Sleutelrol+kringloop+bij+consument
Nieuws
© Marije Stomps

Sleutelrol kringloop bij consument

Een goed verdienmodel voor de boer en tuinder is een vereiste om de omslag naar kringlooplandbouw te bereiken. Daarvoor is het cruciaal dat de consument bereid is te betalen voor duurzamer geteelde producten.

Dat zegt minister Carola Schouten (LNV) in het uitvoeringsplan van haar kringloopvisie. Dat plan heeft zij maandag gepresenteerd. De kosten van de transitie naar een kringloopland kunnen niet volledig door de boer worden betaald. De markt, en dus de consument, zal een bijdrage moeten leveren om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, vindt Schouten.

'Een samenleving die zoveel vraagt van boeren en de manier waarop zij produceren, zal ook moeten inzien dat dit een prijs heeft. En wat we nu zien, is dat die prijs vooral bij de boer wordt neergelegd. Dat houdt een keer op.'

Bijdrage retail

Ook de retail zal een bijdragen moeten leveren in een betere margeverdeling in de keten. Schouten heeft een aantal plannen uit de doeken gedaan om boeren mogelijkheden te geven die betere prijs af te dwingen. Die plannen moeten boeren meer marktmacht geven en maken de markt transparanter.

Andere punten die in het realisatieplan worden genoemd en cruciaal zijn voor de uitvoering, zijn onder meer: beter bodembeheer, samenwerking in de regio en agroketens en het gebruik van voedselresten als veevoer. Verder moet er nieuwe mestwetgeving komen, waarbij dierlijke mest een groter belang krijgt. Inkrimping van de veestapel is daarbij geen doel, stelt Schouten. Met uitzondering van de varkenshouderij.


Te lage prijs

LTO Nederland is blij met de aandacht voor het inkomen van de boer en tuinder. 'Schouten vraagt terecht aandacht voor de te lage prijs van voedsel', aldus voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. 'Maar met een oproep om meer te gaan betalen in de supermarkt zijn we er nog niet. Ik verwacht daarom dat de overheid bij elke nieuwe wet of regel toetst of het in de praktijk is rond te rekenen.'

'De visie en nu ook het realisatieplan bieden een goede stip op de horizon, zonder vrijblijvendheid. Dat geeft richting waarmee we ook na 2030 mondiaal voorop kunnen lopen. We moeten ondernemers dan wel de ruimte bieden om daar te komen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  35° / 21°
  10 %
 • Woensdag
  33° / 21°
  20 %
 • Donderdag
  32° / 21°
  50 %
Meer weer