'Schouten moet kijken naar Nederlandse bijen'

Landbouwminister Carola Schouten moet de beslissing over neonicotinoïden baseren op Nederlandse bijensoorten en omstandigheden. Dat stelt Stichting Agri Facts (STAF) na eigen analyse van de bijenpopulatie over de laatste decennia.

STAF liet voor alle 380 bijen- en hommelsoorten in Nederland stuk voor stuk een serie kenmerken in kaart brengen, zoals verspreiding in Nederland, leefgebied, bloemvoorkeuren en trend. 'Dat heeft inzicht gegeven in welke gebieden de bijen het goed doen en in welke slecht. Soorten die leven in gebieden waar neonicotinoïden worden gebruikt, doen het veelal goed', zegt vicevoorzitter Jaap Haanstra van de naar eigen zeggen onafhankelijke organisatie.


Haanstra bestrijdt tegenover Nieuwe Oogst dat STAF gefinancierd is door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. 'Wij worden gesteund door bezorgde medestanders uit de agrarische sector. Zij willen graag dat we deze discussie op basis van eerlijke feiten voeren.' De stichting overhandigde dinsdag de resultaten van haar onderzoek via een petitie aan de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamerfracties.

Europees verbod

In december 2018 kwam er een Europees verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de buitenlucht. Deze middelen worden sinds 1995 gebruikt in de landbouw tegen insectenvraat. Europa wil met dit verbod bijen en hommels beschermen.

Voor het coaten van bietenzaad met deze stof kunnen lidstaten vrijstelling verlenen. Schouten besloot het verbod te handhaven omdat zaadcoating ook een risico vormt voor bijen en hommels. De minister baseert zich op internationale studies van onder meer de EFSA.

Nederlandse soorten

Haanstra is hier niet blij mee: 'De minister vergeet dat er in Nederland sprake is van Nederlandse bijen- en hommelsoorten, die leven onder Nederlandse omstandigheden, onder meer in landbouwgebied. Zij veegt de 380 Nederlandse bijen- en hommelsoorten op één hoop om die vervolgens te toetsen aan de internationale omstandigheden. Ze komt dan tot onjuiste conclusies.'

Kritiek op STAF klinkt van onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Zij vinden dat STAF een te smalle conclusie trekt en andere instellingen, zoals de universiteit, in het antimiddelenkamp drukt.

Leefgebied

Andere oorzaken van de bijensterfte zijn volgens de onderzoekers evenzeer van belang, zoals de afname van het leefgebied van soorten, de afname van wilde bloemen in het landschap en gebrek aan nestgelegenheid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer