Herkennen+trips+in+kassen+belangrijk+voor+bestrijding
Nieuws
© Eigen Foto

Herkennen trips in kassen belangrijk voor bestrijding

Het aantal soorten trips dat in Nederlandse kassen voorkomt, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zeker tien soorten zijn gevestigde plagen, waarvan acht een exotische oorsprong hebben.

Voor de bestrijding van trips is het belangrijk te weten om welke soorten het gaat. Wageningen University & Research heeft daarom met financiering van het programmafonds glastuinbouw een tripsherkenningskaart opgesteld om de meest belangrijke soorten te kunnen herkennen. Deze kaart is recentelijk gepresenteerd en toegelicht.

Trips is al jarenlang een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse sierteelt onder glas. Voor de bestrijding van trips is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. Biologische bestrijders werken bijvoorbeeld niet altijd goed tegen alle soorten trips en ook kan chemische bestrijding tegen de ene soort beter werken dan tegen de andere. Verder kan de ontwikkelingsduur, waardplantacceptatie en het verspreidingsgedrag per tripssoort sterk verschillen.

Schadelijke soort

De meest voorkomende schadelijke soort is de Californische trips, Frankliniella occidentalis. Deze trips is in de jaren tachtig ooit met plantmateriaal in Nederland terecht gekomen en sindsdien nooit meer verdwenen.

Hetzelfde geldt voor Echinothrips americanus die in de jaren negentig ons land binnen kwam en meer recentelijke, de Japanse bloementrips Thrips setosus. Met de invasies van nieuwe soorten is de diversiteit van trips sterk toegenomen.

In orchideeën komt recentelijk Dichomothrips corbetti voor. Een tripssoort die wereldwijd toeneemt is Scirtothrips dorsalis. Deze soort komt van oorsprong uit Azië, maar verspreidt zich snel over de wereld en is inmiddels gevestigd in Australië, Midden-Amerika, Centraal Afrika en het Midden Oosten. Sinds een aantal jaar is deze tripssoort waargenomen in Israël en het Verenigd Koninkrijk, waardoor het aannemelijk is dat ze in de nabije toekomst in de Nederlandse glastuinbouw terecht zal komen.

Naast de exoten zijn er ook veel inheemse soorten trips die regelmatig in kassen voorkomen, zoals Frankliniella intonsa, Thrips tabaci en Thrips fuscipennis. Onder de inheemse soorten bevinden zich ook veel tripssoorten die vaak de kas binnenvliegen en op vangplaten belanden, maar niet schadelijk zijn, zoals de kleine graantrips Limothrips cerealum.

Herkenningskaart

Om de verschillende soorten trips in kasteelten te kunnen herkennen, is een tripsherkenningskaart samengesteld waarin veertien soorten worden weergegeven, waarvan twaalf soorten die regelmatig voorkomen en twee soorten die we in de toekomst kunnen verwachten. De herkenningskaart is uitklapbaar en op twee niveaus te gebruiken. Met de close-upfoto's van volwassen en larvale stadia en het bijbehorende schadebeeld kan de tuinder al snel een inschatting maken van de vermoedelijke soort.

Om tot een definitieve identificatie te komen moeten een aantal taxonomische kenmerken worden nagelopen. Voor dit tweede niveau is het noodzakelijk om een microscopisch preparaat te maken, zodat de kenmerken een voor een kunnen worden bekeken.

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer