'Aanleg zonneparken vaak onderschat'

Solarcentury is een van de grootste bouwers van zonneparken in Nederland. Het bedrijf merkt dat steeds meer agrariërs geïnteresseerd zijn in zonneparken. Tegelijkertijd ziet general manager Evert Vlaswinkel van Solarcentury dat de complexiteit van de ontwikkeling, bouw en financiering van een zonnepark vaak wordt onderschat.

%27Aanleg+zonneparken+vaak+onderschat%27
Solarcentury

Waarom zijn zonneparken zo populair?

'Steeds meer landeigenaren zoeken een interessante bestemming voor hun grond. Het exploiteren van een zonnepark op een deel van de percelen biedt kansen.

'De ambitie van de Nederlandse overheid is om in 2023 ten minste 16 procent van de opgewekte Nederlandse energie uit duurzame bronnen te halen. Om dat te bereiken, worden veel financiële prikkels geboden. Landeigenaren kunnen met de aanleg van een zonnepark hun bedrijfsmodel diversifiëren, bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening en krijgen ook nog eens 25 tot 30 jaar lang gegarandeerde inkomsten.'

Toch is het niet eenvoudig om een zonnepark aan te leggen. Waarom is dat?

'Een zonnepark past nooit in een bestaand bestemmingsplan. Dat betekent dat het verkrijgen van een vergunning een stuk complexer is dan bij bijvoorbeeld de bouw van een stal.

'Voor de ontwikkeling van een zonnepark moeten een planologische en vergunningsprocedure worden doorlopen, maar je moet ook rekening houden met de ruimtelijke inpassing, het versterken van de ecologie en voorkeuren vanuit de omgeving.'

Hoe gaat Solarcentury daarmee om?

'Sinds onze oprichting in 1998 hebben we ruim 1.700 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst, op daken en op land. We merken dat landeigenaren de gehele procedure van de ontwikkeling van een zonnepark vaak een complex proces vinden en het fijn vinden, als er een ervaren partij is die de totale verantwoordelijkheid neemt voor het gehele proces: van haalbaarheidsonderzoek, ontwikkeling, realisatie tot en met langdurige exploitatie en onderhoud van het zonnepark.

'Onze ervaring leert dat geen project slaagt zonder betrokkenheid, inspraak en participatie van de lokale gemeenschap en de omgeving. Om dit te bereiken, gaan we altijd in gesprek met omwonenden, de gemeente en lokale bedrijven om te bekijken wat zij belangrijk en wenselijk vinden.

'Ook voeren we samen met landschapsarchitecten en ecologen haalbaarheidsstudies uit om tot een optimaal en breedgedragen ontwerp te komen. Het is belangrijk dat het zonnepark in de omgeving past. Daarbij willen we het maximale uit de locatie halen, draagvlak, vormen van dubbelgebruik en energieopbrengst.'

Hoe weet een landeigenaar of zijn grond geschikt is voor een zonnepark?

'Geschikte locaties voor een zonnepark liggen buiten het Natuurnetwerk Nederland, nationale parken en overstromingszones, zijn minimaal 5 hectare groot en liggen in de nabijheid van een onderstation waar dan ook nog eens capaciteit beschikbaar moet zijn.

'Wij hebben goede relaties met netbeheerders en onderzoeken samen of en welke maatwerkoplossingen per locatie mogelijk zijn. Als grondeigenaren willen weten of hun specifieke stuk land geschikt is, kunnen wij vrijblijvend een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.'

Klik hier voor meer informatie

Solarcentury

Solarcentury is marktleider in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonneparken in Nederland en daarbuiten. We bieden een totaalservice van begin tot eind:...

Lees verder »

Meer van Solarcentury

Meer artikelen van Solarcentury »

Artikelen over Solarcentury