LTO+Noord%3A+Fries+akkoord+is+positief
Nieuws
© Persbureau Noordoost

LTO Noord: Fries akkoord is positief

Kleine windmolens worden mogelijk, er komen consulenten duurzame veehouderij en een grondbank, maar ook zonneparken op landbouwgrond en CO2-certificaten. Het is een kleine greep uit het Provinciaal Bestuursakkoord voor Friesland dat dinsdag werd gepresenteerd.

Het akkoord met de titel 'vernieuwen in vertrouwen' raakt op diverse punten aan het belang van de land- en tuinbouw. LTO Noord is gematigd positief over het geheel aan plattelandsambities dat in het akkoord wordt benoemd, zoals terugdringen van de CO2-uitstoot in het veenweidegebied, de energietransitie, natuur en biodiversiteit.

Om daarin te kunnen investeren moet er voor boeren echter economisch perspectief zijn, benadrukt regiobestuurder Peet Sterkenburgh van LTO Noord in een reactie. 'Op bedrijfsniveau levert dit vragen en dilemma's op die het nodig maken om boeren en tuinders bij te staan in de gevraagde verduurzaming. Het akkoord vermeldt de mogelijke inzet van consulenten. Het is fijn dat de voorzet die LTO Noord op dit punt heeft gegeven via deze weg wordt ingekopt.'

Windmolens

LTO Noord is blij dat er ruimte komt voor kleine windmolens (met een ashoogte tot 15 meter). 'Ons pleidooi hiervoor is hiermee gehonoreerd', stelt Sterkenburgh vast. Minder gelukkig is hij dat de deur wordt opengezet voor grootschalige zonneweiden in uitgesproken landbouwgebied. 'Die zonneparken zullen er wel komen hier en daar, maar wij houden wel vast aan de zonneladder. Dus eerst daken volleggen en overhoekjes op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Dat zullen we blijven benadrukken in de gesprekken met de provinciebestuurders.'

Veenweiden

Uit het bestuursakkoord van provincie blijkt verder dat het beleid voor de veenweiden de komende jaren een belangrijk gespreksthema blijft. Sterkenburgh is ingenomen met de realistische koers die op dit dossier wordt gekozen. 'Het gaat immers om maar liefst 35.000 hectare, dan praat je dus ergens over. Hij ziet kansen in een aanpak met een taskforce en een gebiedsgericht beleid.

De CO2-certificaten die worden geïntroduceerd om uitstoot beperkende maatregelen terug te verdienen, vindt Sterkenburgh een creatieve gedachte. 'We moeten dit verder uitwerken, maar het is niet de oplossing voor alle bedrijven.'

Verzilting

In het akkoord krijgt ook verzilting aandacht als thema. Sterkenburgh vindt het jammer dat de focus vanuit de provincie erg ligt bij het ondersteunen van zilte teelten en bijvoorbeeld niet bij meer monitoring. 'Gelet op het belang voor de land- en tuinbouw in het noordelijk deel van de provincie, zullen we er als LTO Noord alles aan doen om hierbij aan te haken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  29° / 18°
  60 %
 • Maandag
  25° / 19°
  20 %
 • Dinsdag
  24° / 16°
  70 %
Meer weer