Vechtstromen+controleert+spuitmachines
Nieuws
© Jan Bouwman

Vechtstromen controleert spuitmachines

Waterschap Vechtstromen controleerde de afgelopen weken op het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Vooral rond Twente en in Zuidoost-Drenthe waren toezichthouders op pad.

De controles richtten zich onder meer op het gebruik van driftarme (kant)doppen, teeltvrije en spuitvrije zones, toegepaste middelen, driftreducerende techniek, het bezit van een geldige spuitlicentie en een juiste spuitboomhoogte.

Ook willen de toezichthouders zien dat de spuitmachines volgens de regels zijn gekeurd. 'Het grootste deel van de boeren heeft de zaken goed voor elkaar', zegt Renske Dortland, adviseur waterkwaliteit bij het waterschap. 'Daar zijn we erg blij mee. Helaas hebben we ook enkele boeterapporten opgemaakt.'

Handhaving

Het waterschap kan optreden vanuit de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de handhavingsactie van afgelopen weken zijn vooral veehouders en akkerbouwers in het gebied aangesproken. 'Juist in deze tijd worden, bij geschikt weer, gewasbeschermingsmiddelen toegepast', weet Dortland.

'In ons oppervlaktewater treffen we werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aan. Het is dan ook goed om af en toe je gezicht te laten zien en het gesprek aan te gaan. Dat blijven we de komende tijd doen.'

Zaakjes op orde

Beleidsadviseur Hille Kraak van LTO Noord vindt dat het 'de eigen verantwoordelijkheid van boeren en tuinders is om hun zaakjes op orde te hebben'. Volgens hem moet handhaving wel hand in hand gaan met aandacht voor bewustwording en het faciliteren van emissiebeperkende maatregelen. 'En bij waterschap Vechtstromen is dat in orde.'

Dortland noemt de controles ook voor de sector van groot belang. 'Met het voorkomen van normoverschrijdingen zorgen we dat middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven. We geven ook voorlichtingsbijeenkomsten voor verlenging van de spuitlicentie. Daarin geven we onder meer uitleg over het juiste gebruik van apparatuur, drukregistratie en het wassen van spuitmachines.'

Compost

Dortland erkent dat spuiten niet de grootste bron van emissie is. Daarom richt Vechtstromen zich ook op andere maatregelen om bijvoorbeeld erf- en perceelemissie terug te dringen. 'Bij de proefboerderij Forward Farm in Abbenes hebben we tijdens een excursie goede resultaten gezien met het gebruik van compost aan het eind van een geul, voordat het regenwater de sloot in gaat. Een groot deel van de werkzame stoffen wordt door bacteriën in de compost afgebroken.'

Als onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn in het werkgebied van Vechtstromen ook diverse projecten om de waterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer