Ontploffingsrisico+emissiearme+vloer+blijft+onduidelijk
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Ontploffingsrisico emissiearme vloer blijft onduidelijk

Er is nooit onderzocht of er bij emissiearme vloeren een grotere kans op explosies bestaat dan bij andere vloeren. Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) maakt zich hier zorgen over en gaat dit opnieuw aan de orde stellen.

Samen met fractiegenoot Erik Ziengs stelde Lodders schriftelijke vragen naar aanleiding van een gasexplosie in februari in een mestkelder in het Overijsselse Markelo. Tijdens het mixen van mest explodeerde mestgas onder een deel van de emissiearme vloer. Vijftien koeien kwamen hierdoor om. De ontstekingsbron hebben onderzoekers niet kunnen achterhalen. Er zijn ook andere incidenten bekend in binnen- en buitenland.

Minister Carola Schouten van LNV laat in de beantwoording van de Kamervragen weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er een grotere kans bestaat op ontploffingen bij emissiearme vloeren. Maar het is nog nooit specifiek onderzocht. 'Wel is bekend dat gassen in de mestkelders gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier', schrijft ze. 'Zeker op het moment van het in beweging brengen van de mest.'

Onderhoudswerk

Ook is bekend dat onderhoudswerk in stallen gevaar kan opleveren. 'Bij onvoldoende ventilatie is er brandgevaar door de aanwezigheid van ontvlambare mestgassen. Dat geldt voor alle stalsystemen en vloeren en niet alleen voor emissiearme systemen en vloeren.'

Volgens Lodders is dat geen antwoord op de vraag hoe risicovol de emissiearme vloeren zijn. 'Het zijn technieken die de overheid verplicht stelt of stimuleert', zegt ze. 'Dan kunnen we niet accepteren dat er veiligheidsrisico's door ontstaan. Dat moet op een goede manier worden beoordeeld. Ik vind dat dit nu onvoldoende gebeurt.'


Brandveiligheid

Lodders kijkt daarbij breder dan alleen naar emissiearme vloeren. 'Luchtwassers worden in verband gebracht met risico's voor de brandveiligheid. In de pluimveehouderij zorgen nieuwe stalsystemen, met het oog op dierenwelzijn, voor meer fijnstof en dus een gezondheidsrisico voor de omgeving. Dit soort risico's moeten goed beoordeeld worden, voordat de systemen worden uitgerold.'

De VVD'er ziet ook heil in alternatieven om gasvorming te voorkomen, zoals beluchting of bacteriemengsels. 'Op dit moment vinden die geen doorgang, omdat de emissiereductie niet voldoende kan worden onderbouwd.'

Lodders vindt dat deze alternatieven meer prioriteit moeten krijgen en dat ze sneller in de praktijk toegepast moeten kunnen worden. 'Ook als ze misschien 80 in plaats van 100 procent resultaat geven op het vlak van emissiereductie.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer