen alternatieve peilbuis
 81. 26-06-2019 - Veehouders in de weer met stalkoeling
 82. 26-06-2019 - Sectoroverstijgende mestaanpak meest optimaal
 83. 26-06-2019 - Rusland verlengt sancties tegen Europese Unie
 84. 26-06-2019 - Wilde haver nu bestrijden
 85. 26-06-2019 - Extra water nodig voor onderwaterdrainage
 86. 26-06-2019 - World Horti Center benoemt nieuwe directeur
 87. 26-06-2019 - Varkenshouders bezorgd over leefbaarheid platteland
 88. 26-06-2019 - Insleep Afrikaanse varkenspest uit China onwaarschijnlijk
 89. 26-06-2019 - Bruingemarmerde schildwants in opmars
 90. 26-06-2019 - Frustratie, gelatenheid en ideeën over wolvenfamilie Veluwe
 91. 26-06-2019 - Marqt herijkt strategie, commissarissen stappen op
 92. 26-06-2019 - 'Ritnaalden vraten maisplanten rij voor rij weg'
 93. 26-06-2019 - Ritnaalden steken de kop op in maisveld
 94. 26-06-2019 - Herenboeren: kans of bedreiging?
 95. 26-06-2019 - Zonnepanelen voor boeren en burgers in Nijeveen
 96. 25-06-2019 - Gemeente waarschuwt voor explosiegevaar
 97. 25-06-2019 - Minimumloon voor zzp'ers van 16 euro
 98. 25-06-2019 - Steeds groter brandrisico in melkveestal
 99. 25-06-2019 - 'Kabinet steekt miljard extra in klimaatdoelen land- en tuinbouw'
 100. 25-06-2019 - Doodsoorzaak varkens Winterswijk nog niet bekend
 101. 25-06-2019 - Bodemstructuur belangrijk bij verminderen stikstof
 102. 25-06-2019 - Waardevolle inzichten hackathon
 103. 25-06-2019 - Voulez vous tourner avec moi?
 104. 25-06-2019 - Tuinbouwcluster pakt grootste arbeidstekort aan
 105. 25-06-2019 - Ledenaantal Blauwe Bessen Platform stijgt naar 44
 106. 25-06-2019 - Goedkoop Nederland kan best wat duurder
 107. 25-06-2019 - Urgenda: minder koeien levert grootste CO2-reductie
 108. 25-06-2019 - Van Rooi Meat wil vroeger slachten vanwege hitte
 109. 25-06-2019 - ForFarmers neemt biomassacentrale in gebruik
 110. 25-06-2019 - Melkveehouder profiteert van duikerafsluiters
 111. 25-06-2019 - Nationale Proeftuin Precisielandbouw gaat op tournee
 112. 25-06-2019 - 'Hectarepremie past goed bij PlanetProof'
 113. 25-06-2019 - Broers Wellner zijn eigen baas bij afzet appels
 114. 25-06-2019 - Lastige voorwaarden rooipremie Belgische fruittelers
 115. 25-06-2019 - Ruim 230 deelnemers Duurzame Geitenzuivelketen
 116. 24-06-2019 - Volume aardappelverwerking daalt 4 procent
 117. 24-06-2019 - Akkerbouwers HWodKa richten datahub op
 118. 24-06-2019 - Consument banger voor residu dan wetenschapper
 119. 24-06-2019 - GGD zoekt boeren in psychische nood
 120. 24-06-2019 - TV: Biomassacentrale ForFarmers officieel in gebruik
 121. 24-06-2019 - 'Kringlooplandbouw helpt, maar niet voldoende'
 122. 24-06-2019 - Bemesten met behulp van een taakkaart
 123. 24-06-2019 - Greenport en HOT samen in vernieuwing glas
 124. 24-06-2019 - Herbicide Safari geeft te veel schade in cichorei
 125. 24-06-2019 - Middelmatig aspergeseizoen ten einde
 126. 24-06-2019 - Onderzoek en innovatie op open dag SPNA-proefboerderijen
 127. 24-06-2019 - Veehouders nemen maatregelen tegen hittestress
 128. 24-06-2019 - Overijssel vraagt steun voor gebiedsprocessen
 129. 24-06-2019 - Breedspoortrekker wordt populairder
 130. 24-06-2019 - Familie Bakker uit Ginnum maakt debuut op NRM
 131. 24-06-2019 - Schouten wil meer marktmacht voor boeren
 132. 24-06-2019 - Zo wil Schouten naar kringlooplandbouw
 133. 24-06-2019 - Landelijke kleinfruitdag in Waverveen
 134. 24-06-2019 - POV-voorzitter werpt blik op toekomst
 135. 24-06-2019 - Agrifirm in Chinese koeienbrok
 136. 24-06-2019 - 'Rol overheid moet groter bij architectuur'
 137. 24-06-2019 - Met een goede start speendip voorkomen
 138. 24-06-2019 - 'Meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2'
 139. 22-06-2019 - Haperend beleid rem op verduurzaming
 140. 22-06-2019 - Boerenportemonnee belangrijker dan burger
 141. 22-06-2019 - Vervroegen cichorei biedt mogelijk perspectief
 142. 22-06-2019 - Vakgroepvoorzitter: akkerbouw is geen overheidsloket
 143. 22-06-2019 - Extra controle op dierenwelzijn vanwege verwachte hitte
 144. 22-06-2019 - Onderzoeksraad: NVWA is onvoldoende toegerust
 145. 22-06-2019 - 'Uitstoot straks realtime meetbaar'
 146. 22-06-2019 - Bio-ei in de knel door 1 ster Beter Leven
 147. 22-06-2019 - Misstanden arbeidsmigranten schadelijk voor reputatie Nederland
 148. 22-06-2019 - SMK boekt verlies op On the way to PlanetProof
 149. 22-06-2019 - Bollenvak bekijkt opslag plantafval
 150. 22-06-2019 - Schoolboeken nemen loopje met waarheid
 151. 22-06-2019 - Sleutelrol kringloop bij consument
 152. 22-06-2019 - Maisdebacle Verenigde Staten ondersteunt tarwemarkt
 153. 22-06-2019 - Bond stopt na twaalf jaar als landbouwgedeputeerde
 154. 21-06-2019 - TV: LTO maakt melkstromen inzichtelijk
 155. 21-06-2019 - Familie Groen gaat van rozen naar zonnepanelen
 156. 21-06-2019 - Acht Brabantse boeren bundelen afzet eigen producten
 157. 21-06-2019 - Gevangenisstraf geëist voor mestfraude
 158. 21-06-2019 - Afrikaanse varkenspest houdt flink huis in China
 159. 21-06-2019 - Nederlandse voedselprijzen in Europese middenmoot
 160. 21-06-2019 - Schouten wil geen boete voor weidegang
 161. 21-06-2019 - Aanvulling Brabants veebeleid doekje voor het bloeden
 162. 21-06-2019 - Nelisse enige agrarische Statenlid Zuid-Holland
 163. 21-06-2019 - Cao-akkoord glastuinbouw beklonken
 164. 21-06-2019 - Monitor helpt 'Kas als Energiebron'
 165. 21-06-2019 - Overijsselse gebiedsprocessen onder druk
 166. 21-06-2019 - Actie #hetezomeroogst gaat gewoon door
 167. 21-06-2019 - Rommens zaait rietzwenkgras week na mais door
 168. 21-06-2019 - Vocht en temperatuur geven mais boost
 169. 21-06-2019 - Doelen gewasbescherming niet gehaald
 170. 21-06-2019 - Sector kritisch op PBL-rapport gewasbescherming
 171. 21-06-2019 - Taalwetenschapper onderzoekt taal van koeien
 172. 21-06-2019 - Aanleg zonnepanelen in stroomversnelling
 173. 21-06-2019 - Mestwetgeving pakt averechts uit voor milieu
 174. 21-06-2019 - Achterhoekse biomassa voor voerproductie
 175. 21-06-2019 - 'Akkerbouwers moeten zorgen dat het bord gevuld blijft'
 176. 20-06-2019 - Plus van 1.000 euro voor PlanetProof-aardappelen
 177. 20-06-2019 - Preventieve inzet groene middelen helpt in sierteelt
 178. 20-06-2019 - LTO maakt melkstromen inzichtelijk
 179. 20-06-2019 - Controle voedselveiligheid schiet tekort
 180. 20-06-2019 - Vechtstromen controleert spuitmachines
 181. 20-06-2019 - KWS stapt in groentezaden
 182. 20-06-2019 - HZPC betaalt recordprijs voor pootgoed
 183. 20-06-2019 - Ruim negenhonderd dode varkens in stal Winterswijk
 184. 20-06-2019 - Minder fijnstof met ander strooisel in kippenstal
 185. 20-06-2019 - Etherische oliën kunnen gedrag van varkens sturen
 186. 20-06-2019 - Teelt begint met groenbemester ervoor
 187. 20-06-2019 - LTO: lagere milieulast door inzet boer en tuinder
 188. 20-06-2019 - Hopelijk keert Phil Hogan terug
 189. 20-06-2019 - De Bruijckere zet stappen in kipconcepten
 190. 19-06-2019 - Wolvenwelpen op de Veluwe
 191. 19-06-2019 - Falcon 1800 compacte stortbunker van AVR
 192. 19-06-2019 - Film over staartbijten bij varkens wint prijs
 193. 19-06-2019 - Regionale Energiemonitor Glastuinbouw ontwikkeld
 194. 19-06-2019 - mmmEggies schitteren in promotiefilm over Nederlands ei
 195. 19-06-2019 - Topigs Norsvin trekt vleeswetenschapper aan
 196. 19-06-2019 - Zuivelnoteringen in de min
 197. 19-06-2019 - NVWA treft sulfiet aan in vlees
 198. 19-06-2019 - TV: Boeren moeten meer verdienen met kringlooplandbouw
 199. 19-06-2019 - Nertsenhouders zetten eerste stappen naar nieuw perspectief
 200. 19-06-2019 - Kapotte onderbroek toont bodemgezondheid
 201. 19-06-2019 - 'Kan uw bedrijf wel een misoogst of prijsval aan?'
 202. 19-06-2019 - Streekproduct heeft hoge aaibaarheidsfactor
 203. 19-06-2019 - Johnson bereidt zich voor op harde brexit
 204. 19-06-2019 - LTO Noord: Fries akkoord is positief
 205. 19-06-2019 - Blij met samenwerken aan duurzamere akkerbouw
 206. 19-06-2019 - Helpen kiezen
 207. 19-06-2019 - Optimaal fosforgehalte beperkt stikstofverlies
 208. 19-06-2019 - Vijf vragen over regeling sloop nertsenhouderij
 209. 19-06-2019 - 'Vertrouwen bij nertsenhouders is ver weggezakt’
 210. 19-06-2019 - Tegengaan ontwikkeling resistente schimmels
 211. 19-06-2019 - Prijswinnende Case IH-trekker krijgt nieuwe naam
 212. 19-06-2019 - 'We kijken nu veel kritischer naar vervolgschade'
 213. 18-06-2019 - BES-pioniers bemesten minder stikstof dan gebruiksnorm
 214. 18-06-2019 - Bulbs4Kids deelt bollen uit aan basisscholen
 215. 18-06-2019 - GroeNoord Carré-partner voor Noord-Nederland
 216. 18-06-2019 - Minder ammoniak, meer methaan met houtsnipperbodem
 217. 18-06-2019 - Verlagingspercentage pootgoed zeer laag
 218. 18-06-2019 - Akkoord over import Amerikaans rundvlees
 219. 18-06-2019 - Opnieuw aanhoudingen om mestfraude
 220. 18-06-2019 - Groningse paardenmelk gaat de wereld over
 221. 18-06-2019 - Jonge kaasmakers
 222. 18-06-2019 - PlanetProof-aardappel kost 2,5 cent per kilo meer
 223. 18-06-2019 - Pooltelers krijgen extra uitkering van Agrifirm
 224. 18-06-2019 - Nederland scoort goed op innovatie
 225. 18-06-2019 - Greenpeace mist krimp veestapel in plan Schouten
 226. 18-06-2019 - Gouden Trekker Award tijdens Zwarte Cross
 227. 18-06-2019 - Wiebes wil gaswinning Groningen naar 12 miljard kuub
 228. 18-06-2019 - Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de maak
 229. 18-06-2019 - Collectieve zorgpolis moet meer gaan bieden
 230. 18-06-2019 - Tempo maken met beveiligen overwegen
 231. 18-06-2019 - ForFarmers stopt voerproductie in Helmond
 232. 18-06-2019 - Vijf vragen over de kaalslag in verzekeringen
 233. 18-06-2019 - Koeien boeien Kenianen
 234. 18-06-2019 - 'LTO Verzekeringen brengt verandering van spijs'
 235. 18-06-2019 - Boeren strijden voor behoud natuur Ameland
 236. 18-06-2019 - Kringlooplandbouw op beurs Oost-Nederland
 237. 18-06-2019 - Meer mogelijk met platform Uienhandel.com
 238. 17-06-2019 - LTO vindt uitvoeringsplan Schouten goede stap
 239. 17-06-2019 - TV: Schouten kondigt route naar kringlooplandbouw aan
 240. 17-06-2019 - Investeerders willen meer openheid kunstmestproducent
 241. 17-06-2019 - Westlandpeppers brengt pit in keuken
 242. 17-06-2019 - Rietzwenkgras week na mais doorgezaaid
 243. 17-06-2019 - Belgen testen extra op vogelgriep
 244. 17-06-2019 - Miljardenbudget voor alternatief glyfosaat
 245. 17-06-2019 - Schuur bouwen met oog voor landschap goed mogelijk
 246. 17-06-2019 - Boer plaatst vraagtekens bij winst kringlooplandbouw
 247. 17-06-2019 - Wat een idioten die een stal bezetten
 248. 17-06-2019 - Lintje voor Piet van IJzendoorn bij afscheid BD-Vereniging
 249. 17-06-2019 - 1.200 hectare pacht in de aanbieding
 250. 17-06-2019 - Samen puzzelen aan vitale akkerbouw
 251. 17-06-2019 - Aandacht voor bodemdruk en verdichting op BioVelddag
 252. 17-06-2019 - Prijsstijging voeding in mei hoogste in tien jaar
 253. 17-06-2019 - Klimaattafel lost op en mijdt nieuwe knelpunten
 254. 17-06-2019 - Frans Tijink vertrekt als directeur bij IRS
 255. 17-06-2019 - Stikstofbeleid moet aandeel leveren
 256. 17-06-2019 - Schouten kondigt route naar kringlooplandbouw aan
 257. 17-06-2019 - Marmix Master Champ voor 'compact voeren'
 258. 15-06-2019 - Calon blij met brede steun pensioenakkoord
 259. 15-06-2019 - Schoolboeken over landbouw onder loep
 260. 15-06-2019 - Groot alarm om gebruik pesticiden Brazilië
 261. 15-06-2019 - ZLTO helpt stoppende boeren en tuinders
 262. 15-06-2019 - NFO wil meer tijd voor aanmelding piekarbeiders
 263. 15-06-2019 - Insecteneiwit op menu komt dichterbij
 264. 15-06-2019 - Potentiële bom onder nieuwe vloer
 265. 15-06-2019 - Kletspraat voor kinderen over boer en tuinder
 266. 15-06-2019 - Hoger eigen risico bij ganzenschade
 267. 15-06-2019 - Wereldvoedselprijs voor groentezaadman
 268. 15-06-2019 - NVWA tevreden over telen vanggewas na mais
 269. 15-06-2019 - Nog 2 miljoen euro te verdelen voor welzijnsvloer kalveren
 270. 15-06-2019 - Fiberglass kasdek kan storm trotseren
 271. 15-06-2019 - Successen boerenlobby in langdurige dossiers
 272. 15-06-2019 - Regio weer aan zet na PAS-debacle
 273. 15-06-2019 - Elke dag grasopname van koppel inschatten
 274. 15-06-2019 - Kuilgras niet gewild, goede snijmais wel
 275. 15-06-2019 - Kamps de Wild na eeuw nog vol ambitie
 276. 14-06-2019 - Geen steun voor terugdraaien Brabants veehouderijbeleid
 277. 14-06-2019 - TV: Vergunning voor weidegang is ontoelaatbaar
 278. 14-06-2019 - Meer maatwerk nodig bij herziening mestbeleid
 279. 14-06-2019 - Agrarische grondprijs daalt eerste kwartaal
 280. 14-06-2019 - Albert Heijn legt twee sterren-varkensvlees in schap
 281. 14-06-2019 - Dirk Bruins nieuwe voorzitter LTO Noord
 282. 14-06-2019 - Grootschalige mestfraude in buurt van Zwolle
 283. 14-06-2019 - Misstanden bij Brabantse aspergekweker
 284. 14-06-2019 - Hoogste opbrengsten suikerbieten in Spanje
 285. 14-06-2019 - 'Meet voor beregenen eerst zoutgehalte van bron'
 286. 14-06-2019 - Zeeuwen meten zoutgehalte slootwater
 287. 14-06-2019 - Risico op aarfusarium in tarwe neemt toe
 288. 14-06-2019 - FvD en PVV richten vizier op Brabants college
 289. 14-06-2019 - Voer sleutel tot reduceren methaanemissie
 290. 14-06-2019 - Brabant blijft op ramkoers met veehouderijbeleid
 291. 14-06-2019 - Grotere toom kan economisch uit
 292. 14-06-2019 - CDA zet voet tussen de deur bij landbouwbeleid
 293. 14-06-2019 - LTO: weidegangvergunning Schouten onwerkbaar
 294. 14-06-2019 - RvS: 50 meter spuitvrije zone niet juist
 295. 14-06-2019 - Regels en geld remmen kringlooplandbouw
 296. 14-06-2019 - 'De eerste trein naar Biologie Centraal'
 297. 14-06-2019 - 'Meer eiwit bij de mais past goed'
 298. 13-06-2019 - Grote onlineveiling bouw- en landbouwmachines
 299. 13-06-2019 - LTO stelt bodem, boer en integrale benadering centraal
 300. 13-06-2019 - Reuzenteek rukt op naar Nederlandse grens
 301. 13-06-2019 - Schouten breidt extra controle vee-export uit
 302. 13-06-2019 - Overijssel is tegen weidevergunning
 303. 13-06-2019 - Het IJsselmeer wordt te klein
 304. 13-06-2019 - Nijpend personeelstekort door terugkerende arbeidsmigrant
 305. 13-06-2019 - Phytophthora aangetroffen in het Noordoosten
 306. 13-06-2019 - VVD wil af van Friese geitenstop
 307. 13-06-2019 - Europlant betaalt 41,57 euro per 100 kilo voor pootgoed
 308. 13-06-2019 - Schouten wil diermeelverbod snel opheffen
 309. 13-06-2019 - Beworteling bloem in water is heikel punt
 310. 13-06-2019 - Ruim 900 hectare suikerbieten opnieuw gezaaid
 311. 13-06-2019 - Humsternet waarschuwt voor snel internet
 312. 13-06-2019 - Bedrijfsleven, betaal ook eens mee aan pr
 313. 13-06-2019 - Multifunctionele landbouwsector rekent af met calimerocomplex
 314. 13-06-2019 - Massale overzaai witlof in Flevoland
 315. 13-06-2019 - Noord-Holland presenteert nieuw bestuurscollege
 316. 13-06-2019 - 'Boeren worstelen met goed ondernemersplan'
 317. 13-06-2019 - Vogelgriepvergoeding voor Belgische pluimveehouders
 318. 13-06-2019 - Landbouw bouwt aan duurzame mestketen
 319. 13-06-2019 - Kersenteler vindt bijzondere driedubbele kers
 320. 12-06-2019 - Hogere afroming fosfaatrechten vanaf donderdag
 321. 12-06-2019 - TV: Antibioticagebruik neemt af
 322. 12-06-2019 - Meer wetgeving en meer personeel
 323. 12-06-2019 - 'Verfijning eiwitoptimalisatie goed mogelijk'
 324. 12-06-2019 - CZAV noemt verloop graanmarkt teleurstellend
 325. 12-06-2019 - Mest op en niet in de grond bij VBBM-leden
 326. 12-06-2019 - 'Meer grip op beheersing schimmelziekten'
 327. 12-06-2019 - Tarwevoorraad stijgt naar record
 328. 12-06-2019 - Minder antibioticagebruik kalkoenen en kalveren
 329. 12-06-2019 - Sprinkhanen vreten weilanden Sardinië kaal
 330. 12-06-2019 - Telers bladgewassen starten eigen collectief
 331. 12-06-2019 - Melkveebedrijf in stappen energieneutraal
 332. 12-06-2019 - Miljoenen euro's voor muggenonderzoek
 333. 12-06-2019 - Triton investeert in Royal Reesink
 334. 12-06-2019 - 'De goede energie zit vooral bij de lokale initiatieven'
 335. 12-06-2019 - 'Tuinbouw kan energietransitie versnellen'
 336. 12-06-2019 - Natutec Scout wint GreenTech Innovation Award 2019
 337. 12-06-2019 - Schonere weg met Push-Off Trailer van Fliegl
 338. 11-06-2019 - Geen steun voor motie van wantrouwen PvdD
 339. 11-06-2019 - Herkennen trips in kassen belangrijk voor bestrijding
 340. 11-06-2019 - Friese grutto floreert, kievit loopt sterk terug
 341. 11-06-2019 - Dierenartsen willen cultuuromslag in slachthuis
 342. 11-06-2019 - IS steekt akkers Irak in brand
 343. 11-06-2019 - VVD dringt aan op onderzoek emissiearme vloeren
 344. 11-06-2019 - Europeanen bezorgd over plastic in hun eten
 345. 11-06-2019 - Smikkelkontje
 346. 11-06-2019 - Bemesten in fruitteelt kan taakkaartgestuurd
 347. 11-06-2019 - Aardappelmoeheid reduceren door inundatie
 348. 11-06-2019 - Melkveebedrijf Woolderink in stappen energieneutraal
 349. 11-06-2019 - Onderzoek naar beheersing vezelvlasziekten
 350. 11-06-2019 - Witte bes, parel in nichemarkt
 351. 11-06-2019 - Bezwaren extra verblijfslocaties kleine kernen Schagen
 352. 11-06-2019 - Plantenveredelaar wint prestigieuze Wereldvoedselprijs
 353. 11-06-2019 - LTO 'poldert' in SER voor boerenbelang
 354. 11-06-2019 - Belangenbehartiging door POV-leden
 355. 11-06-2019 - Hout uit regio levert telerstrio warmte en CO2
 356. 11-06-2019 - Gelderse boeren pionieren met notenteelt
 357. 11-06-2019 - Biggenproductie per uur zegt veel, niet alles
 358. 10-06-2019 - Koper kan bij Troostwijk Veilingen gericht zoeken
 359. 10-06-2019 - Buxusmot wakkert verkoop van Ilex aan
 360. 08-06-2019 - Ketensamenwerking speerpunt bij Albert Heijn
 361. 08-06-2019 - Afrikaanse atleten krijgen boerenles
 362. 08-06-2019 - Wie is beste kringloopboer van Utrecht?
 363. 08-06-2019 - Schapenhandel floreert minder dan in 2018
 364. 08-06-2019 - Interpolis herkent glasschade met drones
 365. 08-06-2019 - Kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer!
 366. 08-06-2019 - ABN Amro: sector is op weg naar Paris Proof
 367. 08-06-2019 - 'Schouten moet kijken naar Nederlandse bijen'
 368. 08-06-2019 - Nog geen plan B na afschieten PAS
 369. 08-06-2019 - Aardbei stoot tomaat van troon in België
 370. 08-06-2019 - Innovatie nodig om onkruid dag te zeggen
 371. 08-06-2019 - Hoop gloort voor herstructurering
 372. 08-06-2019 - 'Ga bij zonneparken in zee met een betrouwbare partij'
 373. 08-06-2019 - Boosheid en opluchting na afwijzen asbestverbod
 374. 08-06-2019 - 'Sector bevriest door uitspraak Raad van State'
 375. 08-06-2019 - Goochelen met cijfers
 376. 07-06-2019 - Explosies van stikstof en zwavel in bodems
 377. 07-06-2019 - België versoepelt maatregelen varkenspest
 378. 07-06-2019 - Ook verliezen bij roterend weiden en stripgrazen
 379. 07-06-2019 - Veehouders krijgen miljoenen omzetbelasting terug
 380. 07-06-2019 - Elf aanpassingen Brabants veehouderijbeleid
 381. 07-06-2019 - Brabants veehouderijbeleid 'koude douche'
 382. 07-06-2019 - PvdD kondigt motie van wantrouwen tegen Schouten aan
 383. 07-06-2019 - TV: Bijenpopulatie neemt toe op platteland
 384. 07-06-2019 - Eenduidigheid bij vervoer van wrak vee
 385. 07-06-2019 - Asbestsanering mogelijk goedkoper nu druk van ketel is
 386. 07-06-2019 - Joop Atsma: Eerste Kamer wil ook van asbest af
 387. 07-06-2019 - Eerste keurmerkwoning voor arbeidsmigrant
 388. 07-06-2019 - Driehonderd melkveehouders besparen met eiwit
 389. 07-06-2019 - Runderziekte besnoitiose slaat toe in België
 390. 07-06-2019 - 'Aanleg zonneparken vaak onderschat'
 391. 07-06-2019 - 'Groene wind' waait over Friese akkers
 392. 07-06-2019 - Studieclub richt blik ook buiten eigen polders
 393. 07-06-2019 - 'Klimaattafel vermijdt nieuwe knelpunten'
 394. 07-06-2019 - Met cirkels verdwijnt chitwoodi niet
 395. 07-06-2019 - Meer suiker uit bieten bij veranderend klimaat
 396. 07-06-2019 - Spierings blijft aan Brabants landbouwroer staan
 397. 07-06-2019 - Albert van der Ploeg voorzitter Friese collectieven
 398. 07-06-2019 - 'Flex-contract stroom levert mij jaarlijks besparing van 3.000 euro op'
 399. 07-06-2019 - Extreem actief bodemleven stuwt mineralisatie
 400. 07-06-2019 - Teller Big Challenge staat op 740.123 euro
 401. 07-06-2019 - Eindelijk duidelijkheid rond het Springendal
 402. 07-06-2019 - Cono start met aanleg Beemster Bijenlint
 403. 07-06-2019 - Glasvezeloorlog woedt op Fries platteland
 404. 07-06-2019 - Alphense boeren krijgen 'rioolgeld' terug
 405. 07-06-2019 - Goeree-Overflakkee heeft groter bouwvlak nodig
 406. 07-06-2019 - GroenTechniek Holland al voor 85 procent vol
 407. 07-06-2019 - 'Liefde voor dieren, daarmee begint het'
 408. 07-06-2019 - Niestijl viert eeuwfeest op beurs Vlagtwedde
 409. 06-06-2019 - Amendement geitenhouderij strandt
 410. 06-06-2019 - Overheidsbeleid doet afbreuk aan akkerbouwkoers
 411. 06-06-2019 - Univé: veehouder wees alert op hooibroei
 412. 06-06-2019 - Cola light niet geschikt voor kraamstal
 413. 06-06-2019 - Eerste Kamer steunt hogere afroming fosfaatrechten
 414. 06-06-2019 - Onderzaai in mais neemt vlucht
 415. 06-06-2019 - Ontploffingsrisico emissiearme vloer blijft onduidelijk
 416. 06-06-2019 - Kortere Gelderse keten wint terrein
 417. 06-06-2019 - Politiek wil opheldering over vernietigde uien
 418. 06-06-2019 - Nog steeds geen gecoördineerde bestrijding Belgische vogelgriep
 419. 06-06-2019 - Ziekzoeken in kas? De drone is in aantocht
 420. 06-06-2019 - Aardappelteelt in Europa dijt fors uit
 421. 06-06-2019 - Met strakke structuur biggenuitval beperken
 422. 06-06-2019 - Bollensector test diverse groene oplossingen
 423. 06-06-2019 - 'Lely Orbiter maakt melk weer uniek'
 424. 06-06-2019 - Plantion ziet omzet toenemen
 425. 06-06-2019 - Kansen met cichorei onder vervroegingsfolie
 426. 06-06-2019 - 30 procent ferment: meer groei met minder voer
 427. 06-06-2019 - Pleidooi voor merkonafhankelijk gps-systeem trekkers
 428. 05-06-2019 - Bijenpopulatie neemt toe op platteland
 429. 05-06-2019 - Asbestverbod van tafel, maar saneren gaat door
 430. 05-06-2019 - Coalitiebespreking Zuid-Holland gestaakt
 431. 05-06-2019 - Ruim 200 schademeldingen door storm
 432. 05-06-2019 - Uitzondering zelfstandige boer en tuinder in pensioenakkoord
 433. 05-06-2019 - Stabiel beeld voor zuivelnoteringen
 434. 05-06-2019 - TV: 'Geen asbestverbod, maar wel blijven saneren'
 435. 05-06-2019 - Trend: jongvee eruit en importvaars erin
 436. 05-06-2019 - Boer als bevrijder! Onze D-Day?
 437. 05-06-2019 - Geen dierziekten na stalbezetting Boxtel
 438. 05-06-2019 - Keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten gelanceerd
 439. 05-06-2019 - Rijnland in actie tegen wateroverlast
 440. 05-06-2019 - Deelnemers Big Challenge hebben al 721.068 euro bij elkaar
 441. 05-06-2019 - Pootgoedareaal passeert grens van 42.000 hectare
 442. 05-06-2019 - 'Melkers van Morgen mooi platform voor delen kennis'
 443. 05-06-2019 - Dilemma veenweideboer: pompen of wachten op regen
 444. 05-06-2019 - Droogte en telers houden middelen uit water
 445. 05-06-2019 - 'Handelsoorlog legt groei wereldhandel stil'
 446. 05-06-2019 - De Smakelaar wint juryprijs
 447. 05-06-2019 - Tulp voor klok kijkt terug op topseizoen
 448. 05-06-2019 - Beukeboom stoot jongvee af en importeert vee
 449. 05-06-2019 - Update voor John Deere S700-serie maaidorsers
 450. 04-06-2019 - Zoektocht naar nieuwe Europese balans
 451. 04-06-2019 - China krijgt vier World Horti Centers
 452. 04-06-2019 - Onderzoek naar middelresten in mest rammelt
 453. 04-06-2019 - Tweede wolf nestelt zich op Veluwe
 454. 04-06-2019 - Agrifirm betaalt 15 procent meer in graanpool
 455. 04-06-2019 - FloraHolland scherpt stapelwagencontrole aan
 456. 04-06-2019 - Asbestverbod van de baan
 457. 04-06-2019 - Schouten wil niet ingrijpen in pachtcontracten rietsnijders
 458. 04-06-2019 - Belgische perentelers willen rooipremie
 459. 04-06-2019 - Bericht van de boer
 460. 04-06-2019 - Wakker Dier trekt grens tussen activisme en extremisme
 461. 04-06-2019 - Limagrain en Rijk Zwaan sluiten licentiedeal
 462. 04-06-2019 - Belang bepaalt mening over genetische modificatie
 463. 04-06-2019 - RFC: vertel het ons als je over middel twijfelt
 464. 04-06-2019 - Bioboeren strijden voor vrijstelling fosfaatrechten
 465. 04-06-2019 - 'Varkenshouder zelf verantwoordelijk voor middelengebruik'
 466. 04-06-2019 - 'Niet blind varen op verkooppraatjes over middelen'
 467. 04-06-2019 - Greenyard ziet omzet dalen en schulden toenemen
 468. 04-06-2019 - DLV Advies komt met rekentool voor varkenshouders
 469. 04-06-2019 - Natuurlijke middelen gebruiken? Wees kritisch
 470. 04-06-2019 - 'Flevoland moet niet de Haarlemmermeer achterna'
 471. 04-06-2019 - Uireka bekijkt knelpunten duurzame teelt
 472. 04-06-2019 - Familie Dorresteijn kiest bewust voor Freiland
 473. 03-06-2019 - Dirk Bruins beoogd voorzitter LTO Noord
 474. 03-06-2019 - 'De exportvergunning voor paarden kost elke keer geld'
 475. 03-06-2019 - Akkerbouwvakbond onderzoekt steun producentenorganisaties
 476. 03-06-2019 - TV: Beregeningsverbod Brabantse Delta
 477. 03-06-2019 - Tarweprijs stijgt 8 procent
 478. 03-06-2019 - Beregeningsverbod Brabantse Delta
 479. 03-06-2019 - Geitenstop Noord-Holland van kracht
 480. 03-06-2019 - Big Challenge-deelnemer vult Boerburgertweet
 481. 03-06-2019 - Bruins Slot nieuwe gedeputeerde Utrecht
 482. 03-06-2019 - Avebe presenteert innovaties in Amerika
 483. 03-06-2019 - Melkveehouders veenweide halen ammoniakdoelstelling niet
 484. 03-06-2019 - Na vier jaar nog geen werkend fosfaatrechtenstelsel
 485. 03-06-2019 - Boer daagt consument uit met verhaal
 486. 03-06-2019 - Van Gogh Nationaal Park biedt kansen voor boeren
 487. 03-06-2019 - Ruimere opvang afvoer regenwater nodig
 488. 03-06-2019 - Verkenning om kennis over agridrones te bundelen
 489. 01-06-2019 - Duitse boer laat zien dat gewas niet zonder chemie groeit
 490. 01-06-2019 - Pachtprijzen stijgen en dalen soms fors
 491. 01-06-2019 - Ongewenste communicatie bij onderzoek omwonenden
 492. 01-06-2019 - Een beter milieu is slecht voor het dier
 493. 01-06-2019 - Meer geld voor waterkwaliteit Noord-Holland
 494. 01-06-2019 - Geen koekenbakkers, maar bodemverbeteraars
 495. 01-06-2019 - Politiek is laatste strohalm neonics
 496. 01-06-2019 - LTO en POV: geen vergunning voor weidegang
 497. 01-06-2019 - 'Melkveehouders kunnen veel winnen met hygiëne'
 498. 01-06-2019 - Veearts uit Loppersum heeft hoofdrol in film
 499. 01-06-2019 - Zorgen veehouder om residu uit alternatief middel
 500. 01-06-2019 - 'Meeste boeren dragen iemand mee bij BIG Challenge'
 501. 01-06-2019 - Heeft ongebonden politiek toekomst?