LTO%3A+lagere+milieulast+door+inzet+boer+en+tuinder
Nieuws
© han Reindsen

LTO: lagere milieulast door inzet boer en tuinder

Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat.

Dat blijkt uit de publicatie 'Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers', die donderdag door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, de KAVB en de NFO is gepubliceerd. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.

De land- en tuinbouworganisaties gebruikten voor deze publicatie gegevens uit onderzoeken van onder meer Wageningen Economic Research, RIVM, CBS, CLM. Uit de publicatie is af te leiden dat er de afgelopen jaren grote stappen zijn gemaakt in het verlagen van de milieulast door de land- en tuinbouw. De land- en tuinbouworganisaties geven diverse voorbeelden.

Zo is de milieubelasting van het oppervlaktewater in de akkerbouwsector de afgelopen jaren met bijna de helft afgenomen. In vier jaar tijd (2012–2016) daalde de milieubelasting in de boomkwekerijsector fors. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in die sector daalde in die periode van 10,6 naar 7,4 kilo per hectare.

Geïntegreerde gewasbescherming

Uit de publicatie blijkt onder meer ook het belang van geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Daarmee wordt de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen teruggebracht. Met IPM worden acht basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen.

Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58 procent), het voorkomen van resistentie (69 procent) en monitoring (71 procent). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.

Sector gemotiveerd

Andere belangrijke thema's in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en gefocust op veiligheid en kwaliteit.

De gezamenlijke organisaties zijn van mening dat de positieve ontwikkelingen die de sectoren laten zien en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, boeren en tuinders motiveren om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

Gezamenlijke ambities

Kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert morgen een tussenevaluatie van deze nota.

Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66 procent gerealiseerd, melden de land- en tuinbouworganisaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer