Belang+bepaalt+mening+over+genetische+modificatie
Nieuws
© Twan Wiermans

Belang bepaalt mening over genetische modificatie

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen nauwelijks onderscheid maken tussen de verschillende technieken waarmee genetische modificaties tot stand worden gebracht. Het belang ervan speelt een rol bij de mening over genetische modificatie.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Commissie Genetische Modificatie (COGEM). Bij medische toepassingen overheerst vooral het belang dat mensen hechten aan de toepassing. Bij planten maken ze alleen een onderscheid tussen klassieke veredeling en overige technieken.

Mede met het oog op het maatschappelijk draagvlak rondom de regulering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's), heeft COGEM onderzoek laten uitvoeren naar het gevoel van burgers bij de verschillende technieken voor genetische modificatie.

Crispr-Cas

Door de ontwikkeling van nieuwe technieken als Crispr-Cas vervagen de grenzen tussen een ggo en wildtype organismen of verkregen via conventionele veredeling. Bij sommige technieken kan daardoor onduidelijkheid ontstaan of de huidige ggo-wetgeving wel van toepassing is.

Het verschil tussen genetische technieken bij zowel planten als vaccins, is voor veel burgers moeilijk te begrijpen. Meer dan de helft van de burgers geeft aan moeite te hebben met dit onderscheid, blijkt uit het onderzoek.

Medische toepassingen

Bij medische toepassingen overheerst het belang van de toepassing en wel zodanig dat de keuze van de techniek naar de achtergrond verdwijnt. Bij planten speelt dat belang van de toepassing een minder prominente rol en maken respondenten een duidelijk onderscheid tussen wat wel en niet genetische modificatie is.

Bij veel respondenten roept genetische modificatie positieve gevoelens en bewondering voor het technisch vernuft op. Ze zien kansen op het terrein van kwaliteit van leven, voedselvoorziening en milieu. Minder respondenten hebben negatieve gevoelens over en principiële bezwaren tegen genetische modificatie, maar ze zien wel serieuze bedreigingen. Voorbeelden daarvan zijn de macht van bedrijven, onvoorziene gevolgen en verstoring van het natuurlijk evenwicht.

Bijeffecten

Bij planten vinden respondenten de mate van verandering van de verschillende technieken vergelijkbaar. Klassieke productie vinden ze wel natuurlijker dan andere technieken. Bij vragen over de waarschijnlijkheid van eventuele ongewenste bijeffecten van verschillende technieken, hebben mensen vaak tegenstrijdige gevoelens of geven ze aan het niet te weten.

Respondenten die meer vertrouwen in de overheid en in regelgeving hebben, oordelen vaak iets positiever over genetische modificatie. Het grotere vertrouwen in wetenschap en technologie onder hoogopgeleiden komt tot uiting in meer steun in die groep voor de bevordering van genetische modificatie.

Veiligheid

Veiligheid is bij alle technieken een belangrijke overweging. Volgens de respondenten dient het toezicht op genetische modificatie onafhankelijk te zijn. De mensen leggen het toezicht bij de kennisinstellingen en overheidsinstanties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  30° / 14°
  10 %
 • Maandag
  30° / 15°
  20 %
 • Dinsdag
  30° / 16°
  30 %
Meer weer